Baltisaksa diplomaate käsitlev doktoritöö annab unikaalse sissevaate kahe suurriigi suhetesse

16. aprillil kaitses oma doktoritöö Vene-Preisi suhetest Napoleoni sõdade perioodil Feliks Gornischeff. Väitekirjas käsitletakse kahe riigi suhteid tollal Vene keisririigi teenistuses olnud baltisaksa päritolu diplomaatide tegevuse näitel. Kaitsmine toimus esmakordselt täielikult virtuaalselt – veebiülekande kaudu osalesid ka kaitsja, juhendaja, oponent ning kaitsmiskomisjon.

Feliks Gornischeffi doktoritöö juhendaja professor Tõnu-Andrus Tannbergi sõnul on antud väitekiri teedrajav uurimus, kuna seni ei ole ajalookirjanduses baltisaksa päritolu diplomaatide tegevust lähemalt uuritud. „Kuna autor on kasutanud lisaks Rahvusarhiivile palju uudset arhiiviainest Venemaa ja Saksamaa arhiividest, siis pakuvad tema uurimistöö tulemused ka laiemat rahvusvahelist huvi riikidevaheliste suhete keerdkäikude mõistmisel Napoleoni sõdade perioodil ning toovad esile baltisaksa päritolu diplomaatide rolli Euroopa ja Venemaa diplomaatias. Uudne on autori käsitlus Vene impeeriumi välisministeeriumi ja selle välisesinduste struktuuri kujunemisest 19. sajandi alguses ja mitmed teisedki teemaarendused“, sõnas Tannberg.

Doktoritöö oponendiks oli New Haveni ülikooli ajaloo kaasprofessor Bradley Woodworth, kes on väga hea Balti ajaloo tundja ning oponeeris suurepärases eesti keeles. Tööga saab lähemalt tutvuda Tartu Ülikooli Dspace keskkonnas.

 

Lisateave:
Tõnu-Andrus Tannberg, Eesti ajaloo professor, tonu-andrus.tannberg@ut.ee