Foto:
Andres Tennus

Doktorantide atesteerimine

Atesteerimine

2021/2022 õppeaasta kevadsemestri atesteerimine toimub 22. augustil 2022.

Atesteerimisaruande esitamise tähtaeg on 12. august 2022.

Atesteerimiskomisjon:

esimees:      professor Valter Lang
liikmed:         professor Aivar Kriiska
                      professor Mati Laur
                      professor Aigi Rahi-Tamm
                      professor Juhan Maiste
                      professor Eero Medijainen
                      professor Tõnu-Andrus Tannberg
                      professor Tarmo Kulmar (HVUS)
                      programmijuht Janet Laidla
                     


Esimese aasta doktorantidel tuleb esitada atesteerimisaruanne 2021/ 2022. õppeaasta kevade kohta ja individuaalplaanist lähtuv kava 2022/2023 õppeaastaks.
Vanemate aastate doktorantidel tuleb esitada atesteerimisaruanne viimase kahe õpitud semestri kohta ja individuaalplaanist lähtuv kava järgmiseks õppeaastaks.
Aruanne ja järgmise perioodi kava tuleb laadida õppeinfosüsteemi. Atesteerimisaruande osaks on ka juhendamispäevikute sissekanded. Atesteerimise lisamaterjalid (aruandeperioodil ilmunud artikkel, koostamisel oleva artikli käsikiri, doktoritöö valminud osad vms) saata aadressil ajalugu@ut.ee.

Loe lähemalt doktoriõppe korraldusest valdkonnas (sh õigusaktid, dokumendivormid)

#õppimine
Tudengid gloobust uurimas.

Tudengilt tudengile vestlusring: õpingud välismaal

#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub teisipäeval, 20. juunil kell 13.00 Tartu Ülikooli aulas.
#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus toimub reedel, 16. juunil 2023 kell 13.00 Tartu Ülikooli peahoone aulas.