Skip to main content

Eesti ajaloo osakond

Eesti ajaloo osakond koondab õppejõude ja teadureid, kelle  ülesandeks on uurida ja õpetada Eesti ja naabermaade  ajalugu muinasaja lõpust tänapäevani, et seletada meie suhteid Läänemere regiooni teiste riikide ja rahvastega, kes on erinevatel aegadel otsesemalt mõjutanud meie saatust, kultuuri ja vaimulaadi.

Ilma Eesti ajaloo sügavama tundmiseta ja vahetu seose loomiseta Eesti ja naabermaade ajaloo vahel pole võimalik mõista ja hinnata ka üleeuroopalisi ja globaalseid arenguid ja nähtusi. Oma praegusest koosseisust lähtuvalt on osakond keskendunud Eesti vara-uusaja, uusaja ja uusimale ajaloole,  eeskätt :

    sotsiaal- ja majandusajaloo ( T. Rosenberg, E. Küng);
    institutsioonide ning hariduse- ja kultuuriajaloo (A. Andresen,  A. Raudsepp, J. Laidla);
    poliitilise ajaloo, s.h. sõjaajaloo ( A. Pajur, T.-A. Tannberg) uurimisele.

Samuti on õppetooli hooleks toetada ajaloodidaktika õpetamist õpetajakoolituse üliõpilastele.

 

Foto: Heiki Pärdi

Eesti ajaloo rahvusprofessuur

#instituudist
Tarud

Osakonnad

Jaga
21.05.2022
#instituudist
Kevad raudteel

Uusima aja osakond

Jaga
16.05.2022
#instituudist
Tudengid arhiivis

Arhiivinduse osakond

Jaga
16.05.2022