Autor:
Tartu Ülikool

Miks õppida ajalugu?

Ajaloo õppekava pakub algusest lõpuni palju valikuid oma õpitee kujundamiseks ning silmaringi laiendamiseks. Lisaks erialateadmistele saad meilt kaasa laiapõhjalise humanitaarhariduse, kriitilise mõtlemise ja keelteoskuse. Meie eriala lõpetajad leiad täna muuseumitest ja ministeeriumidest, kooliõpetajate ja ajakirjanike hulgast – ehk taas, valik on väga lai.

 

 

„On kaks teadust, mis on kõikide teiste aluseks ja üks neist on ajalugu. Kui sa oled ajaloolane, siis oled ühtlasi teadlane, filosoof, politoloog, geograaf…“
 

Alo Savi, Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor

Ajaloo õppekava ühendab endas kuus erinevat eriala: arheoloogia, arhiivindus, Eesti ajalugu, üldajalugu, uusim aeg  ja kunstiajalugu.

Kõik tudengid saavad üldiseid teadmisi ja praktilisi oskusi koos teiste humanitaarteaduste tudengitega valdkonna alusmoodulis. Õpingute jooksul on üliõpilasel järjest rohkem võimalik spetsialiseeruda oma valitud erialal, sest õpingud liiguvad üldisemalt üksikteemadele. Õpingute lõpuks on lõpetajal hea ülevaade Eesti ja maailma ajaloost, kunstiajaloost või arheoloogiast ning konkreetsemad teadmised oma valitud kitsamas valdkonnas. Kõrvaleriala võib valida meie osakonna teiste erialade või paljude teiste põnevate erialade hulgast. Meie instituudi õppejõududeks on Eesti tippspetsialistid, mitmete õpikute ning ajalooraamatute autorid.

 

Ajaloo, arhiivinduse, arheoloogia ja kunstiajaloo loenguid, seminarid ja praktikumid toimuvad Tartu kesklinnas ülikooli moodsalt renoveeritud ajaloolistes hoonetes Ülikooli 18 ja Jakobi 2. Praktika võimalusi pakuvad mitmed Tartu linnas toimuvad arheoloogilised kaevamised, moodne arheoloogialabor, Rahvusarhiivi Noora hoone ja mitmed muuseumid. Õppekäigud viivad meid teistesse olulistesse Eesti paikadesse ning välismaalegi. Välismaale võib vahetusüliõpilaseks minna semestriks-kaheks. Ajalootudengite hulgas tegutseb aktiivselt TÜ Ajalooring, kus korraldatakse huvitavaid kohtumisi ja väljasõite põneva ajalooga paikadesse.

 

Ajaloo õppimine aitab paremini mõista ühiskonda, juhtida riiki ja säilitada meie kultuuriväärtusi. Õppekava lõpetanud leiavad rakendust haridus- ja kultuuriasutustes, muuseumi- ja arhiivitöötajatena, muinsus- ja kultuurimälestiste kaitses. Laiapõhjaline haridus võimaldab leida tööd ka teistes riigiasutustes (välis-, kaitse- jt ministeeriumides) või tegutseda ajakirjaniku ja poliitikuna.
Täieliku ülikoolihariduse annab ajaloo magistriõpe, milles raames on võimalik taotleda ka ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajakutse.

 

Tudengite lood: mida nad ajaloo õppimisest kirjutavad?

"Ajalugu annab hariduse ja teadmised, mida on vaja igalpool."

Tartu Ülikool ja Archemy uurimisrühm saates "Eesti edulugu!"

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe võõrkeelsetele erialadele saab kandideerida 15. märtsini ja eestikeelsetele erialadele 28. juunini

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

#sisseastumine
Õnnelik Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudeng

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud