Foto:
Tartu Ülikool

Sisseastumine magistriõppesse

Magistriõppesse saad kandideerida kui Sul on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid ei ole õppekavale kehtestatud.

Avaldusi saab esitada SAIS-is: 1. veebruarist 28. juunini 2023.


Sisseastumisintervjuud toimuvad juuli esimeses pooles (kuupäev selgumisel) aadressil Jakobi 2, Tartu. Erialakatse eesmärgiks on välja selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õppimiskogemus, tema motiveeritus ja sobivus erialasteks õpinguteks. Erialakatse koosneb motivatsioonikirjast ja lühiintervjuust

1) Motivatsioonikirjas tuleb vastata järgmistele küsimustele:

  1. Kirjelda oma senist õpiteed. Too sellest positiivseid näiteid, mis toetavad õpingute jätkamist ajaloo magistriõppes. Kui Sa pole lõpetanud kõrgkoolis ajaloo õppekava, siis selgita palun oma senist ajaloo, kunstiajaloo või arheoloogiaga  seotud tausta (õpingud, lugemus, töökogemus).  
  2. Palun põhjenda, miks soovid ajaloo magistriõppes õppida. 
  3. Millised väärtushinnangud on sinu valitud erialal (arheoloogia, arhiivindus, Eesti ajalugu, kunstiajalugu, uusim aeg, üldajalugu, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja) olulised? 

2) Lühiintervjuu motivatsioonikirja põhjal

Hindamine

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ja positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Erialakatsel hinnatakse kandidaadi kutsesobivust ning oskust oma seisukohti selgitada ja põhjendada.


Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • erialakatset 50% ulatuses
  • eelmise õppeastme keskmist hinnet 50% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend. 

Hindame kumbagi osa saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Magistriõppe nominaalne õppeaeg kestab 2 aastat ning võimalus on spetsialiseeruda arheoloogia, arhiivinduse, eesti ajaloo, kunstiajaloo, uusima aja, üldajaloo või ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialale. Ajaloo magistriõppes on 25 õppekohta

Tutvu õppekavaga siin.

VAATA KA ÜLIKOOLI PEALEHEL OLEVAT SISSEASTUMISINFOT.

 

Kuula saateid ajaloo magistriõppest

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

#sisseastumine
Õnnelik Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudeng

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

#sisseastumine
Tartu Ülikooli LT tudeng raamatutega

Tartu Ülikooli saab kandideerida veel vaid 29. juunini