Foto:
Tartu Ülikool

Väljaanded

Koostöös teiste teadusasutustega antakse ajaloo ja arheoloogia instituudis välja järgmisi teadusajakirju jm:

Ajalooline Ajakiri on akadeemiline ajakiri, mis ilmub Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi juures. Selles avaldatakse eesti-, inglise- ja saksakeelseid ajalooteemalisi artikleid, retsensioone ja ülevaateid. Eelistatud on Läänemere regiooniga seotud teemad. Ajakiri ilmub neli korda aastas, sh teemanumbrid, mis võivad ilmuda ka topeltnumbrina.

Ajakirjas ilmuvad artiklid on eelretsenseeritavad ja vastavad teadusliku artikli nõuetele. Artikli soovitatav pikkus on 30 000–50 000 tähemärki. Ajakirja viitamissüsteem lähtub MHRA (The Modern Humanities Research Association) poolt välja töötatud põhimõtetest, vt MHRA Style Guide.

Väljaandjad:
Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio kleio@kleio.ee

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut

Pea- ja tegevtoimetaja:

Janet Laidla
janet.laidla@ut.ee

Arheoloogilised Välitööd Eestis / Archaeological Fieldwork in Estonia (ISSN 1406-3972) (AVE) on perioodiline väljaanne, mis koondab informatsiooni iga-aastastest arheoloogilistest välitöödest Eestis. AVE on peamine Eesti arheoloogilisi välitöid ja arheoloogia laiemaid sõlmküsimusi kajastav eelretsenseeritav teadusväljaanne nii Eestis kui välisriikides. Väljaanne ilmub Muinsuskaitseameti, Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna ja Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi koostöös.

The Baltic Journal of Art History is an international art history periodical that focuses on issues related to art in the Baltic countries from the distant past to the present day. Our main objective is to develop academic writing about art in both the regional and international context. The journal has an international editorial board, and its peer review conforms to scientific standards. As of 2013, the publication appears twice a year, with one themed and one non-themed issue.

The BJAH welcomes high-quality contributions covering everything from monographic studies to the promotion of sources, opinions and commentaries for the Miscellanae column. The editors undertake to review any contributions as quickly as possible and to provide the relevant feedback. One issue of the periodical is published in an internationally comprehensible foreign language (English, German, French, and Italian). For the other issue, Estonian-language material will also be accepted on an exceptional basis, in which case a detailed foreign-language summary will be added.

The editorial board wishes to thank everyone who wants to submit materials to the publication.

Please contact us at:

Baltic Journal of Art History

Institute of History and Archaeology

University of Tartu

Ülikooli 18

Tartu 50090

Estonia

http://ojs.utlib.ee/index.php/bjah/index

e-mail: kunstiajakiri@ut.ee

Eesti Arheoloogia / Estonian Archaeology (ISSN 1736-3810) on Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonna ametlik publikatsioonisari, mida antakse välja alatest 2006. aastast. Vajadus uue ja põhjaliku ingliskeelse ülevaate järele muinas-, kesk- ja uusajast Eesti alal kasvas välja Eesti arheoloogia üldkäsitluste puudusest, sest viimane taoline enne 2006. aastat anti välja enam kui 30 aastat tagasi, 1982. aastal eestikeelsena, viimane ingliskeelne käsitlus pärineb aga 1932. aastast. Sarja „Estonian Archaeology“ peatoimetaja on Valter Lang ja toimetuskolleegium hõlmab mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud arheolooge Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanis, Saksamaalt ja Venemaalt. Praeguseks on kuue-osalisest sarjast ilmunud kolm köidet: Archaeological Research in Estonia 1865–2005 (autorite kollektiiv, 2006), The Bronze and Early Iron Ages in Estonia (Valter Lang, 2007), The Migration Period, Pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia (Andres Tvauri, 2012).Nii eesti- kui ingliskeelsed tekstid juba ilmunud köidetest on avalikult kättesaadavad aadressil: http://www.arheo.ut.ee/teadus/sari-eesti-arheoloogia

Eesti arheoloogiaajakiri / Estonian Journal of Archaeology (ISSN 1736-7484 (elektrooniline), ISSN 1406-2933 (raamatuna)) on rahvusvaheline ajakiri, mis alustas ilmumist 1997. aastal. Ajakirja väljaandjaks on Eesti Teaduste Akadeemia koostöös Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi ning Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudiga. Sarja peatoimetaja on Valter Lang, rahvusvaheline toimetuskolleegium hõlmab arheolooge Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Ajakirjas ilmub probleem- ja ülevaateartikleid inglise, eesti ja saksa keeles, kusjuures oodatud on kaastöid erinevatest arheoloogia valdkondadest. Kõik eestikeelsed artiklid on varustatud inglis- või saksakeelsete kokkuvõtetega ning võõrkeelsete artiklite kokkuvõtted on eestikeelsed. Kõik ajakirjas avaldatavad artiklid on rahvusvaheliselt eelretsenseeritavad. Ajakiri ilmub kaks korda aastas, juunis ja detsembris.

Image

 

Ajakiri „Forschungen zur baltischen Geschichte“ ilmub aastaraamatuna alates 2006. aastast Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi ning Akadeemilise Ajalooseltsi väljaandel, koostöös Balti Ajaloo Komisjoni (Baltische Historische Kommission Göttingen), Hamburgi ülikooli juures asuva Nordost-Institut’i (Lüneburg), Läti Ülikooli (Riia) ajaloo- ja filosoofiateaduskonna ning Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskusega. Ajakirja asutajateks ja väljaandjatekson Tartu Ülikooli uusaja professor Mati Laur ning Tallinna Ülikooli üldajaloo ja Eesti ajaloo professor Karsten Brüggemann. Toimetusse kuuluvad veel prof. Anti Selart Tartu Ülikoolist, dr. Konrad Maier (Nordost-Institut) ja mag. Andris Levans Läti Ülikoolist.

Ajakirja toimetuskolleegiumi on kaasatud Saksamaa, Inglismaa, Taani, Soome, Venemaa, Leedu,Läti ja Eesti ajaloolased.

Ajakirja ajaline haare ulatub muinasajast lähiajalooni. Ruumiliselt hõlmab ajakiri esmajoones ajaloolist Baltikumi – tänapäeva Eestit ja Lätit, mõistagi nende ajaloolistes sidemetes naaberaladega. Ühtlasi täidab ajakiri, kus ajaloouurimuste kõrval umbes kolmandiku mahust moodustavad ilmunud raamatute retsensioonid, väga olulist kohta Balti ajaloouurimisega tegelevate ajaloolaste teadussuhtluses Ülevaate ajakirja ilmunud numbritest leiab aadressidelt:        

http://www.fzbg.ut.ee

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=430 

http://www.balt-hiko.de/publikationen/forschungen-zur-baltischen-geschichte

Muinasaja teadus / Research into Ancient Times (ISSN 1406-3867) on Tallinna Ülikooli Ajaloo instituudi ja Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia õppetooli ühisväljaanne, mida antakse välja alatest 1991. aastast. Sarja peatoimetaja on Valter Lang ja toimetuskolleegium hõlmab Eesti arheolooge. Igal numbril on kindel teema ning seega ka oma koostaja(d)-toimetaja(d). Sarjas on ilmunud nii monograafiaid kui artiklite kogumikke. Artiklid on peamiselt eesti- või ingliskeelsed, harvem vene-, soome- või saksakeelsed, ent alati varustatud sisuka kokkuvõttega. 

#instituudist #teadus
Ettekandepäev arheoloogilistest välitöödest

Ettekandepäev arheoloogilistest välitöödest

#koostöö #teadus
Peahoone lippudega_2022_Foto_Andres_Tennus

Rahvusvaheline töötuba „The Same Event? Morphologies, Reflections, Disseminations“

#instituudist #teadus #ühiskonnale
Impeeriumi sünd

Mati Lauri uus raamat Venemaa ajaloost: Peeter Esimesest Katariina Teiseni