Tartu Ülikooli uudised

Tulemusi: 666
Olaf Mertelsmann peab 14. detsembril ettekande nõukogude rahvuspoliitikast Ukraina NSV-s.
07.12.2023
 • #õppimine
 • #õpetamine
 • #rahvusvaheline
 • uudis
Täiskasvanud õppijaid oodatakse kevadsemestril algavatesse mikrokraadiprogrammidesse, mille õppetöö toimub töötavale inimesele sobivas sessioon- või veebiõppe vormis. Avaldusi saab esitada 21. jaanuarini 2024. Mikrokraadiprogrammi „Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena“ saab kandideerida selle aasta 18. detsembrini.
06.12.2023
 • #täiendusõpe
 • pressiteade
19. detsembril kell 16.15 kaitseb Lauri Kann doktoritööd „Inimohvritega revolutsioonisündmused Eesti linnades 1905. aastal“.
05.12.2023
 • #teadus
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan ning Tšehhi suursaadik Eestis avasid 6. detsembril loodusmuuseumi hoones näituse „Ekspeditsioon põhjapoolusele“. Tšehhi suursaatkonna korraldatud näitusel tutvustatakse fotokoopiatena Tšehhist pärit Arktika uurija ja polaarmaastike maalija Julius Payeri raamatuillustratsioone ja maale.
04.12.2023
 • #avatud teadus
 • #kultuur
 • pressiteade
Tartu Ülikool korraldab 2024. aasta 18. mail oma vilistlastele kokkutuleku, mis kannab pealkirja „Tagasi ülikooli“.
01.12.2023
 • #vilistlane
 • uudis
Tartu Ülikool korraldab 2024. aasta 18. mail oma vilistlastele kokkutuleku, mis kannab pealkirja „Tagasi ülikooli“. Alates 1. detsembrist on kiirematele müügil soodushinnaga piletid.
01.12.2023
 • #vilistlane
 • uudis
Väljasõit Tallinna Linnaarhiivi
30.11.2023
 • #instituudist
 • #õppimine
 • uudis
Külalisprofessor Mart Kuldkepp alustab tööd kevadsemestril
29.11.2023
 • #instituudist
 • #koostöö
 • #õppimine
 • #rahvusvaheline
 • uudis
Ilmumisel: kogumik varauusaja arengujoontest Eesti- ja Liivimaal 1520-1800
29.11.2023
 • #teadus
 • #ühiskonnale
 • uudis
Ilmumas on raamat, mis tutvustab aega, mil Eesti oli halduslikult jagatud paljudeks väikerajoonideks
29.11.2023
 • #teadus
 • #ühiskonnale
 • uudis
Igor Kopõtin peab ettekande Eesti-Saksamaa suhetest 1930ndate aastate teises pooles
23.11.2023
 • #instituudist
 • uudis
Tartu Ülikool pakub ülikooliõpinguist huvitatuile võimalust tulla tudengivarjuks. Päev üliõpilasega on hea viis tutvuda huvipakkuva eriala õppetööga ja saada osa tudengielust.
22.11.2023
 • #sisseastumine
 • pressiteade
2023. aasta Ajaloolise Ajakirja esimene number on ilmunud
17.11.2023
 • #teadus
 • #ühiskonnale
 • uudis
15. novembril Tartus toimuval konverentsil käsitletakse teaduse keskkonnamõju ja otsitakse võimalusi selle vähendamiseks. Üritus toimub Omicumi hoones, Riia 23b/2-105.
14.11.2023
 • #kestlikkus
 • #teadus
 • uudis
10. detsembrini kestab Vikipeedia terminivõistlus, milles oodatakse kirjutama ning täiendama eestikeelseid lühiartikleid teaduslike mõistete teemal.
13.11.2023
 • #tudengile
 • #koostöö
 • #teadus
 • uudis
Eesti ohvitseri päevikut tunnustati preemiaga
07.11.2023
 • #instituudist
 • #teadus
 • #tunnustamine
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli personaliosakond on uuendanud võrdse kohtlemise temaatikat käsitlevat veebilehte.
06.11.2023
 • #ülikoolist
 • uudis
HUMA sügiskooli vestlusõhtul esineb Tõnu Õnnepalu
02.11.2023
 • #õppimine
 • #teadus
 • uudis
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna välisõpingute ja välispraktika infopäev toimub 14. novembril kell 14.15-15.45 ruumis Jakobi 2-114. Lisaks on veebi vahendusel kuulata üliõpilaste kogemuslugusid samal päeval algusega kell 18.00 ja 15. novembril algusega kell 16.00.
02.11.2023
 • #tudengile
 • #õppimine
 • #rahvusvaheline
 • #esmakursuslane
 • #välismaal õppija
 • uudis
30. oktoobril korraldas TÜ digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus Genialistide klubis ettekandeseminari “Digihummide parimad”. Preemiad pälvisid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas kaitstud parimate digihumanitaaria-alaste lõputööde autorid, kes kohapeal oma tööd tutvustasid. 2022/23. õa parimateks valiti Sander Jegorovi ja Leena Karin Tootsi lõputööd, eriauhinnad said Aaron Scott Reedi, Hanna-Riin Karu ja Mairi Kaseoru tööd.
01.11.2023
 • #tunnustamine
 • pressiteade