Bakalaureusetööde kaitsmised

2022/2023. õppeaasta kevadsemester

Olulised dokumendid:

Arheoloogia osakond

Bakalaureusetööde esitamine: 17. mai 2023. Arheoloogia osakond soovib lõputöö köidetud eksemplari, mis jääb osakonnale.

Bakalureusetööde kaitsmine toimub 31. mail 2023 kell 10.15 ruumis 21.

Augustikuine tööde esitamise tähtaeg on 14. augustil. Kaitsmine toimub esmaspäeval, 28. augustil algusega kell 11.15. Kaitsmine toimub virtuaalselt Teamsis.

Talvine tööde esitamise tähtaeg on 8. jaanuaril. Talvine kaitsmine toimub esmaspäeval, 29. jaanuaril algusega kell 10.15. Kaitsmine toimub virtuaalselt Teamsis.

Esimees: professor Aivar Kriiska
Liikmed:
professor Valter Lang
professor Heiki Valk
kaasprofessor Ester Oras
kaasprofessor Andres Tvauri
teadur Mari Tõrv
projektijuht Marge Konsa

 

Arhiivinduse, Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo osakonnad

Bakalureusetööde esitamine: 22. mai 2023 kell 17.00. Arhiivinduse osakond soovib lõputöö köidetud eksemplari, mis jääb osakonnale. Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo osakonnad soovivad lõputöö köidetud eksemplari, mille autor saab pärast kaitsmist tagasi.
Bakalureusetööde kaitsmine toimub 5. ja 6. juunil 2023 kl 10.00 Jakobi 2-224.

Esimees: professor Olaf Mertelsmann
Liikmed:
professor Tõnu-Andrus Tannberg
professor Aigi Rahi-Tamm
kaasprofessor Kurmo Konsa
kaasprofessor Mait Kõiv
kaasprofessor Ago Pajur
kaasprofessor Kaarel Piirimäe
kaasprofessor Anu Raudsepp
kaasprofessor Olev Liivik
nooremteadur Kerli Kraus
lektor Karin Veski
teadur Madis Maasing
teadur Mihkel Mäesalu

 

Kunstiajaloo osakond

Bakalureusetööde esitamine: 5. juuni 2023. Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo osakonnad soovivad lõputöö köidetud eksemplari, mille autor saab pärast kaitsmist tagasi.
Bakalureusetööde kaitsmine toimub 12. juunil 2023 kell 10.15 Ülikooli 17-220.

Esimees: lektor Tõnis Tatar
Liikmed:
professor Anu Mänd
nooremlektor Kadri Asmer
lektor Holger Rajavee
külalislektor Krista Andreson

 

Lihtlitsents lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks

Üliõpilane või ekstern peab esitama lõputöö kaitsmisele koos elektroonse lihtlitsentsiga (loaga) lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks internetis TÜ raamatukogu digitaalarhiivis. 

Üliõpilane või ekstern annab lihtlitsentsiga ülikoolile loa oma lõputöö avalikustamiseks ülikooli veebikeskkonnas rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 3.0 tõlge eesti keelde on kättesaadav siin.

Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

Tutvu ka Tartu Ülikooli juhendiga lõputöö avaldamise kohta

Mida tähendab akadeemiline petturlus?

Tudengid Rahvusarhiivis

Praktika bakalaureuseõppes

People observing the Brandenburg Gate from the East Berlin side, 1984. They were not allowed to approach closer than this to the gate. Other information Photo by George Garrigues.

Uus seminarisari juhib tähelepanu rahvusvahelise ajaloo valdkonnale

Välismaale õppima

Välismaale õppima