Bakalaureusetööde kaitsmised

2021/2022. õppeaasta kevadsemester


Olulised dokumendid:

 

 

ARHEOLOOGIA OSAKOND
 

Bakalaureusetööde esitamine: 16. mai 2022.

Bakalureusetööde kaitsmine toimub 1. juunil 2022 kell 10.15 ruumis 213.

Esimees: professor Aivar Kriiska

Liikmed:
professor Valter Lang
professor Heiki Valk
kaasprofessor Ester Oras
kaasprofessor Riina Rammo
kaasprofessor Andres Tvauri
teadur Mari Tõrv
projektijuht Marge Konsa


ARHIIVINDUSE, EESTI AJALOO, UUSIMA AJA, ÜLDAJALOO OSAKOND
 

Bakalureusetööde esitamine: 23. mai 2022 kell 17.00.

Bakalureusetööde kaitsmine toimub 1. juunil 2022 kl 8.30 Jakobi 2-224.

Esimees: professor Mati Laur

Liikmed:

professor Eero Medijainen

professor Tõnu-Andrus Tannberg

professor Olaf Mertelsmann

professor Aigi Rahi-Tamm

kaasprofessor Kurmo Konsa

kaasprofessor Enn Küng

kaasprofessor Ago Pajur

kaasprofessor Kaarel Piirimäe

kaasprofessor Anu Raudsepp

kaasprofessor Olev Liivik

programmijuht Janet Laidla

nooremteadur Kerli Kraus

lektor Karin Veski

teadur Madis Maasing

teadur Mihkel Mäesalu

KUNSTIAJALOO OSAKOND
 

Bakalureusetööde esitamine: 1. juuni 2022.

Bakalureusetööde kaitsmine toimub 9. juunil kell 10.15 Ülikooli 18-022.

Esimees: teadur Holger Rajavee
Liikmed:

nooremlektor Anu Ormisson-Lahe
teadur Tõnis Tatar
külalisteadur Krista Andreson

 

Lihtlitsents lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks

Üliõpilane või ekstern peab esitama lõputöö kaitsmisele koos elektroonse lihtlitsentsiga (loaga) lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks internetis TÜ raamatukogu digitaalarhiivis. 

Üliõpilane või ekstern annab lihtlitsentsiga ülikoolile loa oma lõputöö avalikustamiseks ülikooli veebikeskkonnas rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 3.0 tõlge eesti keelde on kättesaadav siin.

Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

#õppimine
Tudengid gloobust uurimas.

Tudengilt tudengile vestlusring: õpingud välismaal

#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub teisipäeval, 20. juunil kell 13.00 Tartu Ülikooli aulas.
#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus toimub reedel, 16. juunil 2023 kell 13.00 Tartu Ülikooli peahoone aulas.