Üldajaloo osakond

Üldajaloo osakond õpetab maailma ajalugu rõhuasetusega Euroopa ajaloole antiikajast kuni Esimese maailmasõjani. Üldajaloo õpetuse aluse moodustavad bakalaureuseõppe alusmooduli põhikursused vana-, kesk- ja uusaja ajaloost. Üldajaloo suunamoodul on ühine Eesti ajaloo erialaga. Üldajaloo bakalaureuseõppe erialamoodulis loetakse kõiki ajalooperioode käsitlevaid erikursusi, lisaks loengukursusi erinevate riikide ajaloost. Magistri- ja doktoriõpe toimub koostöös Eesti ajaloo ning uusima aja ajaloo osakondadega ühisel ajaloo erialal.

Loe lähemalt
Raamatuesitlus

Ivar Leimuse juubelile pühendatud kogumikud tõstavad esile numismaatika ja linnaajaloo

Kõik reisilised Toila ranna päikeseloojangu taustal

Ajalooringi kevadreis viis tublid tudengid Ida-Virumaale!

Vaade Ostiale

Vanaaeglased Roomas

Suvist lugemist

Suvist lugemist: raamatud ja väljaanded ajaloolastelt ja arheoloogidelt

Rasmus Kagge peab ajaloo õppimist puhtalt teraapiaks

Kristin Kongi – uudishimu kannustab ajalugu õppima