Üldajaloo osakond

Üldajaloo osakond õpetab maailma ajalugu rõhuasetusega Euroopa ajaloole antiikajast kuni Esimese maailmasõjani. Üldajaloo õpetuse aluse moodustavad bakalaureuseõppe alusmooduli põhikursused vana-, kesk- ja uusaja ajaloost. Üldajaloo suunamoodul on ühine Eesti ajaloo erialaga. Üldajaloo bakalaureuseõppe erialamoodulis loetakse kõiki ajalooperioode käsitlevaid erikursusi, lisaks loengukursusi erinevate riikide ajaloost. Magistri- ja doktoriõpe toimub koostöös Eesti ajaloo ning uusima aja ajaloo osakondadega ühisel ajaloo erialal.

Loe lähemalt
Raamatu kaanepilt

Ilmus Enn Tarveli "Valge kotka tiiva all"

Poseidoni tempel Sounionis

Vanaaeglased korraldasid Ateenas antiigiteemalise doktorikooli

 Fotol TÜ teadusteo auhinna saajad (vasakult paremale): Karl Pajusalu, Kristiina Tambets, Valter Lang, Sandra Sammler ja Mari Tõrv. Pildilt puudub Silvia-Kristiin Kask. Foto: Andes Tennus

EV 106. aastapäeva kontsertaktusel tunnustati meie instituudi teadlasi

Õnnesoovid

Mati Laur sai ajakirja Akadeemia aastapreemiate jagamisel humaniora kuldauhinna

Rasmus Kagge peab ajaloo õppimist puhtalt teraapiaks

Kristin Kongi – uudishimu kannustab ajalugu õppima