Autor:
Heiki Pärdi

Instituudi nõukogud

Ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu    

Kinnitatud arvates 01.07.2023  1-9/HV/1006

esimees:         Valter Lang, HVAJ juhataja, professor, PhD
sekretär:         Kaili Kaseorg-Cremona,  HVAJ koordinaator
liikmed:

 • Aivar Kriiska, professor, PhD
 • Mati Laur, professor, PhD
 • Eero  Medijainen,  professor, PhD
 • Olaf Mertelsmann, professor, PhD
 • Anti Selart, professor, PhD
 • Tõnu Tannberg, professor,  PhD
 • Heiki Valk, professor, PhD
 • Aigi Rahi-Tamm, professor, PhD
 • Karin Veski, lektor, PhD
 • Anu Mänd, PhD
   
 • Andres Andresen, kaasprofessor, PhD
 • Anu Ormisson-Lahe, nooremlektor
 • Kurmo Konsa, kaasprofessor, PhD
 • Kerli Kraus, nooremteadur
 • Ragnar Saage, teadur, PhD
 • Ester Oras, kaasprofessor, PhD
 • Marten Seppel, kaasprofessor, PhD
 • Janet Laidla, programmijuht, PhD
   
 • Kristi Tornius, üliõpilasesindaja,
 • Sarah Bouirabdane, üliõpilasesindaja,
 • Angela Puur, üliõpilasesindaja,
 • Kirke Piiskoppel, üliõpilasesindaja,
 • Eskarina Jaanus, üliõpilasesindaja,


Akadeemiliste töötajate esindajate volitused algavad 01.07.2022 ja kehtivad kuni 30.06.2024.
Üliõpilaste esindajate volitused algavad 01.07.2023 ja kehtivad kuni 30.06.2024.

 

 

 

 

 

Programminõukogu 

Kinnitatud 02.02.2023 1-9.1/HV/218

esimees: Janet Laidla                                                                                                                                                           
liikmed:

 • Valter Lang, HVAJ juhataja, professor, PhD
 • Mati Laur, professor, PhD
 • Eero Medijainen, professor, PhD
 • Tõnu-Andrus Tannberg, professor, PhD
 • Aigi Rahi-Tamm, professor, PhD
 • Anu Raudsepp, kaasprofessor, PhD
 • Andres Andresen, kaasprofessor, PhD
 • Anu Ormisson-Lahe, nooremlektor, MA
 • Marge Konsa, projektijuht, MA
 • Kerli Kraus, doktorant
 • Priit Pirsko, tööandja esindaja, Rahvusarhiivi riigiarhivaar
 • Inge Laurik-Teder, tööandja esindaja, SA Virumaa Muuseumid teadusdirektori kt, MTÜ Eesti muuseumiühing juhatuse liige
 • Aare Ristikivi, Hugo Treffneri Gümnaasiumi arendusjuht
 • Joanna Hoffmann, Tartu Kunstimuuseumi direktor
 • Angela Puur, üliõpilane
 • Anette-Mai Pirk-Birk, üliõpilane
 • Kirke Piiskoppel, üliõpilane
 • Eliis Mätas, üliõpilane
   
 • Kaili Kaseorg-Cremona, koordinaator
Tallinna Linnaarhiiv

Väljasõit Tallinna Linnaarhiivi

Mart Kuldkepp

Külalisprofessor Mart Kuldkepp alustab tööd kevadsemestril

“Kindralstaabi ülem kindral Nikolai Reek Adolf Hitleri juubelil 20. aprillil 1939, mida tähistati Saksamaal riikliku pühana.“ Allikas: Wikiedia Commons

Igor Kopõtin peab ettekande Eesti-Saksamaa suhetest 1930ndate teises pooles