Autor:
Heiki Pärdi

Instituudi nõukogud

Ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu    

Kinnitatud arvates 26.01.2024  1-9/HV/107

esimees:         Valter Lang, HVAJ juhataja, professor, PhD
sekretär:         Kaili Kaseorg-Cremona,  HVAJ koordinaator
liikmed:

 • Aivar Kriiska, professor, PhD
 • Mati Laur, professor, PhD
 • Eero  Medijainen,  professor, PhD
 • Olaf Mertelsmann, professor, PhD
 • Anti Selart, professor, PhD
 • Tõnu Tannberg, professor,  PhD
 • Heiki Valk, professor, PhD
 • Aigi Rahi-Tamm, professor, PhD
 • Anu Mänd, PhD
   
 • Andres Andresen, kaasprofessor, PhD
 • Anu Ormisson-Lahe, nooremlektor
 • Kurmo Konsa, kaasprofessor, PhD
 • Kerli Kraus, nooremteadur
 • Ragnar Saage, teadur, PhD
 • Ester Oras, kaasprofessor, PhD
 • Marten Seppel, kaasprofessor, PhD
 • Janet Laidla, programmijuht, PhD
   
 • Kristi Tornius, üliõpilasesindaja,
 • Sarah Bouirabdane, üliõpilasesindaja,
 • Angela Puur, üliõpilasesindaja,
 • Kirke Piiskoppel, üliõpilasesindaja,
 • Eskarina Jaanus, üliõpilasesindaja,


Akadeemiliste töötajate esindajate volitused algavad 01.07.2022 ja kehtivad kuni 30.06.2024.
Üliõpilaste esindajate volitused algavad 01.07.2023 ja kehtivad kuni 30.06.2024.

 

 

 

 

 

Programminõukogu 

Kinnitatud 19.10.2023 1-9/HV/1570

esimees: Janet Laidla                                                                                                                                                           
liikmed:

 • Valter Lang, HVAJ juhataja, professor PhD
 • Mati Laur, professor PhD
 • Eero Medijainen, professor PhD
 • Tõnu-Andrus Tannberg, professor PhD
 • Aigi Rahi-Tamm, professor PhD
 • Anu Mänd, professor PhD
 • Anu Raudsepp, kaasprofessor PhD
 • Andres Andresen, kaasprofessor PhD
 • Karin Veski, lektor PhD
 • Anu Ormisson-Lahe, nooremlektor MA
 • Marge Konsa, projektijuht MA
 • Kerli Kraus, nooemteadur
 • Priit Pirsko, tööandja esindaja, Rahvusarhiivi riigiarhivaar
 • Inge Laurik-Teder, tööandja esindaja, SA Virumaa Muuseumid teadusdirektori kt, MTÜ Eesti muuseumiühing juhatuse liige
 • Aare Ristikivi, Hugo Treffneri Gümnaasiumi arendusjuht
 • Joanna Hoffmann, Tartu Kunstimuuseumi direktor
 • Kristi Tornius, üliõpilasesindaja
 • Sarah Bouirabdane, üliõpilasesindaja
 • Angela Puur, üliõpilasesindaja
 • Kirke Piiskoppel, üliõpilasesindaja
 • Eskarina Jaanus, üliõpilasesindaja
   
 • Kaili Kaseorg-Cremona, koordinaator
Arvutused

Rahvusvaheline teadlaste rühm arvutas Balti riikide ajaloolist sisemajanduse koguprodukti

Lilled

Hendrik Sepa artiklipreemia pälvis professor Tõnu Tannberg