Uusima aja osakond

Uusim aeg (contemporary history) tähistab neid sündmusi, protsesse, ideid ja muutusi ühiskonna ajaloos, millede tagajärjed või arengud mõjutavad meid tänase päevani. Õppe- ja teadustöös keskendume sellele, kuidas poliitilist, majanduslikku, sotsiaalset või ideoloogilist (vaimset) võimu on ajaloos teostatud ja avame nende ideede juured, millele inimkond on sealjuures toetunud. Nii ei saa poliitiline ja eriti riikluse ajalugu mööda suveräänsuse ja sekkumatuse mõistetest.

Loe lähemalt
Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas

Ameerika suursaadikud Euroopa suuremates riikides pidasid nõu president Rooseveltiga. Vasakult paremale: William C. Bullitt, Sumner Welles, Hugh R. Wilson, William Phillips. Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.

Professor Eero Medijainen räägib rahvusvahelise ajaloo murrangutest 1930. aastate alguses

Pildil Tiit Matšulevits

Suursaadik Tiit Matsulevitš peab ettekande Ukraina kohast Euroopas

Miks õppida uusimat aega?

Vilistlased lähiajaloo õppimisest