Autor:
Tartu Ülikool

Praktika bakalaureuseõppes

Alates 2023/24 õppeaasta õppekava versioonist on üliõpilastel õpingute jooksul kohustus läbida praktika 3 EAP mahus.

Sa ei pea läbima praktikat oma peaerialal kui:

 • Õpid 2022/23 ja varasema õppekava järgi;
 • Läbid praktika kõrvalerialal;
 • Kasutad võimalust minna semestriks välismaale.

Arheoloogia, arhiivinduse ja kunstiajaloo üliõpilastel on praktika olemas erialamoodulis.

Eesti, uusima aja ja üldajaloo üliõpilased paigutavad praktika valikmooduli alla (kui see ei ole kõrvalerialal või vabaainete all).

Praktika eesmärk on pakkuda tudengile võimalust rakendada ajaloo-, arheoloogia ja arhiivinduse ja kunstiajalooalaseid erialaseid teoreetilisi teadmisi ja arendada erialaseid praktilisi ning ülekantavaid oskuseid reaalses töökeskkonnas. Seega hindab üliõpilase töö tulemuslikkust mitte ainult õppejõud, vaid ka laiem avalikkus, kuid samaaegselt on tudengile tagatud turvaline õpikeskkond. Praktika sisaldab individuaalset eesmärgipüstitust ja enesereflektsiooni.

NB! kõiki erialapraktikaid saavad läbida kõigi peaerialade üliõpilased järgides vajadusel aine juurde lisatud eritingimusi, esmajoones tuleks siiski läbida oma eriala praktika kui see on olemas:

FLAJ.01.143 Arheoloogiliste välitööde praktika (3 EAP):

 • Kui üliõpilane ei vali arheoloogia erialamoodulit, ei ole kohustus läbida eeldusainet.
 • Toimub vastavalt võimalusele ja vajadusele.
 • Praktika sooritamiseks peab tudeng esmalt võtma ühendust vastutava õppejõuga.

FLAJ.02.014 Arhiivipraktika (3 EAP):

 • Ainele on vaja registreeruda.
 • Kursus toimub üle aasta, vajadusel kontakteeruda praktika juhendajatega.
 • Eesõigus läbimiseks on üliõpilastel, kelle jaoks aine on kohustuslik arhiivinduse mooduli raames.
 • Soovitav läbida ka teistel ajaloo erialadel

FLAJ.02.149 Muuseumipraktika (3 EAP):

 • Ainele ei pea registreeruma, praktika toimub vastavalt võimalusele ja vajadusele.
 • Praktika sooritamiseks peab tudeng esmalt võtma ühendust vastutava õppejõuga.
 • Muuseumipraktikat saab läbida ka üldise Praktika aine raames.

HVAJ.05.016 Muuseumipraktika (3 EAP):

 • Praktika toimub igal aastal kevadsemestril.
 • Ainele peab registreerima.
 • Eesõigus on kunstiajaloo pea- ja kõrvaleriala tudengitel.
 • Muuseumipraktikat saab läbida ka üldise Praktika aine raames.

Üldine praktika võib toimuda näiteks:

 • välitöödel;
 • mälu- ja kultuuriasutustes;
 • ülikooli erinevates asutustes;
 • ministeeriumides, nende ametites ja saatkondades;
 • era- ja idufirmades;
 • festivalide, sündmuste või konverentside juures.

HVAJ.00.001 Praktika (3 EAP):

 • Ainele ei pea registreerima.
 • Toimub aastaringselt, punktid pannakse sisse pärast aruande esitamist.
 • Praktika sooritamiseks peab tudeng esmalt võtma ühendust vastutava õppejõuga.

HVAJ.00.007 Praktika (6 EAP):

 • Ainele ei pea registreerima.
 • Toimub aastaringselt, punktid pannakse sisse pärast aruande esitamist.
 • Praktika sooritamiseks peab tudeng esmalt võtma ühendust vastutava õppejõuga.

Muu praktikaaine võib läbida vabaainena, kõrvalerialal või kokkuleppel osakonna juhatajaga.

Õppekava läbimisel läheb arvesse ka Tuutorite väljaõpe (6 EAP), mis läheb vabaainete alla.

Sama kehtib projektipraktika kohta: SVMJ.02.014 Projektipraktika (6 EAP),  vaata futulab lehte..

NB! Bakalaureuseõppe üliõpilased ei soorita Ajaloo õppekaval pedagoogilist praktikat!

NB! Sellest hoolimata võib bakalaureuseõppe ajal proovida praktika raames õpetajaametit. Vastuvõtvale koolile ja juhendajale tuleb selgelt mõista anda, et tegemist ei ole pedagoogilise praktikaga, mille puhul kehtivad eraldi kokkulepped koolide, juhendajate ja tasu jms osas.

(puudutab eeskätt üldisi Praktika aineid)

1.            Praktika alguses püstitab üliõpilane endale individuaalsed õpieesmärgid ja -ülesanded – mida soovid praktika ajal õppida?; millises asutuses esimest kogemust saada?; milliseid tööülesandeid proovida? Tasub mõelda, kas sobib pigem suhtlemine inimeste või esemetega, mis aitab praktikakohta valida.  

2.            Seejärel leiab üliõpilane endale (vajadusel ülikoolipoolse juhendaja abiga) praktikaasutuse, vt nt https://humanitaarteadused.ut.ee/et/sisu/praktika.

3.            Juhendajatega koos lepitakse kokku praktika konkreetsed tööülesanded.

4.            Praktika jooksul täidab üliõpilane praktikapäevikut juhendaja poolt soovitud viisil ja sagedusel.

5.            Praktika lõpus esitatakse eneseanalüüsi sisaldav aruanne, praktikapäevik ning praktika asutusepoolse juhendaja hinnang.

Praktikatund võib olla nii akadeemiline (st 45 min) kui astronoomiline tund (60 min). Miinimum akadeemilised tunnid peavad olevad täidetud. Oluline on ka see, et alustatud ülesanded viiakse lõpuni. Tundide sisse arvestatakse ka praktika dokumentide täitmine, praktika infotundides või seminaridel esinemine.

3 EAP = 78 akadeemilist tundi = 58.5–78 tundi = 1.5–2 nädalat

6 EAP = 156 akadeemilist tundi = 117–156 tundi = 3–4 nädalat

Soovitame praktikale minna alates II semestrist. Kindlasti ära jäta praktika sooritamist viimasele minutile!

Mõnede ainete puhul on praktikale mineku aeg ette nähtud semestri sees, nt arhiivipraktika. Kui aega pole ette määratud, siis soovitame minna praktikale eeskätt ajal, mil loenguid ei toimu, st jaanuar-veebruari algus ja suvi. Semestri ajal on samuti võimalik praktikat teha mitmetes asutustes kui see juhendajale sobib. Sellisel juhul tasub tunniplaani tehes jätta üks päev nädalast täiesti või suures osas vabaks. Suvel praktikale minnes tuleks arvestada, et asutuse töötajatel on tihti suviti puhkused ning praktika peab kokku sobima puhkuste ajakavaga. Seega tasub praktika detailid kokku leppida varakult.

Kohustuslik on läbida praktika 3 EAP ulatuses. Kui Sinu peaeriala õpiteekonnal on moodulites rohkem praktika aineid kui 3 EAP, võid vabalt kasutada võimalust käia mitmel praktikal. Juhul, kui Sinu peaeriala õpiteekonnal on vaid 3 EAP praktikat ning soovid sooritada praktikat veel mõnes asutuses, küsi kindlasti oma peaeriala osakonna juhatajalt või paiguta praktika vabaainete alla.

Kindlasti ei ole me siia kirja pannud kõiki võimalikke variante. Nt on võimalik praktikat sooritada ka välismaal, vt https://ut.ee/et/praktikale-voi-suvekooli. Kui Sul tekib idee praktikaks, mida siit ei leia, võta ühendust programmijuhiga.

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistavad kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos