Foto:
Tartu Ülikool

Magistritööde kaitsmised

Kaitsmised 2020/2021. õppeaasta kevadsemestril

Magistritöö esitamise tähtaeg kõigil 10. mai 2022!


OLULISED DOKUMENDID:

 


ARHEOLOOGIA: 31.mai 2022 kell 10.15 Jakobi 2-213.

Esimees: professor Aivar Kriiska
Liikmed:
professor Valter Lang
professor Heiki Valk
kaasprofessor Ester Oras
kaasprofessor Riina Rammo
kaasprofesor Andres Tvauri
teadur Mari Tõrv
projektijuht Marge Konsa


ARHIIVINDUS, EESTI AJALUGU, UUSIM AEG, ÜLDAJALUGU: 2. juuni 2022 kl 10.15 Jakobi 2-224.

Esimees: professor Tõnu-Andrus Tannberg

Liikmed:

professor Eero Medijainen

professor Mati Laur

professor Olaf Mertelsmann

professor Aigi Rahi-Tamm

kaasprofessor Kurmo Konsa

kaasprofessor Enn Küng

kaasprofessor Ago Pajur

kaasprofessor Anu Raudsepp

kaasprofessor Olev Liivik

külalisteadur Madis Maasing


KUNSTIAJALUGU:  2. juuni 2022 kl 10.15 Ülikooli 18-022.

Esimees: teadur Holger Rajavee
Liikmed:

nooremlektor Anu Ormisson-Lahe
teadur Tõnis Tatar
külalisteadur Krista Andreson

AJALOO JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA eksam (kaitsmine) 26. mail kell 12.15.


Komisjoni esimees: professor Tõnu-Andrus Tannberg
Liikmed:
kaasprofessor Anu Raudsepp
kaasprofessor  Ago Pajur
kaasprofessor Andres Andresen

Lihtlitsents lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks

Üliõpilane või ekstern peab esitama lõputöö kaitsmisele koos elektroonse lihtlitsentsiga (loaga) lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks internetis TÜ raamatukogu digitaalarhiivis. 

Üliõpilane või ekstern annab lihtlitsentsiga ülikoolile loa oma lõputöö avalikustamiseks ülikooli veebikeskkonnas rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 3.0 tõlge eesti keelde on kättesaadav siin.

Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

#õppimine
Tudengid gloobust uurimas.

Tudengilt tudengile vestlusring: õpingud välismaal

#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub teisipäeval, 20. juunil kell 13.00 Tartu Ülikooli aulas.
#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus toimub reedel, 16. juunil 2023 kell 13.00 Tartu Ülikooli peahoone aulas.