Autor:
Tartu Ülikool

Magistritööde nõuded, esitamine ja kaitsmised

2023/2024. õa

Magistritöö esitamise tähtaeg on kõigil osakondadel 10. mai 2024. Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo osakonnad soovivad lõputöö köidetud eksemplari, mille autor saab pärast kaitsmist tagasi. Arheoloogia, arhiivinduse ja kunstiajaloo osakonnad soovivad lõputöö köidetud eksemplari, mis jääb osakonnale.

Olulised ülddokumendid:

Arheoloogia osakond

Magistritööde esitamise ja kaitsmise kuupäevad 2024. a

jaanuaris:
8. jaanuar – lõputööde esitamise tähtaeg
29. jaanuar – BA ja MA lõputööde kaitsmine Teamsis algusega kell 10.15

mais:
10. mai – magistritööde esitamise tähtaeg
28. mai – MAtööde kaitsmine algusega kell 10.15 Jakobi 2-213

augustis:
5. august – lõputööde esitamise tähtaeg
26. august – BA ja MA lõputööde kaitsmine Teamsis algusega kell 10.15

Esimees: professor Aivar Kriiska
Liikmed:
professor Valter Lang
professor Heiki Valk
teadur Kristiina Johanson
kaasprofessor Riina rammo
kaasprofessor Andres Tvauri
kaasprofessor Mari Tõrv
projektijuht Marge Konsa

 

Arhiivinduse, Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo osakonnad

Magistritööde kaitsmiste kuupäevad: 3. juunil kell 10.00 Jakobi 2-230 ja 31. jaanuaril 2025 (töö esitamine 10. detsember 2024).

Esimees: professor Tõnu-Andrus Tannberg
Liikmed:
professor Olaf Mertelsmann
professor Aigi Rahi-Tamm
kaasprofessor Mait Kõiv
kaasprofessor Enn Küng
kaasprofessor Kurmo Konsa
nooremteadur Kerli Kraus

 

Kunstiajaloo osakond

Magistritööde kaitsmise aeg 5. juunil kell 10.00 ülikooli peahoone ruumis 022.

Esimees: lektor Tõnis Tatar
Liikmed:
professor Anu Mänd
nooremlektor Kadri Asmer
lektor Holger Rajavee
 

 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse eksam (kevadel 2024 ei toimu).

Komisjoni esimees: professor Tõnu-Andrus Tannberg
Liikmed:
kaasprofessor Anu Raudsepp
kaasprofessor  Ago Pajur
kaasprofessor Andres Andresen
nooremlektor Lauri Kann

 

Lihtlitsents lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks

Üliõpilane või ekstern peab esitama lõputöö kaitsmisele koos elektroonse lihtlitsentsiga (loaga) lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks internetis TÜ raamatukogu digitaalarhiivis. 

Üliõpilane või ekstern annab lihtlitsentsiga ülikoolile loa oma lõputöö avalikustamiseks ülikooli veebikeskkonnas rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 3.0 tõlge eesti keelde on kättesaadav siin.

Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

Tutvu ka Tartu Ülikooli juhendiga lõputöö avaldamise kohta

Mida tähendab akadeemiline petturlus?