Autor:
Heiki Pärdi

Keskused

Ajaloo ja arheoloogia instituudi koosseisu kuulub kaks keskust.

Lähis-Ida ja Vahemeremaade vanade kultuuride uurimiskeskus (CAEMC) on Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi koosseisu kuuluv rahvusvaheline uurimiskeskus, millega on ühinenud ka usuteaduskond, maailma keelte ja kultuuride kolledži klassikalise filoloogia osakond ning kultuuriteaduste instituudi orientalistikakeskus. Keskus tegeleb Vana-Lähis-Ida ja Vahemere tsivilisatsioonide ajaloo, kultuuri ja religioonide uurimise ning akadeemilise õpetamisega. Keskuse eesmärk on uurida vanade Lähis-Ida ja Vahemere kultuuride sümbioosi, pühendades erilist tähelepanu võrdlevale uurimistööle, kultuurikontaktidele, vastastikustele mõjutustele ja tehnoloogiate siirdele.

Ajalugu ja ühiskond on omavahel tihedalt läbipõimunud – täna toimuvast saab homme minevik. Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kaudu õpetatakse hindama inimkonna loodud väärtusi, mõistma ühiskonda, milles me elame ning tänapäeva probleemide seost minevikuga. Seepärast koolitatakse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid traditsiooniliselt koos.

Eelkõige on ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ettevalmistamisega tegelenud 1920.-1930. aastatel prof. Peeter Treiberg (Tarvel), õpetaja Johannes Adamson; 1940. - 1960. aastatel dotsent Leida Loone ning 1960. - 1990. aastateni dotsendid Allan Liim ja Hillar Palamets, ka arvukate metoodikakäsitluste autor. Taasiseseisvunud Eestis on instituudi õpetajakoolitust juhtinud lektorid Pille Valk (1990-1995), Urmas Klaas (1996-1998) ning 1998. aastast Anu Raudsepp.

Selleks, et aidata paremini kaasa ajaloo ja ühiskonnaõpetajate koolitamise alase õppe- ja teadustöö läbiviimisele, loodi instituudis 2008. aastal ajaloo didaktika keskus (aastast 2010 ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika keskus). Keskuse juhataja on ajaloo didaktika kaasprofessor, programmijuht PhD Anu Raudsepp.

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika keskuse peamised tegevusvaldkonnad on:

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika alaste õppematerjalide koostamine ja avaldamine sarjas „Ajalugu koolitunnis“ (www.raudpats.ee).

Rahvusvaheline koostöönäiteks osalemine 2010-2012 Euroopa Nõukogu õpetajakoolituse alases projektis.  Aktuaalsed projektid on EU Culture Project EMEE EuroVision Museums exhibiting Europe (2012-2014, Augsburgi Ülikooli ajaloo didaktika osakond, koordinaator prof. dr. Susanne Popp) ja The European Commission`s Lifelong Learning Programme, Project Colonisation and Decolonisation in National History Cultures and Memory Politics in European Perspective/ “CoDec”. Reference number 539448-LLP-1-2013-DE-COMENIUS-CMP (01.10.1013-30.09.2015, coordinated by Prof. Bärbel Kuhn, University of Siegen). CoDec Newsletter

Koostöö Eesti Ajaloo ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga õpetajate täiendkoolituse, õpilaste ajaloo alaste uurimistööde ja õpetajate metoodiliste materjalide võistluse hindamise jm alal.

CoDec materjalid ajalooõpetajale:

Sillamäe salajase uraanitehase juhtum
Immigratsioon Eestisse pärast Teist maailmasõda
Luterlus Eesti ajaloos - koloniaalkirikust rahva kirikuni

 

Paris

Paris Pin-Yu Chen räägib globaalsest lähenemisest rassile ja eugeenikale sõdadevahelises Eestis

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale