Autor:
Tartu Ülikool

Praktika magistriõppes

Magistriõppes oleneb praktika maht erialast. Arheoloogia erialal on praktika erialamoodulis ja selle kohta saate teavet oma osakonnast. Õpetajakoolituse erialal on eraldi pedagoogilise praktika moodul, mille ainete läbimise osas saate infot ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika keskusest.

Arhiivinduse, Eesti ajaloo, kunstiajaloo, uusima aja ajaloo ja üldajaloo tudengitel on kohustus läbida praktika 9 EAP ulatuses valides järgnevatest praktikaainetest huvide ja võimalustega sobivad ained.

Praktika Rahvusarhiivis ∙ FLAJ.02.138 6 EAP

Praktika on mõeldud kõigi ajaloo erialade magistriastme üliõpilastele arendamaks praktilisi oskusi tööks arhiivides. Üliõpilane teadvustab arhivaalide kogumise, säilitamise, kirjeldamise ja juurdepääsu võimaldamise olulisust. Arhiivitöö tundmaõppimine arendab ka ajaloolasele olulisi teadmisi ja oskusi vajalike allikate leidmiseks ja allikaõpetuslikuks analüüsiks.

 • Ainele peab registreerima;
 • Aine toimub üle aasta.

Arhiivipraktika ∙ FLAJ.02.014 3 EAP

Üliõpilane omandab esimese praktilise arhiivitöö kogemuse, teadmised arhiivi andmebaasidest ja arhiividokumentide lugemise oskuse põhialused.

 • Ainele peab registreerima;
 • Aine toimub üle aasta.

Muuseumipraktika ∙ FLAJ.02.149 3 EAP

Praktika eesmärgiks on anda ülevaade muuseumide töökorraldusest praktiliste tööülesannete läbi ühes konkreetses muuseumis.

 • Aine läbimiseks võta ühendust vastutava õppejõuga.

Teaduskirjanduse retsenseerimine ∙ FLAJ.07.228 3 EAP

Üliõpilased omandavad kogemusi teaduskirjanduse (raamatute ja artiklite) retsenseerimiseks humanitaarteaduste, eriti ajalooteaduste vallas. Käsitletakse nii avaldatavaid kui ka siseretsensioone. Praktilise töö kaudu omandatakse esialgsed oskused teaduskirjanduse kriitiliseks hindamiseks ja hinnangu korrektseks vormistamiseks.

 • Aine ei toimu igal aastal, lähema info saamiseks võtke ühendust aine vastutava õppejõuga.

Teaduskorraldus ∙ FLAJ.05.161 3 EAP

Kursuse raames puutub üliõpilane vahetult kokku teadusürituste korraldusliku poolega, mille käigus tuleb ette valmistada ja läbi viia erinevaid teadusüritusi. Lisaks planeerimisoskusele annab teadusürituse korraldamine ja läbiviimine ka meeskonnatöö kogemuse.

 • Ainele peab registreerima.
 • Aine toimub igal aastal.

Praktika ∙ FLAJ.00.061 3 EAP

Praktika, mis toimub näiteks välitöödel; ülikooli-, mälu- ja kultuuriasutustes; ministeeriumides ja nende ametites; saatkondades; eraettevõtetes ja idufirmade; festivalide, sündmuste või konverentside juures.

 • Ainele ei pea registreerima;
 • Aine läbimiseks võta ühendust vastutava õppejõuga.

Kunstiajaloo praktika ∙ FLAJ.05.112 3 EAP

Kursus on üles ehitatud kunstiajaloolise ekspeditsiooni vormis, algab ettevalmistava faasiga, vastava paikkonna, teema vms. materjalide läbi töötamisega, jätkudes omandatu esitlemise ja kinnistamisega seostes valitud objektide ringi (paikkonna) visuaalse kultuuri, selle tausta, keele ja väärtustega. Teisisõnu võib ülesande sisu määratleda võõra kunstiteose (keskkonna) lugemisena, mille sügavamaks sihiks on probleemi kuvamine laiemale kunstiajaloo võrgustikule ja taustale.

 • Ainele peab registreerima.
 • Aine toimub igal aastal.

Kureerimise alused ∙ HVAJ.05.017 3 EAP

Kursuse eesmärgiks on anda esimesi teadmisi näituste koostamisest ja teostamisest nii ajaloolises vaates kui kaasaegses kultuurisituatsioonis. Kohtumiste raames tehakse samm-sammult läbi näituseks valmistumise protsess ning praktilise kogemusena saab üliõpilane teada kaasaaegsete muuseumide toimimispõhimõtetest, struktuuridest ja töövaldkondadest.

 • Ainele peab registreerima.

Muuseumipraktika ∙ FLAJ.05.113 3 EAP

Praktika eesmärgiks on anda läbi praktiliste tööülesannete ülevaade kunstimuuseumide töökorraldusest ühes konkreetses visuaalkultuuri säilitavas muuseumis.

 • Ainele peab registreerima.
 • Aine toimub igal aastal, kevadsemestril.

Teaduskirjanduse retsenseerimine ∙ FLAJ.07.228 3 EAP

Üliõpilased omandavad kogemusi teaduskirjanduse (raamatute ja artiklite) retsenseerimiseks humanitaarteaduste, eriti ajalooteaduste vallas. Käsitletakse nii avaldatavaid kui ka siseretsensioone. Praktilise töö kaudu omandatakse esialgsed oskused teaduskirjanduse kriitiliseks hindamiseks ja hinnangu korrektseks vormistamiseks.

 • Aine ei toimu igal aastal, lähema info saamiseks võtke ühendust aine vastutava õppejõuga.

Teaduskorraldus ∙ FLAJ.05.161 3 EAP

Kursuse raames puutub üliõpilane vahetult kokku teadusürituste korraldusliku poolega, mille käigus tuleb ette valmistada ja läbi viia erinevaid teadusüritusi. Lisaks planeerimisoskusele annab teadusürituse korraldamine ja läbiviimine ka meeskonnatöö kogemuse.

 • Ainele peab registreerima.
 • Aine toimub igal aastal.

Praktika ∙ FLAJ.00.061 3 EAP

Praktika, mis toimub näiteks välitöödel; ülikooli-, mälu- ja kultuuriasutustes; ministeeriumides ja nende ametites; saatkondades; eraettevõtetes ja idufirmade; festivalide, sündmuste või konverentside juures.

 • Ainele ei pea registreerima;
 • Aine läbimiseks võta ühendust vastutava õppejõuga.