Foto:
Janet Laidla, Välisministeerium, videote seeria „Ajahammas“, saade „Eesti edulugu!“, Getter Kitsing, Martin Malve, Sandra Sammler (Archemy), Ester Kannelmäe (talgute kaart)

Instituudi infokirjad

Infokirjades räägitakse nii tudengitele kui ka töötajatele olulistel teemadel, tuuakse välja nii tähtsamad sündmused seoses õppetööga kui ka näiteks instituudi nõukogu koosolekute otsused. Samuti moodustab uudiskirjas olulise osa teadustöö kajastamine. Uudiskirja toimetamisega tegelevad instituudi koordinaatorid.

2022

28. veebruari infokirja fookuses on arhiivindus. Infokirjas toodi esile ajakirja Universitas Tartuensise persoonilugu arhiivinduse uuest professorist Aigi Rahi-Tammest, samuti avaldati artiklid "Mida peaks teadma arhiivindusest Tartu ülikoolis?" ja "Mis kutsub tudengeid arhiivindust õppima?" ning kajastati ka solidaarsusavaldust Ukraina arhiivide ja arhivaaridega.

27. aprilli infokirja fookuses on arheoloogia. Infokirjast saab lugeda Archemy labori põnevate tegemiste kohta, vaadata TÜ arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegiumi populaarteaduslikku uhiuut videote seeriat „Ajahammas" ja lugeda näituse ja rahvusvahelise konverentsi „Viikingid enne viikingeid“ kohta. Samuti kutsutakse infokirjas üles Ukraina kaitseks varjevõrke punuma. Lisaks sellele leiab infokirjast Ajalooringi juubeliürituste, president Ilvese insituudi külastuse ja Londoni reisi muljeid ning palju muud päevakajalist.

17. mail saadeti välja ajalooõpetajatele ja kooliõpilastele suunatud infokiri "Miks õppida ajalugu?", mis kutsub vaatama kõrghariduspäeva "Õpi Tartus!" raames valminud videot ajaloo õppimisest ja osalema TÜ virtuaalsel sisseastumise infopäeval. Samuti saab lähemalt lugeda sisseastumise, õppimise ja teadustöö kohta: kuidas õppima tulla, erialade tutvustused, täpsemalt arhiivindusest, kunstiajaloost, Archemy uurimisrühmast, kolmeosalisest videote seeriast "Ajahammas", rahvusvahelisest konverentsist "Viikingid enne viikingeid - mis saab edasi?" ja uuest ajaloo õpikust 9. klassile.

26. mail ilmus instituudi tavapärane infokiri, kus on esiplaanil lõputööde ja kaitsmiste ning lõpuaktustega seotud info. Samuti saab lugeda programmijuhi ja Eesti ajaloo lektori Janet Laidla pöördumist bakalaureuseastme lõpetajate poole. Infokirjast saab lugeda ka uuest mikrokraadiprogrammist "Muuseumid ja tulevikupärand". Samuti on esile toodud järgmised artiklid: Aigi Rahi-Tamme 19. mai inauguratsiooniloengu link, Freydis Ehrlichi doktoritöö kaitsmised 7. juunil, intervjuu Fred Pussiga, rahvusvaheline konverents vanadest kultuuridest 3.-5. juunil Tartus, kunstiajaloolaste õppereis Viini, ajaloo õpik 9. klassile ja  Eesti ajaloo osakonna uus valikaine.

21. juuni infokirja fookuses olid sisseastumised ja Eesti ajaloo osakond. Sisseastumistega seoses olid esiplaanil mitmed meie tudengite lood ajaloo õppimisest: „Rasmus Kagge peab ajaloo õppimist puhtalt teraapiaks“, „Ilmar Tammisto julgustab ajalooõpetajaks õppima“, „Kristin Kongi – uudishimu kannustab ajalugu õppima“, „Lauri Kann: ajaloo tundmine on abivahend maailma paremaks nägemiseks“, „Mihkel Truman: Eesti ajalugu on nagu salamaailm“. Samuti oli välja toodud valdkonna taskuhäälingu „Mõistuse hääl“ uus saade ajaloo õppimisest. Eesti ajaloo osakonna kohta ilmusid samuti mitmed artiklid: ajalugu ja inimesed, lugu Eesti sõjaajaloo ülevaateteosest parima ajalooraamatu nominendina, sovetiaja kirjanduselu konverentsi kirjeldus, uudis uuest raamatust hansalinn Tallinna kohta, õpetajakoolitusega seotud lood jpm. Samuti oli kajastatud sündmusterohkeid arheoloogia kevadpäevi, lugusid edukatest naisteadlastest, medievistika õpetamise arendusprojekti, uut raamatut Eesti ja USA suhetest, üldajaloolaste õppereisi Tallinna, Ajalooringi kevadreisi Muhumaale jpm.

26. augusti infokirjas tervitati esmakursuslasi, edastati neile vajalikku infot ja sooviti head õppeaasta algust. Olulisemad muud teemad olid järgmised: instituudi uus nõukogu, 2021. aasta teenetemärkide üle andmine, instituudi sügissemestri vabaained, uus mikrokraadiprogramm „Muuseumid ja tulevikupärand“ ja instituudi sotsiaalmeedia tutvustus.

26. septembri infokirjas tutvustas end kunstiajaloo osakond. Kes osakonda kuuluvad ja mida nad uurivad, leiad siit. Infokirjas toodi välja septembrikuu tähtsündmus ehk Juhan Maiste juubelikonverents ja kogumiku esitlus Tartu Ülikooli muuseumis. Kadri Asmer kirjutas tutvustuse Juhan Maiste autorikogumiku „Lõpp on algus“ kohta, Anu Ormisson-Lahe tegi Juhaniga ka inspireeriva intervjuu „Kelleks sa nüüd saada tahad?“. Tõnis Tatar kirjutas austusavalduse, mälestusi täis loo Jaak Kangilaskist. Samuti leiab infokirjast BJAHi (Baltic Journal of Art History) tutvustuse, kunstiajaloolaste reisikirjeldused nii Soomest kui ka Lätist ning juttu tuleb ka sellest, mis teemadel on valmimas kaks kunstiajaloo magistritööd. Lisaks kunstiajaloole leiab lugusid ka muudel teemadel: kokkuvõtte varauusaja päevadest, Vastseliina linnuse 3D-rekonstruktsiooni, blogipostitus teljeraskuste valmistamisest jpm.

 

Liitu instituudi infokirjaga

#instituudist #rahvusvaheline #teadus
Fiskarsi mõisa veski

Põhjanaabritel külas ehk osavõtt mõisasümpoosiumist Turu ülikoolis

24.09.2022
#instituudist #kultuur #rahvusvaheline
BJAH

Ajakiri, mis toob maailma lähemale 

24.09.2022
#instituudist #kultuur #ühiskonnale
Jaak Kangilaski

Jaak Kangilaskist. Õpilase kummardus

24.09.2022