Autor:
Tartu Ülikool

Huvilised on oodatud uuenduskuuri läbinud mikrokraadiprogrammi „Muuseumid ja tulevikupärand“

Tartu Ülikool ootab 2024. aasta sügisest taas huvilisi mikrokraadiprogrammi „Muuseumid ja tulevikupärand“. Varasemalt kolmest ainest koosnenud programmist leiab nüüd neli ainet. Koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga on mikrokraadiprogrammi jaoks loomisel ka üks täiesti uus ainekursus „Tulevikumuuseumid: muuseumimaastik täna ja homme“.

Programmi eesmärk on analüüsida ja uurida, millised on muuseumide vajadused ja olemus ning kuidas vastata 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele. Programm koosneb neljast ainest: „Museoloogia“ (6 EAP) ja „Kureerimise alused“ (3 EAP) sügissemestril ning „Artefaktid ja aeg: kultuuripärandi säilitamine“ (6 EAP) ja „Tulevikumuuseumid: muuseumimaastik täna ja homme“ (3 EAP) kevadsemestril. Kevadel saab artefaktide aine asemel valida ka TÜ kultuuriteaduste instituudi kursust „Sotsiaalne mälu ja kultuuripärand“ (6 EAP, maksimum 5 osalejat – valik tuleks teha alles novembris ja enam infot saab sügissemestri kursuste käigus).

Sügissemestril loetav „Museoloogia“ annab sissejuhatavad teoreetilised teadmised muuseumimaastiku kohta ja samal semestril toimuv „Kureerimise alused“ õpetab näituste kureerimiseks vajalikke praktilisi oskuseid. Loengute, seminaride ja praktikumide käigus läbitakse teemad: muuseumite ajalugu, tänapäev ja tulevik, kogud (nende kirjeldamine ja säilitamine), muuseumid ühiskonnas ja vahendamine muuseumis. Õppetöö käigus külastatakse erinevaid Tartu muuseume ning kursuse lõpuks valmib grupitöö projekt.

Kevadsemestril. Aine „Artefaktid ja aeg: kultuuripärandi säilitamine“ keskendub pärandi säilitamisega seotud aspektidele, sh ka seadusandlusele, aga ka teabe kirjeldamisele. Aine „Sotsiaalne mälu ja kultuuripärand“ raames arutletakse seminarides selle üle, kuidas sotsiaalset mälu ja kultuuripärandit uuritakse.

Täiesti uue kursusena luuakse mikrokraadi jaoks koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga aine „Tulevikumuuseumid: muuseumimaastik täna ja homme“. See kursus on mõeldud mõlema kõrgkooli mikrokraadiprogrammis osalejatele. Läbi uuema museoloogilise teooria ja praktika ning kahepäevase intensiivseminari analüüsitakse muuseumimaastikku/mäluasutusi täna ja lähitulevikus puudutavaid olulisi teemasid.

Kokkuvõttes annab mikrokraad teoreetilised ja praktilised vahendid analüüsimaks muuseumide vajadusi ning hindamaks kriitiliselt 21. sajandi muuseumitöö väljakutseid.  Õppija saab ülevaate kaasaegseid mäluasutusi puudutavatest teooriatest ja meetoditest.

Mikrokraadiprogramm on suunatud eelkõige pigem lühema tööstaažiga mäluasutuste ja kultuurivaldkonna töötajatele, kes saavad arendada professionaalseid oskuseid muuseumispetsiifilistes valdkondades (kogud, andmebaasid, näitused, haridus).

Sügissemestril toimub õppetöö Tartus reedesel päeval septembri keskpaigast detsembri keskpaigani. „Kureerimise alused“ toimub üle nädala, „Museoloogia“ igal nädalal arvestusega, et vajadusel saab neid kohtumisi, mis toimuvad ainult museoloogia aine raames, asendada kodutööga. Kevadsemestri kursus on kavandatud toimuma sarnase kava järgi veebruari keskpaigast mai lõpuni.

Aine „Tulevikumuuseumid: muuseumimaastik täna ja homme“ avame ka eraldi läbimiseks täiendusõppe programmina eelmise mikrokraadiprogrammi vilistlastele ja teistele huvilistele. Lähem info selle kohta: https://ut.ee/et/tasemeoppeained-taiendusoppena, registreerimise info Janet Laidla, janet.laidla@ut.ee

Loe ka varasemalt mikrokraadiprogrammi läbinud Kersti Peetrise kogemuslugu: „Mikrokraadiprogramm avas ukse täiesti uude maailma“.

Registreeru siin

Üliõpilased Jakobi 2 õppehoone auditooriumis

Sügisesed vabaained humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Ajaloo ja arheoloogia instituudi vabaained 2024/2025 sügisel

Ajaloo ja arheoloogia instituudi vabaained 2023/2024 sügisel
Valdkonna lõpuaktused

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna lõpuaktused