Skip to main content

Eesti keele väljendusõpetuse keskus

Riina Reinsalu
keskuse juhataja, eesti keele tekstiõpetuse lektor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-404
Riina Reinsalu
keskuse juhataja, eesti keele tekstiõpetuse lektor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-404