Skip to main content

Matemaatikahariduse keskus

Karin Täht
psühhomeetria lektor 0,2 k
keskuse juhataja, matemaatikahariduse psühholoogia kaasprofessor 0,8 k
PhD (psühholoogia)
737 5492
Näituse 2-216
r 4057
Tiina Kraav
matemaatikahariduse lektor
PhD (matemaatika)
737 6407
r 4055
Hannes Jukk
matemaatika didaktika nooremlektor
MSc (matemaatika)
737 6417
r 4054
Getriin Aaviste
spetsialist 0,3 k
MA (matemaatika- ja informaatikaõpetaja)
Karin Täht
psühhomeetria lektor 0,2 k
keskuse juhataja, matemaatikahariduse psühholoogia kaasprofessor 0,8 k
PhD (psühholoogia)
737 5492
Näituse 2-216
r 4057
Tiina Kraav
matemaatikahariduse lektor
PhD (matemaatika)
737 6407
r 4055
Hannes Jukk
matemaatika didaktika nooremlektor
MSc (matemaatika)
737 6417
r 4054
Getriin Aaviste
spetsialist 0,3 k
MA (matemaatika- ja informaatikaõpetaja)