Rektor Toomas Asseri pöördumine Tartu Ülikooli ukrainlastest liikmete ja kogu ülikoolipere poole

Image
Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser (Andres Tennus)

Head ukrainlastest kolleegid ja üliõpilased!

Hea ülikoolipere!

Venemaa Föderatsioon on alustanud laiaulatuslikku sõjategevust Ukrainas ning muutnud julgeolekuolukorda Euroopas ja kogu maailmas. Tartu Ülikool mõistab teravalt hukka agressori käitumise ja seisab vankumatult vaba ühiskonna väärtuste kaitsel. Oleme solidaarsed Ukrainaga sellel raskel ajal ning toetame igati tema tegevust oma iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmisel. Kuigi Eestile ei ole praegu otsest julgeolekuohtu, panustame samal ajal oma vaba riigi valmisolekusse vastata võimalikele küberrünnakutele, provokatsioonidele ja kihutuskampaaniatele ning seisame hea tõetruu teabe levitamise eest.

Ülikooli esmane ülesanne on ulatada abikäsi ülikoolipere 146-le Ukraina kodanikust liikmele – meie töötajatele ja üliõpilastele. Soovime teid sellel raskel ja ülekohtusel ajal toetada. Kohtun homme Ukraina töötajate ja üliõpilaste esindajatega. Arutame konkreetseid samme, mida ülikool saab astuda. Moodustan töörühma, kelle ülesanne on tagada meie ukrainlastest liikmetele igakülgne tugi, sealhulgas psühholoogiline abi ja õiguslik nõustamine. Oleme valmis vajalikud meetmed viivitamata ellu viima.

Ühtlasi teen teadusprorektorile ülesandeks töötada välja pikaajaline strateegia ning määrata kindlaks ülikooli roll Euroopa Liidu, NATO ja muude rahvusvahelise kogukonna liikmete partnerina Eesti ja teiste Euroopa riikide ning praegu esijoones just Ukraina iseseisvuse kaitsel.

Soovin kõigile palju õnne Eesti Vabariigi 104. aastapäeval! Kutsun ülikooliperet hoidma ühte ja säilitama kindlat meelt! Soovin jõudu ja vastupidavust meie ukrainlastest liikmetele ning kinnitan, et te ei ole oma mures üksi.

Toomas Asser
rektor

Ülikoolipere Ukraina kodanikest liikmete jaoks on erakorraliste küsimuste lahendamisel esmane kontaktisik rahvusvahelise koostöö juht Kristi Kerge (+372 529 7677). Kirjalikud päringud palume saata meiliaadressile ukraina@ut.ee.

Ülikooli Ukraina-teemaline teave on veebilehel ut.ee/ukraina.

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus