Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas anda Tartu Ülikoolile akrediteeringu järgmiseks seitsmeks aastaks. 

Tartu Ülikooli hinnanud rahvusvaheline komisjon tõstis esile ülikooli mitut tugevat külge. Ta leidis, et ülikooli arengukava seob tema eesmärgid mitmekülgselt ja valdkondadeüleselt riiklike ning Euroopa majanduslike, ühiskondlike ja kultuuriliste eesmärkidega. Sel viisil rõhutab ülikool rakendusliku suunitlusega teadusuuringute tähtsust, toetab elukestvat õpet ja näeb end Eesti kultuuripärandi hoidja rollis.  

Hindamisnõukogu sõnul väärib tunnustust ülikooli läbiv ja loomuomane huvi tegeleda oluliste ja potentsiaalselt mõjusate ühiskondlike teemadega. Tartu Ülikooli akadeemilise eetika dokumendid on silmapaistvalt head, kuna sisaldavad põhimõtteid ja juhtnööre koos konkreetsete näidetega.  

Samuti on ülikool nõukogu arvates teinud palju selleks, et toetada õppejõudude arengut. Selleks on värvatud õppedisainerid ning korraldatud seminare, koolitusi ja parimate tavade jagamise üritusi, mida töötajad peavad huvitavaks ja nauditavaks. 

Mis puudutab parendamist vajavaid valdkondi, siis leiab HAKA hindamisnõukogu, et Tartu Ülikool peab pöörama erilist tähelepanu kvaliteedikultuurile, õppekavade ülesehitusele, akadeemiliste töötajate atesteerimisele ja edutamisele. Ülikoolil tuleb esitada hiljemalt 31. augustiks 2023 ülevaade hindamisnõukogu otsuses esitatud soovituste ja ettepanekute arvestamise kohta. 

Rektor Toomas Asseri sõnul on ülikool rahvusvahelisele komisjonile põhjaliku töö eest väga tänulik. „Komisjon oli pea terve nädala Tartus kohal, käis ka Narva kolledžis ja süvenes meie tegemistesse. Praegu on liiga vara öelda, mida me saadud tagasiside põhjal täpselt tegema hakkame, aga kindlasti plaanime taaselustada õpirände ja pöörata tähelepanu õppekavade arendusele ja kuvamisele. Teemad, mille puhul jäime eriarvamusele, puudutavad usaldavat vs. kontrollivat kvaliteedikultuuri, kus me eelistame selgelt esimest, samuti rahvusülikooli ja rahvusvahelise ülikooli eesmärkide ühildamist, kus ülikool vastuolu ei näe,” ütles Asser. 

Õppeprorektor Aune Valk märkis, et kuna institutsionaalsel hindamisel olid tähelepanu keskmes õppeteemad ja eraldi hinnati kuut õppekava, annab tagasiside palju mõtteid, kuidas õppetööd arendada. Komisjon hindas väga kõrgelt tuge, mida ülikool pakub õppejõududele oma ainete ja õpetamise arendamiseks, ning tõi esile õpetamise ja teaduse tiheda seose, töötajate kõrge akadeemilise taseme ning suure pühendumuse oma tööle ja ülikoolile. „Meie tugevus seisneb heades inimestes ja nende valmisolekus panustada. Viimaste aastate kõrghariduse rahastuskriis on tõstnud õppejõudude palgateema päevakorda ja me loodame, et uus valitsus teeb nii selleks ja järgmiseks aastaks kui ka pikemaks ajaks niisugused strateegilised rahastusotsused, mille abil saaksime seda pühendumist väärilisemalt tasustada,“ ütles Valk. Õppeprorektori sõnul on rektoraat ja hindamiskomisjoni esimees tänulikud kõigile, kes andsid töö kõrvalt eelmisel õppeaastal suure tüki oma ajast, et institutsionaalse akrediteerimise aruannet ette valmistada ja komisjoni külastusel osaleda. 

Tutvu HAKA hindamisnõukogu istungi protokolli ja institutsionaalse akrediteerimise aruandega.

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus