Õpetaja- ja kõrghariduse keskus

Äli Leijen
Äli Leijen
keskuse juhataja, õpetajahariduse professor
PhD
+372 737 6441
(6027)
Jakobi 5-B322
Rain Mikser
haridusteooria kaasprofessor 0,2 k
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B230
Mari Karm
Mari Karm
kõrgkoolipedagoogika kaasprofessor 0,5 k
PhD (kasvatusteadused)
Jakobi 5-B232
Katrin Saks
Katrin Saks
haridusteaduste kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
+372 5860 3222 (3002)
Jakobi 5-B322
Liina Lepp
ülddidaktika kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B321
Karmen Kalk
Karmen Kalk
haridusuuringute lektor 0,5 k
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B230
Gerli Silm
Gerli Silm
haridusuuringute lektor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B230
Lii Kaudne
Lii Kaudne
kaasava hariduse nooremlektor 0,7 k
MA (kasvatusteadused)
Jakobi 5-B320
Pihel Hunt
Pihel Hunt
õpetajahariduse nooremlektor
MA (kasvatusteadused)
+372 522 4325 (6465)
Jakobi 5-B230
Carolina Šuman
Carolina Šuman
kaasava hariduse nooremlektor 0,5 k
MA (eripedagoogika)
Jakobi 5-B320
Liisi Pajula
õpetajahariduse nooremteadur 0,8 k
MA (õppimise ja õpetamise juhtimine)
Jakobi 5-B319
Kristi Palk
õpetajahariduse nooremteadur 0,3 k
MA (füüsikaõpetaja)
Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur 0,7 k
MA (haridusinnovatsioon)