Praktilise filosoofia õppetool

r 326, 328
EST
+372 737 5317
Kadri Simm
Kadri Simm
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-328

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

  • moraalifilosoofia 
  • praktiline eetika, eriti bioeetika, meditsiinieetika, tehisintellekti eetilised aspektid 
  • teaduseetika 
  • poliitikafilosoofia, eriti õiglus, feministlikud teooriad 
Francesco Orsi
Francesco Orsi
teoreetilise eetika kaasprofessor, filosoofia magistriõppekava programmijuht
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-326

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad

  •     eetika (utilitarism, deontoloogia jne)
  •     metaeetika
  •     eetika ajalugu
  •     praktiline eetika
  •     seksuaalsuse eetika ja filosoofia
  •     moraalipsühholoogia