Autor:
Tartu Ülikool

Ajaloo ja arheoloogia instituut

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut on peamisi ajaloo-alase uurimistöö keskuseid Eestis. Kõrgel tasemel on esindatud erinevad metodoloogilised lähenemisvõimalused. Suurem osa teadustööst keskendub Eesti ja naabermaade ajaloole. Uuritakse erinevaid poliitilise, sotsiaal- ja majandusajaloo ning kultuuriajaloo aspekte. Teadustöösse on aktiivselt kaasatud doktorandid ja magistrandid.

 

  • Ajaloo ja arheoloogia instituut annab teaduspõhist kraadiharidust ajaloo, arheoloogia, kunstiajaloo ja arhiivinduse erialal ning koolitab ajalooõpetajaid.
  • Õppetööd viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga rahvusvaheliselt tunnustatud õppejõud ja erialaspetsialistid.
  • Keskmiselt 75% meie vilistlastest töötab erialaga otseselt või osaliselt seotud ametikohal.
  • Instituudi doktoriõpet on võimalik läbida ka inglise keeles.
  • Instituudi uurimisteemad ulatuvad muistsetest kultuuridest Külma sõja perioodini. Olulisteks teemadeks on läbi aegade olnud arheoloogilised leiud, kultuuripärandi säilitamine, sotsiaal- ja majandusajalugu, haridus- ja kultuuriajalugu ning riikluse areng Läänemere maades.
  • Instituut annab koostöös teiste uurimisasutustega välja akadeemilisi ajakirju Ajalooline Ajakiri, Estonian Journal of Archaeology, Forschungen zur baltischen Geschichte, Baltic Journal of Art History jt.
  • Siinset teadustööd aitab laiemale üldsusele tutvustada kokkuvõttev suurteos "Eesti ajalugu".
  • Instituudil on erialased koostöösidemed teaduskeskustega maailmas. Tihedamalt on koostööd tehtud ülikoolidega Saksamaal, Soomes, Rootsis, Suurbritannias, Venemaal ja Lätis.

 

 

Võta ühendust:

Jakobi 2  51014, Tartu, Tartu maakond, EESTI
Postiaadress:
Ajaloo ja arheoloogia instituut
Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Telefon: (+372) 737 5651
ajalugu@ut.ee
 

 

Ajaloo õpetamise ajalugu

Koostööpartnerid

Infokirjad

#instituudist #ühiskonnale
Raamatud

Väljaanded ja raamatud ajaloolastelt ja arheoloogidelt

#instituudist
TÜ Ajalooringi raamatulaat

TÜ Ajalooring korraldab emakeelepäeva puhul raamatulaada

#instituudist #teadus
Uued teadusprojektid

Uued teadusprojektid arheoloogias