Autor:
Janet Laidla

Ajalooline Ajakiri

Ajalooline Ajakiri on akadeemiline ajakiri, mis ilmub Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi juures. Selles avaldatakse eesti-, inglise- ja saksakeelseid ajalooteemalisi artikleid, retsensioone ja ülevaateid. Eelistatud on Läänemere regiooniga seotud teemad. Ajakiri ilmub neli korda aastas, sh teemanumbrid, mis võivad ilmuda ka topeltnumbrina.

Ajakirjas ilmuvad artiklid on eelretsenseeritavad ja vastavad teadusliku artikli nõuetele. Artikli soovitatav pikkus on 30 000–50 000 tähemärki. Ajakirja viitamissüsteem lähtub MHRA (The Modern Humanities Research Association) poolt välja töötatud põhimõtetest, vt MHRA Style Guide.

Väljaandjad:
Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio kleio@kleio.ee

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut

Pea- ja tegevtoimetaja:

Janet Laidla
janet.laidla@ut.ee

Image
Ajalooline Ajakiri
Tallinna Linnaarhiiv

Väljasõit Tallinna Linnaarhiivi

Külalisprofessor Mart Kuldkepp alustab tööd kevadsemestril

Külalisprofessor Mart Kuldkepp alustab tööd kevadsemestril
Raamatu kaanepilt

Peagi ilmub kogumik varauusaja arengujoontest Eesti- ja Liivimaal 1520–1800