Algas kandideerimine Tartu Ülikooli mentorlusprogrammi

11.–29. jaanuarini saavad Tartu Ülikooli üliõpilased ja vilistlased kandideerida mentorlusprogrammi. Viiendat aastat toimuva programmi eesmärk on anda osalejatele võimalus õppida tippspetsialistidest ja -juhtidest vilistlastelt, viibida inspireerivas õpikeskkonnas ja tugevdada kogukonnatunnet ülikoolis.

Mentoriks oodatakse kandideerima Tartu Ülikooli vilistlastest juhte ja tippspetsialiste, menteedeks aktiivseid ja motiveeritud Tartu Ülikooli üliõpilasi. Programmis osalejad läbivad lühikoolituse, kus neile antakse alusteadmised heaks mentoriks olemisest. Kogu programmi jooksul saab osaleda professionaalset ja enesearengut soodustavatel seminaridel. Selle aasta mentorlusprogramm toimub esimest korda koostöös Eesti Mentorite Kojaga.

Vilistlastegevuse ja mentorlusprogrammi koordinaatori Kadri-Ann Mägi sõnul on varasematel aastatel osalenud üliõpilased ja mentorid jäänud koostööga väga rahule. Kogenud praktikuga suheldes on osalejad leidnud oma tegevusele ja mõtetele uusi perspektiive. Mentorid aga mõistavad paremini, kuidas noored mõtlevad ja millised on nende ootused tööandja suhtes. „Mentorlusprogrammist võidavad mõlemad,“ märkis Mägi.

2021. aasta mentorlusprogrammi seminarid ning mentorite ja menteede kohtumised toimuvad veebis. Nii saavad programmis osaleda ka välismaal elavad Eesti üliõpilased ja vilistlased. Samuti viiakse esimest korda kokku välistudengitest menteed ja välisvilistlastest mentorid. 

Soovitusi mentorlusprogrammis osalemise kohta on Tartu Ülikooli vilistlasblogis jaganud Sven Anderson loos „Igapäevane realism TÜ mentorlusprogrammist“ ja Triinu Sirge kirjutises „7 soovitust mentorlusprogrammis osalemiseks!“

Täpsema info, kandideerimisteabe ja ajakava leiab veebilehelt www.ut.ee/mentorlusprogramm.

Lisateave: Kadri-Ann Mägi, TÜ vilistlastegevuse ja mentorlusprogrammi koordinaator, 5310 1610, kadri-ann.magi@ut.ee