Autor:
Pixabay

Arheoloog ja õppejõud Vilma Trummal: in memoriam

Image
Vilma Trummal

18. oktoobril lahkus meie seast 98. eluaastal arheoloogiaõppejõud Vilma Trummal (snd 1924), kes töötas Tartu Ülikoolis tervelt neli aastakümmet (1955–1995). Peaaegu kõik sel ajal ajaloo osakonnas õppinud üliõpilased kuulasid tema loengukursuseid „Arheoloogia alused“ ja „NSV Liidu muinas- ja keskaja ajalugu“. Paljudele esmakursuslastele jäid meelde ka Vilma Trummali organiseeritud traditsiooniline ekskursioon Pihkvasse ja Novgorodi ning ringsõit arheoloogilistele muististele Eestimaal. Tollased ajalootudengid pidasid Vilma Trummalit kõige heasüdamlikumaks ja mõistvamaks õppejõuks kogu ajaloo osakonnas. Alati asus ta üliõpilase poolele, pakkudes kaitset ka nõukoguliku bürokraatia eest.

Pikka aega oli Vilma Trummal Tartu ülikoolis ainus arheoloogia õppejõud, kelle õlul lasus selle rahvusteaduse spetsialistide ettevalmistus. Tema juhendamisel on kaitstud 40 arheoloogiaalast diplomitööd. Paljud endised õpilased mäletavad neid maikuu päevi, kui lõputöö vastvalminud peatüki käsikirjaga sai selle korrigeerimiseks tormatud Vilma Trummali juurde koju. Enamasti ootasid diplomandi seal lisaks kompetentsetele nõuannetele ka veel kohv ja võileivad, mille kõrvale käisid juhendaja emalikult hoolitsevad sõnad: “Kirjutamise vahepeal ikka sööge ka”.

Teadustöös keskendus Vilma Trummal Tartu vanema ajaloo uurimisele. Aastail 1956–1958 ja 1960 juhendas ta arheoloogilisi kaevamisi Tartu linnusel, mille tulemused ilmusid omaette raamatuna. Alates 1966. aastast jätkas Vilma Trummal arheoloogilisi uurimistöid Tartu vanalinna alal ja seetõttu võime teda pidada linnaarheoloogia uurimissuuna rajajaks Eestis. Vilma Trummal on avaldanud tublisti üle poolesaja teadusliku ja populaarteadusliku artikli, millest suur osa puudutab just muinas- ja keskaegset Tartut, samuti kõrgkooliõpiku "Arheoloogia alused". Vilma Trummali huvi arheoloogia käekäigu vastu Eestis ja Tartu Ülikoolis püsis kõrge kuni elu lõpuni.

Endised kolleegid ajaloo ja arheoloogia instituudist

Ärasaatmine Tartu Rahumäe krematooriumist laupäeval, 22. oktoobril kl 15.
 

In memoriam

IN MEMORIAM. Aadu Must

In memoriam

IN MEMORIAM. Jaak Kangilaski

Lahkus rektor Volli Kalm