Autor:
Pixabay

Eesti Maanteemuuseum ootab ettekandeid septembris toimuvale konverentsile hobutranspordi ajaloost 

Eesti Maanteemuuseum ootab ettekandeid 29. septembril 2023 toimuvale konverentsile “Hobupostist raudruunani: hobutranspordi ajaloost ja arengutest moderniseerumisprotsessides”

Maanteemuuseumi missiooniks on vahendada Eesti teede-, transpordi- ja liikuvuse ajalugu. Sellel eesmärgil korraldab muuseum temaatilisi teadusüritusi ja publitseerib perioodiliselt artiklikogumikke. Modernses mõistes teedest ja motoriseeritud liikuvusest maanteedel saab rääkida eelkõige 20. sajandi ja ka juba 21. sajandi kontekstis. Ometi on meie teede nö esiajalugu palju vanem ja pikem, mil liiguti peamiselt jalgsi või veoloomade jõul ning millest me teame oluliselt vähem.

Eesti alal toetus transport 20. sajandi alguseni ja hiljemgi hobusele. Seepärast räägitakse ka hobuajastust. Lisaks transpordile tugines hobuste jõule ka põllumajandus, sõjandus jpt eluvaldkonnad. Nii nagu auto vormis 20. sajandi ühiskonda, tegi hobune seda varasema aja ühiskonnaga. Hobuse tähtsus tuletab end sageli meelde tänapäevalgi – näiteks siis, kui kasutame hobujõu mõistet. Võib tekkida mulje, et liikumine hobuajastul oli äärmiselt ühekülgne, kuid tegelikult rakendati hobust kaupade ja inimeste vedamisel nutikalt ning mitmekesiselt. Moderniseerumisprotsessid Eesti transpordis ei toimunud hüppeliselt, hobuse tähtsuse vähenemine toimus pikema ajaperioodi vältel. Seetõttu võivad hobutranspordi arengud pakkuda põnevat mõtteainet ja paralleele ka tänapäeva kontekstis, kui seisame taas silmitsi oluliste muutustega transporditehnoloogiate arengus.

Ootame konverentsile ettekandeid järgnevatel teemadel:

  • Hobusekasvatus, hobune veoloomana ja tema arengulugu;
  • Reisimine hobuajastul, kajastusi reisikirjades ja kirjanduses;
  • Hobuveovahendid ja nende kasutuspraktikad;
  • Hobupost, hobupostijaamad, postiteed ja kommunikatsioon hobuajastul;
  • Teede ehitus ja teehooldus hobuajastul ning selle moderniseerumine;
  • Hobune moderniseerumisajastul: seosed raudteede ja autoliiklusega – vastandumised ja koostöö tehnoloogilise pöörde ajajärgul.

Konverents toimub Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal Varbusel 29. septembril 2023 ja on suunatud laiale huviliste ringile. Töökeeleks on eesti keel. Konverentsi ettekannete baasil valmib 2024. aastal temaatiline artiklikogumik.

Ettekannete teese ja ettepanekuid (kui 3000 tähemärgi mahus) võib saata 1. juunini 2023 aadressile: andres.seene@transpordiamet.ee

Lisainfo:

Andres Seene

Eesti Maanteemuuseum

teadur

Tel: +372 5280692

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos

Sofi Oksaneni foto: Toni Härkonen, plakat: Triinu Rosenberg

Vestlusõhtu tunnustatud kirjaniku Sofi Oksaneniga