Eesti Vabariik 103. Rektor Toomas Asser: olen tänulik kõigile ülikooli inimestele, kes on viimase aasta jooksul olnud Eesti riigi ja rahva alussambad

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamiseks asetas rektor Toomas Asser koos akadeemilise sekretäri Tõnis Karkiga lilled vabadussõjas langenud üliõpilaste mälestusmärgi juurde Tartu Ülikooli aulas.

Rektor tuletas meelde, et 103 aastat tagasi ei saanud eestlased asuda oma äsja iseseisvunud riiki kohe üles ehitama, vaid selle nimel tuli esmalt võidelda, omariikluse ideed alles tõestada.

„Tartu Ülikooli üliõpilased olid ühed neist paljudest, kes võtsid noore Eesti Vabariigi iseseisvuse hoidmise eest vastutuse ja läksid oma riigi nimel rindele. Ent ka nüüd, mil võime Eesti iseseisvust endastmõistetavaks pidada, ei peaks oma riigi hoidmine jääma vaid abstraktselt riigi ülesandeks. Viimase aasta jooksul oleme hästi näinud, miks vajab üks riik ja ühiskond haritud elanikke. Iga üksikisiku avarast pilgust sõltub, kuivõrd tajutakse iseenda vastutust riigi hea käekäigu eest,“ rääkis rektor. 

„Olukordades, kus riigi toimimine ja turvalisus sõltub enamast kui vaid avatud hoiakust või talupojamõistusest, peab igal riigil olema oma kindel seljatagune, kust küsida parimat võimalikku nõu ja teadmist, kust leida keeruliste teemade selgitajaid ja mõtestajaid. Ma olen väga tänulik kõigile Tartu Ülikooli inimestele, kes on eriti viimase aasta jooksul olnud Eesti riigi ja rahva alussambad. Me hoiame Eestimaad ka keerulistel aegadel,“ lisas rektor.

Vaata ja kuula lisaks: