Autor:
Pixabay

Kaitstud lõputööd

Kunstiajaloo eriala lõpetajad ja kaitstud tööd alates 1925

 

Uuemad tööd (alates 1996) asuvad Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonna kunstiajaloo raamatukogus (Ülikooli 18-024), vanemad arhiivinduse raamatukogus (Lossi 3-410).

2004.a alates kaitstud TÜ väitekirjad on nüüd saadaval ka digitaalsel kujul TÜ Raamatukogu digitaalsest repositooriumist D-Space (http://dspace.utlib.ee/dspace/)

 

Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonna Kunstiajaloo õppetool (al. 1922)

1925

(1) Voldemar Vaga

1926

(2) Helmi Saarmann (Saadre)

1927

(3) Elfriede Simenson (Epp Siimo)

1928

(4) Leonhard Soonberg (Leo Soonpää)

1935

(5) 22. mai Armin Neumann (Tuulse), ülemastmes (EAA.2100.4.133, lk 41)

(6) 27. nov August Kruus, ülemastmes (EAA.2100.4.133, lk 43)

1936

(7) 21. okt Helmi Üprus, ülemastmes (EAA.2100.4.133, lk 46p)

1938

(8) 2. märts Stanislava Kelpsch, ülemastmes (EAA.2100.4.133, lk 52p)

(9) 26. sept Ella Vende, ülemastmes (EAA.2100.4.133, lk 55)

(10) 30. nov Moritz Wrangell, ülemastmes (EAA.2100.4.133, lk 56)

1939

(11) 24. mai Arvo Mägi, ülamastmes (EAA.2100.4.133, lk 58p)

1940

(12) 24. jaan Wilhelm (Villem) Raam, ülemastmes (EAA.2100.4.133, lk 61)

(13) 7. okt Juhan Andre, ülamastmes (EAA.2100.4.133, lk 64p)

1941

(14) 2. juuli Olga Paris, ülemastmes (EAA.2100.4.133, lk 66p)

(15) 2. juuli Jaan Tarmu, ülemastmes (EAA.2100.4.133, lk 66p)

(16) 3. juuli Kara Wilberg, ülemastmes (EAA.2100.4.133, lk 66p)

 

Magistrikraadiga lõpetajad 1926-1943

(1) 11. juuni 1926, Voldemar Vaga, „Die Architekten der Dorpater Universität”

(2) 14. märts 1928 Elfriede Simenson, „Die Hermansfestung in Narwa. Beschreibung und Baugeschichte”

(3) 23. mai 1935 Armin Neumann, „Eesti lossid. Kronoloogia ja plaanitüübid”

(4) 19. november 1941 Jaan Tarmu, „Tartu Jaani kiriku ehitusajalugu”

(5) 16. juuli 1942 Kara Vilberg (Rikken), „Eesti talupoeg kunstis”

(6) 16. juuli 1942 Helmi Üprus, „Tartu klassitsistlik arhitektuur”

(7) 29. märts 1943 Olga Paris (Berendsen), „Johann Wilhelm Krause”

 

Doktorikraadiga lõpetajad

(1) 25. aprill 1942 Armin Tuulse, „Die Burgen in Estland und Lettland”

 

TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna Kunstiajaloo kateeder (1944-1950)

 

1945

(17) Heini Paas

(18) Niina Raid

1946

(19) Virve Milk (Hinnov)

(20) Elfriede-Eleonore Tool (-Marran)

1945-47

(21) Frieda Teder

(22) Amanda Tõnisson

 

TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna Nõukogude Liidu ajaloo kateeder (1950-1992)

 

Diplomitööd

1948

(23) Irina Grigorjeva (Solomõkova). Eesti graafika 19. sajandil.

(24) Olev Prints. Realism prantsuse 19. sajandi kunstis. Prantsuse kodanliku kunsti seos teda kandva klassiga.

1949

(25) Hilja Läti. Renessanss-kunst Eestis.

(26) Elfriede Mägi. Barokk-arhitektuur Eestis.

1950

(27) Valda Aaviksoo. Nõukogude maalikunsti areng sotsialistliku realismi teel peale ÜK(b)P Keskkomitee 1932. aasta otsuseid.

(28) Katri Käossaar. Vene realistlik maastikumaal.

(29) Linda Salum (Alekõrs). Ühiskondlik-poliitilise võitluse kajastus 19. sajandi II poole olustikumaalis.

(30) Eva Sepp. Jossif Vissarionovitš Stalin nõukogude kujutavas kunstis.

(31) Käthe Taimre. Nõukogude skulptuuri areng Suurest Sotsialistlikust Oktoobrirevolutsioonist tänapäevani.

1951

(32) Dagmar Kull. Nõukogude graafika kodusõja ja välismaise interventsiooni ajal.

(33) Asta Künnap. Nõukogude maalikunst komsomoli ja nõukogude noorsoo võitlusest Suures Isamaasõjas.

(34) Laine Tiido. Realism vene maalikunstis.

(35) Vaike Tiik. Vene skulptuur 18. sajandil ja 19. sajandi I poolel.

(36) Richard Vint. Realism vene 18. ja 19. sajandi portreemaalis.

1952

(37) Nina Russanov (Tomps). Nõukogude zhanrimaal stalinistlike viisaastakute perioodil.

(38) Tiina Varang (Nurk), V. I. Lenini monumentaalpropaganda dekreet, selle teostamine ja tähtsus nõukogude monumentaalskulptuuri arengus.

(39) Eha Varusk (Ratnik). Nõukogude plakatikunst sotsialistliku kodumaa kaitsel.

(40) Alfred Veiksaar. Nõukogude graafika, raamatuillustratsioon ja poliitiline satiir võitluses sotsialistliku realismi eest.

(41) Meeri Virkus (Ratas). Võitlus formalismi vastu nõukogude maalikunstis.

1955

(42) Milvi Hindre. Vene-Eesti kunstisuhted 19. sajandi II poolel.

(43) Tuui Koort. Skulptor August Weizenberg (1837 - 1921).

(44) Rein Loodus. Võitlus realismi eest vene maalikunstis 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul.

(45) Lia Nurmik. Realistliku portree õitseng vene 19. sajandi II poole maalikunstis.

(46) Hillo Palvadre (Tarvel). Realismi tärkamine ja areng vene 19. sajandi I poole maalikunstis.

(47) Ulve Poolakene (Räpp). Vene loodus realistlike maastikumaalijate loomingus.

(48) Inge Teder. Vene ajalooline ja revolutsiooniline maal 19. sajandi II poolel.

(49) Ivi Tingre. Vene realistliku zhanrimali osa sotsiaal-poliitilises võitluses 19. sajandi II poolel.

(50) Inge Udrit. Kriitilise realismi õitseng vene 19. sajandi II poole zhanrimaalis.

(51) Lehti Viiroja. Oskar Hoffmann (1851 - 1921).

(52) Leili Visnap (Keerend). Vene realistliku maalikunsti suurmeister I. Repin.

1957

(53) Milvi Kartna (Alas). Voldemar Melliku elu ja looming (1887 - 1949).

(54) Laine Leevald. Temaatilise maali taassünd ja areng eesti nõukogude kunstis.

(55) Vilma Reinholm. Realismi areng eesti portreekunstis 1860 - 1910.

1958

(56) Linda Nurmoja. Murranguaasta eesti kunstis (1940 - 1941).

(57) Imma-Mare Stolovitš. Eesti kujutava kunsti areng tagalas Suure Isamaasõja päevil.

1960

(58) Mart-Ivo Eller. Nõukogude Eesti ajaloolis-revolutsiooniline maal.

(59) Hilja Jõgi. Richard Kaljo looming.

(60) Ene Lamp. “Vanemuise” teatri kostüümijoonistus aastail 1944 - 1960.

(61) Elmo Raadik. Viljandi arhitektuuri ajalugu feodalismiperioodil (13. saj. kuni 19. sajandi keskpaigani).

(62) Meeta Room. Martin Saksa elu ja looming.

(63) Milvi Tammeleht. Kunstnik Aleksander Elleri looming.

(64) Viivi Viilmann. Skulptor Juhan Raudsepa looming.

1962

(65) Aino Kartna. Paul Burmani elu ja looming (1888 - 1934).

(66) Maire Käsper (Toom). Anita Laigo ja tekstiilikunsti areng Tartus.

(67) Milvi Vahemaa (Kuldna). Nõukogude Eesti luule illustratsioon aastail 1940 - 1950.

(68) Ressi Kaera. Kaasaeg eesti nõukogude graafikute noorema põlvkonna loomingus.

(69) Jaak Kangilaski. Kujutava kunsti osa rahva kommunistlikul kasvatamisel Eesti NSV-s.

1964

(70) Evi Reinsalu. Nõukogude Eesti lasteraamatute illustratsioonid aastail 1944 - 1948.

1965

(71) Jüri Keevallik (Kuuskemaa). Kunstielust Eestis 1905 - 1916.

(72) Marju Miljan. Nõukogude Eesti luuleillustratsioon aastail 1955 - 1964.

(73) Kaia Raam (Haamer). Maastikumaal Nõukogude Eesti maalikunstis.

(74) Räni Laanmaa. Töö teema Nõukogude Eesti maalikunstis.

(75) Hinge Tallo. Portree eesti nõukogude maalikunstis.

1966

(76) Hella Mõttus. Kauni probleem rahvusvahelistel esteetikakongressidel.

1967

(77) Mai Levin. Eesti-Prantsuse kunstisuhted ajavahemikus 1905 - 1939.

(78) Mirjam Peil. Kunstiorganisatsioon “Eesti Kunstnikkude Rühm” aastail 1932 - 1940.

1969

(79) Jüri Hain. Graafilised sarjad Nõukogude Eesti graafikas aastail 1956 - 1968.

(80) Sulev Mäeväli. Tallinna keskaegsed kommunaalehitused.

(81) Anne Toomla. Roman Nyman 1881 - 1951. Elu ja looming.

1970

(82) Juta Keevallik. 17. sajandi hollandi ja flaami maal Tallinna Riiklikus Kunstimuuseumis.

(83) Tiina Olep (Pikamäe). Konrad Mägi maalilooming.

(84) Krista Piirimäe. Aleksander Vardi looming.

(85) Mare Ruus. Materjaliprobleeme eesti skulptuuris.

(86) Maie Seljutkina. Reklaam kaubanduses sõjajärgsel perioodil Eesti NSV-s.

1971

(87) Jaak Olep. Eesti rahvuslik kunstikriitika aastail 1900 - 1914.

1972

(88) Kaur Alttoa. Vastseliina linnus.

1973

(89) Sirje Helme. Paganlikud sümbolid eesti keskaegses kunstis.

(90) Eha Komissarov. Nõukogude Eesti maali arengutendentse 1960 - 1973.

1974

(91) Anne Nurga (Lass). Taimemotiivid eesti keskaegses raidplastikas.

(92) Toivo Toomemets. Juugend eesti maalis ja graafikas.

1975

(93) Maret Kuldvere (Eimre). “Pallase” maalikool 1930. aastatel (A. Vabbe ateljee).

(94) Virve Lilleorg. Kunsti- ja kirjanduskriitika suhetest 20. sajandi alguses.

(95) Marina Raup. Eesti kunstikriitika kujunemine 1930. aastail.

(96) Reet Varblane. Akvatinta eesti graafikas.

1976

(97) Tiina Abel. Eesti kunstiteoreetilise ja -kriitlise mõtte areng 1917 - 1925.

(98) Tõnu Hagelberg. Eesti Kujutavate Kunstnikkude Keskühing 1922 - 1940.

(99) Epp Illak (Preem). Tartu ülikooli üliõpilaste vormirõivastus 19. sajandil.

(100) Priit Kaldoja. Põllundusega seotud sümbolid /rahvakunstis/.

(101) Juta Kivimäe. Kunstiõpetuse arengust Eesti NSV üldhariduslikes koolides.

(102) Tamara Luuk. Eesti nõukogude kunsti arengujooni 1960. aastate II poolest tänapäevani.

(103) Juhan Maiste. Klassitsistlikke mõisahooneid Harju rajoonis.

(104) Jaak Viires. Soome arhitektide osa Eesti 20. sajandi alguse ehituskunsti arengus.

1977

(105) Ene Ehatamm. Funktsionalism eesti arhitektuuris 1930. aastatel.

(106) Eneken Helme. Kunstinäituste osa eesti kultuurielus aastail 1904 - 1925.

(107) Silvi Lindmaa. Maarjamäe suvemõisa arhitektuuri ajalooline kujunemine.

(108) Ann Mikiver. Friedebert Tuglase kunstikogu.

(109) Enn Tammisto. “Pallase” maalikoolkonna arengujooned Alfred Kongo loomingu põhjal.

(110) Mari Tähepõld (Nõmmela). Eesti Kultuurkapitali Kujutava Kunsti Sihtkapitali osa eesti kunstielus.

(111) Piret Tõnisson. Jacques Callot ja tema teosed.

(112) Reet Villig. Nõukogude Eesti vaibakunst.

1978

(113) Liivi Künnapu. Romantilis-funktsionalistlik stiil Ameerika Ühendriikide arhitektuuris ja selle osa kaasaegse arhitektuuri arengus.

(114) Nelli Laidinen (Vahter). Eesti kunsti 1919. aasta ülevaatenäitus ja poleemika selle ümber.

(115) Inge Lei (Kukk). Võitlus Eesti kunstnike organisatsiooni eest aastail 1903 - 1917.

(116) Robert Nerman. Tallinna elamu 14.-16. sajandil.

(117) Ebbe Nõmberg. Brüsseli altar Eesti NSV Riiklikus Kunstimuuseumis ja tema osatähtsus üleminekuperioodil renessansist barokki.

(118) Olev Suuder. Võru rajooni mõisaansamblid.

(119) Tiina Tarmisto (Sammelselg). Keila sakraalkunsti mälestised ja nende kultuuriajalooline tähtsus.

(120) Mare Toompere. Joonistamise ja joonestamise õpetamisest Eesti üldhariduslikes koolides 19. sajandi algusest kuni 1917. aastani.

(121) Rait Toompere. Arnold Matteuse looming ja tegevus Tartu linnaarhitektina.

1979

(122) Merike Alber. 17. ja 18. sajandi vappepitaafid Eesti NSV Riikliku Kunstimuuseumi kogudes.

(123) Tiiu Hagel (Talvistu). Kunstnik Märt Laarmani looming ja tegevus kunstikriitikuna 1920.-1930. aastail.

(124) Bruno Javoišš. Läti ja eesti kunsti ja kunstielu ühis- ja erijooned 1920.-1930. aastatel (vn. k.).

(125) Ants Juske. Keskaja maali perspektiivisüsteem.

(126) Kaja Kiidron. Maalikunst Tartus 1950. aastate II poolel ja 1960. aastatel.

(127) Kalle Lange. Ahjukahlite kasutamisest Tartu ja Tallinna keskaegses ehituskunstis.

(128) Anne Lõugas. Ornament Adamson-Ericu varases loomingus.

(129) Piret Multer. Skulptor Enn Roosi looming.

(130) Leili Parhomenko. Eesti kunst ja kunstikriitika aastail 1939 - 1940.

(131) Roman Parmas. Andrus Johani elu ja looming.

(132) Piret Pukk. Eesti kunstnike õpingud ja loominguline tegevus Peterburis 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul.

(133) Reet Vikkat. Aleksander Tassa kunstniku ja museoloogina.

1980

(134) Siiri Aiaste. 1930. aastate olustikumaal Eestis.

(135) Ann Allpere. Eduard Ole looming.

(136) Maret Gladkova. Eesti kunst Suure Isamaasõja ajal Nõukogude tagalas ja okupeeritud Eestis.

(137) Milvi Hallik. Kunstnik Eduard Kutsari elu ja looming.

(138) Krista Kodres. Tallinna keskaegsed portaalid.

(139) Silja Paris. Nõukogude Eesti skulptuur Tartus 1955 - 1978.

(140) Endla Tomusk. Vapp-epitaafid Tallinna Toomkirikus 17. ja 18. sajandil.

(141) Ivi Vahtra. Maalikunstnik Johannes Greenbergi (1887 - 1951) elu ja looming.

(142) Merike Voore. Nõukogude Eesti portreeskulptuur ja selle kajastus kunstikriitikas 1945. aastast tänapäevani.

1981

(143) Kai Aus. Nõukogude Eesti noorte kunstnike kujunemisest 1960. aastate II poolel ja 1970. aastate I poolel /rühmitus ANK’64/.

1982

(144) Mare Joonsalu. Riigi Kunsttööstuskool 1914 - 1940.

(145) Elvira Liiver. Rõivamood Eesti linnades 20. sajandi alguses (1900 - 1914).

(146) Heli Kuuste. Saksa 16. sajandi I poole raamatuillustratsioon (Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku Raamatukogu fondides).

(147) Lea Külm. Eesti mõisaarhitektuur 20. sajandi algul. Juugendstiil.

(148) Merike Mikkor. Juugendi ja rahvusromantismi käsitlus eesti kunstikriitikas ja kunstiajaloolistes uurimustes 1905 - 1980.

(149) Aivar Noorma. Eesti keskaegsed linnused (nõukogude perioodi uurimuste põhjal).

(150) Lea Sillart. Koobaltdekooriga ahjukahlid Tallinna Linnamuuseumi kultuuriloolises kogus.

1983

(151) Heikki Kahro. Lembit Saartsi kujunemine maalikunstnikuks ja tema looming 1957 - 1983.

(152) Ülle Kruus. Nõukogude Eesti lasteraamatute illustratsiooni kunstiline areng 1970 - 1980.

(153) Külvi Kuusk. Gootika tekkeprobleemid ja ajaloolis-poliitiline arengutaust.

(154) Tauno Pukk. Mõningaid iseloomulikke jooni vene nõukogude maalikunstis aastail 1917 - 1925.

(155) Kersti Tiik. Naisterõivastus Eestis 1920.-1930. aastail.

(156) Tiina Tolli. Vana-Liivimaa ja Skandinaavia arhitektuurisuhted. Historiograafiline ülevaade.

(157) Pille Valk. Rahvapärimus sakraalkunsti ehitusajaloo uurimise allikana.

1984

(158) Siim-Tanel Annus. “Noor-Eesti” väljaannete kujundus (aastani 1917).

(159) Jaan Bärenson. Keskaegsete linnade plaan kui ajalooallikas.

(160) Boris Dubovik. Tallinna keskaegsete elamute fassaadid (15.-16. sajand).

(161) Vesta Kallas. Neogooti tislerikunst Tartumaa sakraalhoonete interjöörides.

(162) Mart Kalm. Arhitekt Herbert Johansoni looming.

(163) Harry Liivrand. Nõukogude Eesti kunstiteadus aastail 1940 - 1941.

(164) Elvi Nassar. Tartu nahkehistöö 19. sajandi lõpust kuni 1940. aastani.

(165) Ülle Ojandu (Ütt). Rahvakunsti traditsioonide kajastumine Nõukogude Eesti vaibakunstis.

(166) Guido Paomees. Eestikeelne arhitektuuriterminoloogia ja selle kasutamise probleeme tänapäeval.

(167) Ott Sandrak. Tallinna 37. (Niguliste) kvartali ehitusloost.

(168) Enriko Talvistu. Arnold Akberg ja Eesti Kunstnikkude Rühm (konstruktivism eesti kunstis).

(169) Vappu Vabar. Hanno Kompus kunstikriitikuna aastatel 1914 - 1940.

(170) Marika Valk. Helmi Üprus arhitektuuri, rahvakunsti ja kunstiajaloo uurijana.

1985

(171) Anu Allikvee. Arkadio Laigo elu ja looming.

(172) Juta Ild. Lavakujundus ja kostüüm Pärnu teatris 1945 - 1984.

(173) Kersti Kesküla. Kunstnik Ado Vabbe varasem looming (1927. aastani).

(174) Andres Kraas. Vene ehituskunsti mõju eesti sakraalarhitektuuris (18. sajand ja 19. sajandi I pool).

(175) Kersti Käärik (Koll). Võrdlusjooni Eesti ja Soome kunstielust 19. sajandi keskpaigast kuni aastani 1940.

(176) Airi Ligi. Esta Vossi nahkehistöö.

(177) Kersti Markus. Keskaegse Tallinna välisilme kujunemine (kuni 16. sajandi 30. aastateni).

(178) Anu Paal. Tartumaa mõisaarhitektuur 19. sajandi II poolel ja 20. sajandi alguses.

(179) Lea Pruuli. Eduard Taska köitekunstnikuna.

1986

(180) Reeli Käsper (Kõiv). Eerik Haameri elu ja looming 1944. aastani.

(181) Mati Leppik. Ülevaade Valdur Ohaka loomingust.

(182) Mare Liblik. 15.-17. sajandi kreeka-slaavi köide Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatukogus.

(184) Piret Lindpere. Tallinna Võidu väljaku arhitektuuriline kujunemine 19. sajandi keskpaigast tänapäevani.

(185) Kaie Nurmeste. Maalikunstnik Konstantin Süvalo elu ja looming.

(186) Mare Reinberg (Pedanik). Eesti väikelinnade kullassepad 19. sajandi lõpul.

(187) Tõnu Tammets. Uuendustaotlusi Tallinna teatrite stsenograafias 1920. aastatel.

(188) Ago Teedemaa. Keskaegsete arhitektuurimälestiste restaureerimine ja konserveerimine Nõukogude Eestis (1950 - 1985).

(189) Heie Treier. Maalikunstnik Karl Pärsimägi.

1987

(190) Reet Pulk (Pulk-Piatkowska). Välismõjudest eesti maalikunstis 1920.-1930. aastatel.

(191) Anu Sotter. Uus- ja ümberehitusi Tallinna vanalinnas aastail 1920 - 1940.

(192) Silja Vohli (Konsa). Raidkivitöödest Tallinna keskaegses elamuarhitektuuris.

(193) Reet Rast. Tartu Kunstikool 1951 - 1985.

1988

(194) Leila Anupõld. Maalikunstnik ja kunstipedagoog Villem Ormisson (1892 - 1941).

(195) Tiiu Kravtsev. Eesti kunstipostkaardid aastail 1898 - 1960.

(196) Gülnar Murumägi. Skulptor Roman Haavamäe elu ja looming.

(197) Tatjana Peetersoo. Rahvakunstikoondise “Uku” tekstiili evolutsioon aastail 1966 - 1986 ja selle seosed rahvakunstiga.

(198) Tiina Põldaru. Rudolf Paris kunstiajaloolase ja -kriitikuna.

(199) Ly Rebane. Tartu Riiklik Kunstiinstituut 1944 - 1955.

(200) Andres Sildre. Tallinna tänavareklaam kuni 1940. aastani.

(201) Sigrid Tae. Eesti arhitektide tegevus sisekujundajatena 1920.-1930. aastatel.

(202) Malvi Uusjärv. Nõukogude Eesti plakati arengust 1970.-1980.aastatel.

(203) Ludmilla Ures. Romantiline maailm N. Roerichi ja K. Bogojevski loomingus (vn. k.).

1989

(204) Kalev Jaago. Haapsalu arhitektuuri ajalugu 13.-19. sajandil.

(205) Reet Mark. Kunstiajaloo õpetamine Tartu Ülikoolis 1919 - 1950.

(206) Ülle Lillak. Fotograafid Parikased - nende elu ja looming 1910 - 1940.

(207) Elvi Rannamäe. Eesti Kultuurkapitali Kujutava Kunsti Sihtkapitali Valitsuse tegevusest aastail 1925 - 1940.

(208) Ingrid Ratassepp. Kunstnik Karl Hermani elu ja looming.

(209) Mart Siilivask. Tartu arhitekt Rudolf-Moritz von Engelhardt (1857 - 1913).

(210) Vilja Turba. Rõivastus Eesti linnades 18.sajandil.

1990

(211) Pia Ehasalu. Barokiaja tahvelmaal Eesti luterlikus kirikus.

(212) Kätrin Mölder. Tallinna planeerimine 1918.-1940. aastail.

(213) Eve Palginõmm (Alttoa). Tallinna polükroomsete talalagede restaureerimine 1960 - 1988.

(214) Elo Taar. Mehhaanilise Puutööstuse Aktsiaseltsi A. M. Lutheri mööblitoodang kuni 1940. aastani.

(215) Anu Varrak (Kannike). Hobupeamotiiv eesti rahvakunstis.

1991

(216) Külli Grahv (Margens). Inglikooride ikonograafia ja selle rakendamine vana-vene ikoonimaalis.

(217) Johannes Saar. Hauamonumentalistika Tartu linna ja selle ümbruse kalmistuil.

 

Tartu Riiklikus Ülikoolis aastatel 1964-1975 kaitstud kunstiteaduste kandidaadi väitekirjad

 

1964

(2) Rein Loodus. Eesti karikatuurikunsti areng ja võitlus reaktsiooni vastu : (XIX sajandi teisest poolest Oktoobrirevolutsioonini). Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.349926).

1965

(3) Mart-Ivo Eller. Nõukogude Eesti monumentaal- ja dekoratiivskulptuur aastail 1940-1963. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.349942).

(4) Kaalu Kirme. Nõukogude Eesti nahkehistöö. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.351138).

1967

(5) Leo Gens. Jaan Koort (1883 - 1935). Autoreferaat Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.A-4360).

1968

(6) Tiina Nurk. Kõrgem kunstikool "Pallas" 1919-1940. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.370207).

(7) Evi Pihlak. Nikolai Triik, 1884-1940 : looming ja ühiskondlik tegevus. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.387043).

(8) Boris Bernštein. Nõukogude Eesti graafika. Autoreferaat Tartu Ülikooli Raamatukogus (241981).

1969

(9) Heini Paas. Ferdi Sannamees (1895-1963). Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.388955).

(10) Jaak Kangilaski. Kunstnikerühmitus "Les Nabis" ja selle osa prantsuse maalikunstis XIX sajandi lõpul - XX sajandi alguses. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.389685).

1970

(11) Lehti Viiroja. Kristjan Raud 1865-1943 : looming ja mõtteavaldused. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.396888).

1975

(12) Ene Lamp. Ekspressionistlikud tendentsid Eesti kunstis aastail 1914-1924. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.422942).

(13) Eha Ratnik. Kunstiühing "Pallas" 1918-1940. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.422964).

(14) Maie-Lea Lumiste. Eesti maalikunst ja skulptuur 16.sajandi alguskümnetest kuni ca 1640. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.422945).

 

 

Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonna ajaloo osakonnkunstiajaloo õppetool (al 1992)

Diplomi- ja bakalaureusetööd:

 

1992

(218) Juhan Kilumets. Hanila kirik ja tema asend Saare-Lääne keskaegses arhitektuuris.

(219) Anu Mänd. Eesti keskaegsed missariistad.

(220) Margit Sondla. “Estonia” teatri stsenograafia 1920 - 1940.

1993

(221) Agur Benno. Tartu üliõpilaskonventide hooned.

(222) Katrin Kivimaa. Keskaegne maailmapilt eesti monumentaalkunstis.

(223) Juhan Kreem. Ettekujutused Vana-Liivimaast. Kartograafiline avastuslugu 15. saj. algusest kuni 16. saj. alguseni.

(224) Kersti Kuldna. Kunstnik Carl Timoleon von Neffi elu ja looming. Tema tööd Eestis.

(225) Anneli Randla. Tallinna Dominiiklaste klooster.

(226) Leele Välja. Korterelamud Tallinnas 1945 - 1955.

1994

(227) Jaana Aduson. Antropoidsed kirstud ja sarkofaagid Vana-Egiptuses.

(228) Ülle Jukk. Eesti elektrijaamade arhitektuur 19. sajandi lõpust 20. sajandi 50ndate aastateni.

(229) Anu Kender. Eesti kunstnikud ja Itaalia. Johann Kölerist Konrad Mäeni.

(230) Tiina-Mall Konts (Kreem). Puunikerdaja Christian Ackermann Tallinnas.

(231) Ave Kristov. 19. sajandi altarimaalid Lõuna-Eesti luterlikes kirikutes.

(232) Eneken Laugen. Rahvuslikkuse taotlus eesti 1920.-1930. aastate sisekujunduses.

(233) Heidi-Maarja Melts. Tartumaa armulauakarikad.

(234) Hipe Tarvel (-Hartwig). Rõivastus Eesti linnades 19. sajandil.

(235) Marika Vernik. Keskaegne kostüüm Eesti lavadel. Riina Vanhaneni esinemisrõivad “Hortus Musicusele” ja Rakvere teatrile.

1995

(236) Tiina Arm. Põllutöökoja Ehitustalitus ja August Volberg selle juhatajana.

(237) Urmas Koch. Ado Vabbe seos modernismiga.

(238) Mart Kuusk. Hieronymus Boschi looming Põhja-Euroopa keskaja kriisi kajastajana.

(239) Hedi Pikk. Historitsism ja Tartu praostkonna neostiilsete kirikute ehitus ja ümberehitus.

1996

(240) Ingrid Abram. Eesti kunstielu esimesel nõukogude aastal (1940 - 1941). Kronoloogia.

(241) Kaire Jürgenson. Johannes Võerahansu looming.

(242) Mare Rätsep. Kunstikogude saatusest Eestis aastatel 1920 - 1940.

(243) Merle Urm. August Roosileht, tema elu ja looming.

(244) Sigrid Saarep. Naivistlik arhitektuur ja arhitektuursed väikevormid kaasaegses Eestis.

(245) Hedi Kard. Tallinna Toomkiriku baroksete vapp-epitaafide restaureerimisest aastail 1969 - 1996.

(246) Margit Kask-Santostasi. “Mustade madonnade” probleem kristlikus kultuuris.

(247) Ragne Maaroos. Kubismi mõjud rootsi maalikunstis.

(248) Holger Rajavee. Popkunsti mõjudest eesti kunstis 1960.-70. aastatel.

(249) Kaido Sipelgas. Trapetsiaalsed hauaplaadid Lääne- ja Saaremaal.

(250) Egle Tamm. Eesti kaasaegne sakraalarhitektuur ja selle teoloogiline taust.

(251) Liina Tiitsmaa. Klaasimaalikunst Eestis (14. sajand - 1910).

(252) Evelin Tsirk. Impressionismist ja impressionistidest.

(253) Kersti Uus. Bauhaus. Tekkimine, areng ja pärand.

1997

(254) Veiko Jõeäär. Vassili Kandinsky kunstiteooria.

(255) Ilmar Raag. Kontseptualistlik kunst ja selle tekke eeldused.

(256) Hilka Hiiop, Kadi Polli, Mariann Raisma. Johann Wilhelm Krause joonistuste kataloog.

(257) Inga Kirss. Litograaf Georg Friedrich Schlater (1804-1870).

(258) Kadri Linnas. Sümbolism ja rahvusromantism eesti maalikunstis 20. sajandi kahel esimesel aastakümnel.

(259) Rena Nurm. Villu Toots – eesti kirjakunsti suurkuju.

(260) Margit Raudsepp. Avangardi läbimurre Ameerika Ühendriikides, 1908-1917.

(261) Anne Tamtik. Vene avangard Oktoobrirevolutsiooni-eelsel ja sellele järgneval perioodil.

(262) Epi Tohvri. Puitarhitektuur Lõuna-Eestis 18. sajandi lõpul-19. sajandi esimesel poolel.

(263) Margit Tohver. Vana Vigala mõisa park ja ansambel ajas.

(264) Tanel Murre. Diego Rivera ja Mehhiko renessanss.

(265) Feliks Krapp. Sürrealism ja selle kujunemine.

1998

(266) Kaire Kaur. Olev Subbi looming.

(267) Raili Nugin. ENSV Kunstide Valitsus kunstipoliitika suunajana 1946.-1949.a.

(268) Rita Peirumaa. Eesti NSV Kunstnike Liidu IX Kongress 1957.a.

1999

(269) Liis Hion. Eesti teatrikunstnikud teatris ja väljaspool teatrit aastatel 1949-1953.

(270) Kaili Mängel. Tartu maalikunst 1950. aastate II poolest kuni 1960.aastate II pooleni.

(271) Tiina Oselin. Eesti skulptuuri arengujooni aastatel 1957-1963.

(272) Mika Raudvassar. Soome linnused 15. sajandi II poolel.

(273) Indrek Mesikepp. Ilmar Malini kujunemine sürrealistiks.

(274) Margus Kiis. Maneeži intsidendi kajastumine ja abstraktsionismivastane kampaania Eesti NSV kunstimaailmas, detsember 1962-oktoober 1964.

(275) Helena Eller. Naiste rõivastus Kesk- ja Lääne-Euroopas 12. sajandist 14. sajandi esimese veerandini ning selle erijooned Inglismaal.

(276) Inge Laurik. Keskaegne loomasümboolika ja selle kajastumine eesti arhitektuurses raidplastikas.

(277) Huko Laanoja. Stalinistlik kunstipoliitika Tartu kunstielus 1944-1950.

2000

(278) Robert Treufeldt. Arhitekt Anatolij Počekaev.

(279) Aleksandra Haritonova. Vene konstruktivism ja selle avaldumised teatrikunstis.

(280) Krista Ivask. Kaks keskaegset puukrutsifiksi Eestis.

(281) Ingrid Sahk. Maastikumotiiv eesti maalikunstis 1890-1919.a.

(282) Aivi Tafenau. Viis “Pallase” maalikunstnikku Rootsis.

(283) Kristel Valk. Kunstikirjutised Eestis Saksa okupatsiooni ajal 1941-1944.

(284) Maria Kulikova. Идейно-исторический контекст творчесто Сандро Боттичелли.

2001

(285) Mai Assak. Eesti keskaegsete linnuste uurimine enne I maailmasõda.

(286) Helena Järviste. Johannes Uiga (1918-1998) elu ja looming.

(287) Kersti Jaigma. Eesti NSV Kunstnike Liidu tegevus 1970-ndate aastate alguses.

(288) Kaidi Uibu. Piktorialistliku fotograafia sünd: briti fotograafia 1889-1893.

(289) Kadri Viira. Kujutava kunsti finantseerimine Eesti NSV-s 1968-1973.

2002

(290) Kaire Tooming. Capital Lions in Norwegian Stave Church Sculpture.

(291) Liis Allik. Viljandi arhitektuur aastatel 1895-1915.

(292) Aire Arras. Kunstinäitused Eestis aastail 1920-1926.

(293) Eero Epner. DeStudio.

(294) Varje Kuusik. Arhitekt Valve Pormeister.

(295) Kateriin Leini. Põhilisi arengusuundi Lääne-Saksamaa maalikunstis 1945-65.

(296) Kersti Liblikmaa. Lembit Sarapuu 1960. ja 1970. aastate maalikunstist seoses naivismiga.

(297) Liina Maadla. Kristine, Lydia ja Natalie Mei fenomen.

(298) Pilvi Põldmaa. Ajakiri „Linda“ aastatel 1900-1905: kujundus, illustratsioonid ja kunstireproduktsioonid.

(299) Sille Sombri. Parlerid Kesk-Euroopa hilisgooti sakraalarhitektuuris.

(300) Kristina Valdru. Vabadussõja müüt eesti kunstis aastail 1920-1940.

2003

(301) Marko Angerjärv. Tartu Käsitööliste Seltsi Joonistuskursused.

(302) Janika Aso. Keskaegne tsiviilarhitektuur Toskaanas: Pisa casa torre.

(303) Nele Rägo. Freudi sümbolismist Salvador Dali loomingus.

(304) Katri Silla. Jaak Soansi mälestusmärgid ja dekoratiivteosed aastatel 1969-1983.

(305) Moonika Teemus. Reisides toas: pano-, kosmo- ja dioraamadest Tallinnas ja Tartus (1826-1850).

(306) Olga Bogdanova. Иконостас собора Преображения в Таллинне: иконография и символика.

2004

(307) Hanna Ingerpuu. 19. sajandi altarimaalid Järvamaa, Raplamaa, Pärnumaa ja Läänemaa luterlikes kirikutes.

(308) Maia Masing. Tallinna Niguliste kiriku hauaplaatide kataloog 14.-18. saj.

(309) Külli Aleksanderson. Hüperrealismi kohalikud metastaasid: Tartu koolkonna esiletõus Ilmar Kruusamäe loomingu näitel.

(310) Sirli Drenkhan. Kunstiühing Ars Eestis aastail 1920-1924.

(311) Maile Kreevs. August Janseni (1881-1957) elu ja looming kuni 1940. aastani.

(312) Andres Lundalin. Sotsialistliku realismi tulek Eestisse 1940. aastal.

(313) Katrin Moores. Paradigma muutusest Nõukogude Eesti kunstis ametliku kunstipoliitika taustal.

(314) Milan Pening. Popkunst ja selle retseptsioon kunstikriitikas.

(315) Piret Prääts. Illustratsioon 1920. aastate lugemikes.

(316) Annely Robinson. Popkunsti ideoloogia kujunemine 1950. aastate Inglismaal: Sõltumatute grupp, selle tagamaad ja retseptsioon.

(317) Annika Räim. Videokunsti roll kunstimuuseumi uuenemisel.

(318) Katrin Sütt. Voorused ja pahed keskaegses kunstis.

(319) Aave Päeva. Jaan Rieti (1873-1952) elu ja looming.

2005

(320) Maili Kallaste (Kark). Paganlikud jooned Eesti varasemas sakraalskulptuuris.

(321) Reet Palis. Hortus conclusus - motiivi esinemine Saksamaa ja Itaalia hiliskeskaja tahvelmaalis.

(322) Liis Pählapuu. Neopop maailmas ja Eestis. Marko Mäetamme näide.

(323) Tõnis Tatar. Peatükke Joseph Beuysi loomingust.

(324) Nadežda Savelieva. Vene peredvižnikud väliskunstimuuseumis.

2006

(325) Maria Jürisson. Sorosi Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse aastanäitused 1993-1996.

(326) Liis Kibuspuu. Kaasaegsuse teema eesti kunstikriitikas 1968-1974.

(327) Gerli Rebane. Tallinna keskaegne elamu: kujunemine, muutumine ja kohandumine uutele funktsioonidele 15. sajandist tänapäevani (nelja elamu näitel).

(328) Hanna Hyvärinen. Amelie Lundahlin (1850-1914) kehitystie taitelijaksi ja ranskan kauden (1877-1885) huipennus. (Amelie Lundahlini kujunemistee ja loominguline kõrgaeg Prantsusmaal (1877-1885))

2007

(329) Liisa Kaljula. Artifitsialism. Uue tundlikkuse kvintessents tðehhi modernistlikus maalis.

(330) Kai Kääramees. Georg Hellat.

(331) Kadri Karro. „Kunstbeilage des Rigaer Tageblatts“ kunstiinformatsiooni vahendajana 1906-1914.

(332) Ruudu Raudsepp. 17. sajandi hollandi maalikunsti tõlgendamisprobleeme.

(333) Piret Tamm. Kodukujunduslikud ideed Eesti sisekujunduses 1930. aastatel ajakirjanduse põhjal.

(334) Kaarel Tering. Hieronymus Boschi „Maiste lõbude aed“. Tõlgendamise probleeme.

(335) Dagmar Seljamäe. Kirikute lääneosa kavatised vara- ja kõrgkeskaegses Lääne-Euroopas.

(336) Maris Rosenthal. Eesti foto kunsti kontekstis 1990ndate algusest kümnendi keskpaigani. Probleemid ja käsitlused.

(337) Heli Saar. Itaalia nn. metafüüsilise koolkonna kunstiteoreetilised vaated.

(338) Julia Kolodejeva. Nikolai Kormašovi looming 1960ndatel aastatel.

 

Kunstiajaloo erialal kaitstud bakalaureusetööd (Humanitaarteaduse bakalaureus: kunstiajalugu) (alates 2005)

 

2005

(339) Eero Kangor. Tartu Eesti Käsitööliste Abiandmise Seltsi joonistuskursused.

2006

(340) Marina Kislitsõna. Ülo Soosteri loomingu sümboolika.

(341) Kerttu Palginõmm. Lucia legendi meistri Tallinna retaabel.

2007

(342) Mailin Aasmäe. 1919. aasta eesti kunsti ülevaatenäituse kajastumine ajakirjanduses.

(343) Hanna-Liis Kaarlõp. Tsistertslaste kloostrikirikute idaosa lahendustest Põhja-Saksamaal.

(344) Ragne Nukk. Erik Obermann.

(345) Kristiina Tiideberg. Setu taluarhitektuurist Kundruse küla põhjal.

(346) Mart Tšernjuk. Eesti kunsti 1919.a ülevaatenäitus ja selle retseptsioon.

2008

(347) Maarit Puhm “Kumu Teise maailmasõja järgse eesti kunsti ekspositsiooni analüüs” Juhendaja: Sirje Helme

(348) Doris Diana Orr “Tartu Ülikooli Ristiusu Arheoloogia Kabineti materjalid kunstiajaloo uurimisallikana” J: K. Alttoa

(349) Madis Kubu “ Arhitektuur kui fenomen: Christian Norberg- Schultzi arhitektuurikäsitlus” J: K. Alttoa

(350) Merilin Mets: Baltisaksa vaatemaal 19. sajandil. J: J. Maiste

(351) Helen Kuuseoja. Portree skulptor Ülo õuna loomingus. J: T. Talvistu

(352) Kadri Asmer. Kunstikogumine ja kunstioksjonid. J: S. Helme

(353) Maarja Paalits. Manga mõju Lääne koomiksikunstile Ameerika Ühendriikide ja Prantsusmaa näitel. J: J. Kangilaski

(354) Kerttu Männiste. Maal “Moosese leidmine” Mikkeli muuseumis- ajastulooline kontekst ja atribueerimisprobleem. J: J. Maiste, konsultant Kadi Polli

(355) Linda Lainvoo. Hosios Lukase kloostri ja Daphni kloostri mosaiikide võrdlus teemadel ristimine, ristimine ja ülestõusmine. J: K. Alttoa

(356) Liisa Tedrekull. Rakvere historitsistlik arhitektuur Pika tänava näitel. J: M. Siilivask

2009

(357) Grete Kärmas. Ungari juugendarhitektuur: Rahvusliku stiili kujunemine. J: J. Maiste.

(358) Merle Tõnts. Eesti kaasaegse kujutava kunsti turg: noorte autorite väljavaated võrdluses Soome ja Suurbritanniaga. J: Reiu Tüür

(359) Triin Tulgiste. Tartu Riikliku Ülikooli Kunstikabineti ja Visarite tõlgitud kunstikirjanduse tähtsus 1960. aastate teisel poolel ja 1970. aastate alguses. J. S. Helme

(360) Grete Nilp. Kunstikirjutus “Noor- Eesti” väljaannetes. J. K. Alttoa

(361) Liisa Perm. Tartu Kunstimuuseumi tegevus 1940- 1945. J: J. Maiste

(362) Eeva Karelson. Maastik Jaan Grünbergi loomingus. J: T. Talvistu.

2010

(363) Barbara Einmann, Ülevaade Eesti Kujutavkunstnike Keskusest paguluses 1940ndate keskpaigast 1960ndate alguseni (Overview of the Estonian Artists Center in Exile from 1940s to the Beginning of 1960s), juh: Tiiu Talvistu, rets: Reet Mark

(364) Õnne Reinup, Riia Kunstnike Grupp ja tema kokkupuutepunktid Eesti Kunstnike Rühmaga, juh: Tõnis Tatar, rets: Eda Tursk

(365) Riin Saaremägi „ Herman Talviku maastikud“ (Landscapes of Herman Talvik), juh: Tiiu Talvistu, rets: Kersti Koll

(366) Peeter Talvistu „ Ravenna ja Justinianus: tulevikufiktsioonid kuuendal sajandil San Vitale keiserlikes mosaiikides“ ( Ravenna and Justinian: Fictionalized future in the imperial mosaics of San Vitale), juh: Meelis Friedenthal, rets: Kaur Alttoa

2011

(367) Madli Kulbach: Elgini marmorid: Kreeka pärnd briti muuseumis, juh: Anu Ormisson-Lahe(mag), rets: Triin Tulgiste

(368) Airi Uuna: Eesti pagulaskunstnikud Saksamaal 1944 kuni 1951, juh: Jaak Kanglilaski, rets: Tiiu Talvistu

(369) Anu Christine Tokko: Peet Aren- kodus ja paguluses, juh. Tiiu Talvistu, Rets: Reet Mark

(370) Uku Peterson: Fototehnikas loodud gravüürid 19.sajandil, juh. Inge Kukk, rets: Kristiina Tiideberg

(371) Kadri Saar: Opkunst ja selle ilmingud Aili Vindi loomingus. juh. Kädi Talvoja, Anu Ormisson-Lahe, rets: Triin Pukk

2012

(372) Marie Vellevoog. Installatsioonikunst Eestis 1990. Aastate esimesel poolel Jüri Ojaveri, Jaan Toomiku ja Ando Keskküla loomingu põhjal. Juh. Sirje Helme, rets: Indrek Grigor

(373) Liisi Pabstel. Juhan Muks. Tartu, Pariis, Viljandi, juh. Tiiu Talvistu, rets: Tõnis Tatar

2013

(374) Kaisa Kukk. Tõlgendusi renessansiaja aktidest: naiste autoerootiline käitumine maalikunstis, juh: Anu Ormisson-Lahe, rets: Kadri Asmer

(375) Annegret Kriisa. Johann Wilhelm Krause raamatulaenutused Tartu ülikooli raamatukogust aastatel 1806-1826, juh. Anu Ormisson-Lahe, rets: Eda Tursk

(376) Gertrud Kikajon. Paul Reets kui kunstikriitik, juh: Tiiu Talvistu, rets: Tõnis Tatar

(377) Maris Ilves. Geomeetriline abstraktsionism Eesti kunstis, juh: Reet Mark, Anu Ormisson-Lahe, rets: Õnne Reinup

(378) Airi-Kairi Kaasik. Lord Elgini marmorid Tartu Ülikooli kunstimuuseumis, juh: Juhan Maiste, rets: Anu Ormisson-Lahe

2014

(379) Kaja Karlson, Saksa okupatsiooni-aegne (1941-1944) kunstipoliitika Balti riikides ja selle kajastumine näitusel „Kolm inimpõlve eesti kunsti“, juh: Anu Ormisson-Lahe, rets: Liisi Pabstel

(380) Elo Hermann, René Magritte ja tema mõjud Toomas Vindi loomingus. Juh. Tõnis Tatar, Eik Hermann, rets. Anu-Cristine Tokko

(381) Kaarin Kivirähk, Enesekehtestamine. Kunstimuuseumides ja -galeriides toimunud moenäituste roll kaasaegse Eesti kunstimaailmas. Juh. Tõnis Tatar, Karin Nugis, rets. Kadri Asmer

(382) Kim Eum Bok, Henn Roode portreelooming kunstniku veendumuste taustal. Juh. Tõnis Tatar, rets. Jaak Kangilaski

(383) Kevin Anderson, Maalikunstnik Konstantin Süvalo elu ja looming. Juh. Tõnis Tatar, rets. Peeter Talvistu

(384) Kadri Piirimäe, Kunst ja võim: Ideoloogilise surve väljendumine Tartu Kunstimuuseumi näituseprogrammis aastatel 1946–1956. Juh. Tiiu Talvistu, Tõnis Tatar, rets. Jaak Kangilaski

2015

(385) Grete Allandi, Endel Kõksi kirjavahetus Arno Vihalemmaga: Endel Kõks kui moodne kunstnik ja pagulane. Juh. Tõnis Tatar, rets. Kadri Asmer

(386) Brita Karin Arnover, Põltsamaa lossi interjöörid. Juh. Juhan Maiste, Anu Ormisson-Lahe, rets. Eva-Kaia Vabamäe

2016

(387) Sireli Ruusmaa, Pühakud reformatsioonijärgses kirikus - funktsioonist ja tähendusest luterlikel kunstiteostel Püha Kristoforuse näitel. Juh. Krist Andreson, rets. Merike Kurisoo

(388) Piibe Kadak, Tänavakunsti eksponeerimine Eestis. Juh. Tõnis Tatar, rets. Holger Rajavee

2017

(389) Kristel Markus, Taimdekoori tähendusest vara- ja kõrggooti katedraalis. Juh. Krista Andreson, rets. Juhan Maiste

(390) Lilija Soosaar, Kristliku kantsli kujunemislugu. Väliskantsli tähendusest ja funktsioonist keskaegses kirikus. Juh. Krista Andreson, rets. Reet Pius

2018

(391) Rahel Aerin Eslas, Kunstifilosoofilisest mõttest Denis Diderot' ja Jean Le Rond d'Alembert'i Encyclopédie võrdluses tänapäeva filosoofiasõnastikega. Juh. Juhan Maiste, rets. Holger Rajavee

(392) Kaidi Keitsa, Muuseum pühakojas – Jõhvi, Rootsi-Mihkli ja Kose kirikute näitel. Juh. Krista Andreson, rets. Juhan Maiste

(393) Kaia Kodasma, Hüperrealismi vastuvõetavus Eesti NSV-s. Juh. Tõnis Tatar, rets. Kadri Asmer

(394) Kristlyn Liier, Kunstikriitika areng ja iseloom Eestis 1990. aastate I poolel. Juh. Kadri Asmer, rets. Tõnis Tatar

(395) Elis Pärn, Puitmõisad Põhja-Eestis 18. sajandist 20. sajandi alguseni. Juh. Juhan Maiste, rets. Anita Jõgiste

(396) Maria Sigal, Puitmõisad Lõuna-Eestis 18.–20. sajandini. Juh. Juhan Maiste, rets. Anu Lepp

2019

(397) Paula Hõbe, Abstraktsionism – protest ja dialoog. Tartu sõpruskonna näitel. Juh. Kadri Asmer, rets. Tõnis Tatar

(398) Aleksander Zahharov, Feminism 1990. aastate Eesti kunstiväljal. Juh. Kadri Asmer, rets. Holger Rajavee

2020

(399) Eva Elise Oll, Loovuse ja vaimuhaiguste seosed. Johannes Saali näide. Juh. Tõnis Tatar, rets. Indrek Grigor

(400) Hanna-Antheia Stern, Animalistika tagamaad Paul Burmani loomingus. Juh. Tõnis Tatar, rets. Kadri Asmer

(401) Mareli Reinhold, Aastatel 1919–1943 Kunstikool Pallase lõpetanud naiskunstnike haridus ja edasine tegevus. Juh. Kadri Asmer, rets. Holger Rajavee

2021

(402) Saara Sion, Kujutava kunsti peavoolud 1920.–1940. aastatel Eestis ja Leedus. Juh. Kadri Asmer, rets. Tõnis Tatar

(403) Helena Hanna Maija Aadli, Tartu kunstielu aastatel 1987–1991 Tartu Kunstimaja näitusetegevuse näitel. Juh. Kadri Asmer, rets. Holger Rajavee

2022

(404) Stella Vellema, Prantsuse romantismi esteetika maalikunsti kontekstis, juh Holger Rajavee, rets Juhan Maiste

(405) Helena-Grethel Kask, Vooruste kujutamine Eesti raidplastikas, juh Krista Andreson, rets Kristel Markus-Venäläinen

(406) Emel-Elizabeth Tuulik, Müüt ja omamüüt Lembit Sarapuu loomingus, rets Holger Rajavee, Tõnis Tatar, rets Kadri Asmer

(407) Theresa Tompel, Hispaania mõjutused Eesti kunstis Andres Sütevaka loomingu näitel, juh Kadri Asmer, rets Peeter Talvistu

(408) Markus Toompere, Kunstiteoste tellimise seadus Eestis" – eellugu, väljatöötamine ja rakendumine, juh Anu Ormisson-Lahe, rets Holger Rajavee

(409) Katharina Kala, Rühmitus "Destudio" Eesti 1990. aastate kunsti ja reklaami vahel, juh Holger Rajavee, rets Tõnis Tatar

2023

(410) Hanna Simona Allas, Hellenistlikud mõjud Gandhara regiooni kunstis Heraklese kujutamise näitel, juh prof emer Juhan Maiste, rets dr Jaanika Anderson

(411) Eliisebeth Pruus, Viinaköögist viinavabrikuks. Eestimaa kubermangu Viru ja Järva kreisi mõisate piirituse tootmishoonete näidetel, juh Anu Ormisson-Lahe ja Elis Pärn, rets prof emer Juhan Maiste

(412) Mio Lize Rebane, Eesti vitraažikunst sakraalruumis, juh Krista Andreson, rets prof Anu Mänd

 

Kunstiajaloo erialal kaitsud (teadus)magistritööd

 

1993

(8) Mari Nõmmela. Eesti kunsti retseptsioon Leedus Vilniuse maalitriennaalidel a. 1969 - 1990. Juh: Mart Eller, käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.Tart.486699)

1995

(9) Kaur Alttoa. Lõuna-Eesti arhitektuur 15. saj.-16. saj. I poolel. Kaitstud 28. 03. 1995. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-35)

(10) Niina Raid. Tartu tänavad ja ehitised 16.-19. sajandini. Kaitstud 21. 06. 1995. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-138)

1999

(11) Ingrid Raudsepp. Eesti kunstielu esimesel nõukogude aastal (1940-1941). Juh: Kaur Alttoa, MA. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-975) ja Filosoofiateaduskonna kunstiajaloo raamatukogus.

(12) Egle Tamm. Eesti kirikuarhitektuur 1918-1940. Juh: Kaur Alttoa, MA. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-958).

(13) Tiina-Mall Kreem. Puunikerdaja Christian Ackermann : Puunikerdus- ja tislerikunst Tallinnas aastatel 1674-1710. Juhendaja: Kaur Alttoa, MA. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-963).

2000

(14) Inge Kukk. 17. saj. Hollandi joonistus Tartu Ülikoolis: ajalugu ja atribueerimisprobleemid. Juh: Juta Keevallik, mag. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-1140) ja Filosoofiateaduskonna kunstiajaloo raamatukogus.

(15) Krista Piirimäe. Eesti kunsti näitustealased välissuhted aastatel 1920-1940. Juh: Jaak Kangilaski, knd. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-1282) ja Filosoofiateaduskonna kunstiajaloo raamatukogus.

2002

(16) Epi Tohvri. 1809.-12. aasta Vene tüüpfassaadid ja nende rakendamine Tartu linnaruumis. Juhendaja: Kaur Alttoa, MA. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-1792).

2003

(17) Külli Erikson. Ikoonimaalija Gavriil Frolov (1854-1930) ja Peipsiäärse Rajaküla ikoonimaalitöökoda. Juh: Kaur Alttoa, MA. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-2554).

2004

(18) Tiina Oselin. Eesti skulptorid ja nende looming 1950. aastate II poolel ja 1960. aastate I poolel : ideoloogia ja mehhanismid. Juhendaja: Jaak Kangilaski, knd. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-3448) ja Filosoofiateaduskonna kunstiajaloo raamatukogus.

(19) Rita Peirumaa. Hruštšovi aja "sula" ning muudatused ENSV kunstipoliitikas ja - elus 1950. aastate teisel poolel. Juh: Jaak Kangilaski, knd. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-3449) ja Filosoofiateaduskonna kunstiajaloo raamatukogus.

2005

(20) Ingrid Sahk. Loodus pildis: maastikumotiivid eesti kunstis 1890-1919. Juh: Juta Keevallik, MA. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-4167) ja Filosoofiateaduskonna kunstiajaloo raamatukogus.

2006

(21) Krista Ivask. Kolgatagrupp Harju-Risti kirikust: stiilist, tüübist ja meetoditest keskaegse puuskulptuuri uurimisel. Juh: Kaur Alttoa, MA. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-4506) ja Filosoofiateaduskonna kunstiajaloo raamatukogus.

(22) Merike Koppel. Tallinna Püha hõimkonna altariretaabel: algsest pildiprogrammist Püha Anna kultuse ja Madalmaade hiliskeskaegse kunstiproduktsiooni taustal. Juh: Kaur Alttoa, MA. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (Diss.B-4506) ja Filosoofiateaduskonna kunstiajaloo raamatukogus.

2007

(23) Erika Pedak. Eesti professionaalse tekstiilikunsti sünd ja kujunemine 1940. aastani. Juh: Prof. Jaak Kangilaski. Kaur Alttoa, MA. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus (digitaalsel kujul) ja Filosoofiateaduskonna kunstiajaloo raamatukogus.

(24) Margus Kiis. Muutused ja arengud ENSV kunstielus ja –poliitikas 1964-1968. Juh: J. Kangilaski

2008

(25) Indrek Grigor. Modernistlik ornament. Asemiootlisus modernistlikus kunstiteooria. Juh. Jaak Kangilaski, rets. Sirje Helme

(26) Tõnis Tatar. Olav Marani kunstnikutee. Juh. Jaak Kangilaski, rets. Sirje Helme

2010

(27) Kaire Tooming, Püha kirik: uusi aspekte keskaegse kiriku arhitektuurist ja ehitusloost (The New Aspects of the Architecture and the Building History of the St. James’s Church of Püha), juh: Kaur Alttoa, rets: Jaan Tamm

(28) Moonika Teemus, Musée Napoléoni maaligalerii Karl Morgensterni pilgu läbi 1809. aastal. Kunsti retseptsioonist Eestis 19. sajandi alguskümnendil, juh. Juta Keevallik, rets. Kadi Polli

 

Kunstiajaloo erialal kaitstud magistritööd (Humanitaarteaduse magister: kunstiajalugu) (alates 2007)

 

2009

(29) Eero Kangor „Fotode dateerimise ja atribueerimise probleeme Tartu Ülikooli Kunstiajaloolises Fotokogus“ („Problems of Dating and Attribution of Fotographs in the Art Historical Photograph Collection of the University of Tartu“). Juh: Kurmo Konsa, kaasjuh: Kaur Alttoa

(30) Maili Kark „Tähtvere linnosa 1930. aastate elamuprojektid LPMKO arhiivis“ (The Residental Projects of Tähtvere Town District of the 1930`s in the City Governments Planning- and Land Managing Departements Archive“). Juh: lektor Kaur Alttoa

(31) Kristiina Tiideberg „Setu traditsiooniline maa-arhitektuur 20.sajandi I poolel Meremäe, Värska, Mikitamäe ja Misso vala põhjal“ („Setu traditional vernacular architecture in the first half of 20th century in Meremäe, Värska, Mikitamäe and Misso parish“). Juh: lektor Kaur Alttoa

2010

(32) Kerttu Palginõmm, Lucia legendi meistri Tallinna retaabli topelteestkostestseen illumineerijate ja maalikunstnike suhete taustal, juh: Kaur Alttoa, rets: Anu Mänd

(33) Eda Tursk, Johann Wilhelm Krause ja Tartu ülikooli hooneteansambel: anatoomiline teater ja tähetorn, juh: Juhan Maiste, rets: Mariann Raisma

(34) Anu Ormisson, Johann Wilhelm Krause ja Tartu ülikooli hooneteansambel: toomkiriku rekonstrueerimine ja valgustusajastu park, juh: Juhan Maiste, rets: Kadi Polli

2011

(35) Eva-Kaia Vabamäe. Eesti mõisainterjöörid 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul, juh. Juhan Maiste

2013

(36) Triin Pukk. Hruštšovi sulaaja mõjud Moskva ja Tartu kunstielus (1956-1964). Juh. Jaak Kangilaski, rets. Tõnis Tatar

2014

(37) Merle Tõnts, Contemporary Visual Art Scene: Conditions of the Market and its Effects on Emerging Artists in Australia and Estonia, juh Juhan Maiste, Malcolm Bywaters, rets. Indrek Grigor

(38) Kadri Asmer, Neokonservatiivne kultuuriteooria Ameerika Ühendriikides aastatel 1960-1990, juh. Jaak Kangilaski, rets. Sirje Helme

2015

(39) Liisi Pabstel, Vasakpoolsus Eesti kunstis 1930. aastatel Aino Bachi, Andrus Johani, Nikolai Kummitsa ja Kaarel Liimandi näitel, juh. Tõnis Tatar, rets. Jaak Kangilaski

2017

(40) Brita Karin Arnover, Mõisaarhitektuuri kaitse ja restaureerimismetodoloogia kujunemine Eestis interjöörmaalingute näitel, juh. Hilkka Hiiop, Anu Ormisson-Lahe, rets. Kurmo Konsa

(41) Airi-Kairi Kaasik, Inglise park. 18. sajandi filosoofilistest ideedest pargis, juh. Juhan Maiste, rets Holger Rajavee

2018

(42) Bok Eum Kim, Moderniseeruva ühiskonna kajastusi 1950.–1960. aastate Nõukogude Eesti kunstis, juh. Tõnis Tatar, rets. Tiiu Talvistu

2019

(43) Reesi Sild, Tartu puitlinnaosad nõukogude ajal. Rahvusvaheline kogemus versus linna generaalplaanid, juh. Juhan Maiste, rets. Lilian Hansar

(44) Jane Tiidelepp, Neitsi Maarja representantsioon eesti rahvuslikus kunstis, juh. Juhan Maiste, Tõnis Tatar

(45) Triinu Suumann, Plotinose maine ja vaimne ilu Firenze Quattrocento ajastu naisalastust kujutavas kunstis, juh. Juhan Maiste, Krista Andreson

(46) Sireli Ruusmaa, 1905. aastal põlenud mõisad: kadunud arhitektuuripärand ja selle taastamine, juh. Juhan Maiste

2020

(47) Kristel Markus, Naturalistliku taimdekoori tähendusest Euroopa sakraalarhitektuuris 12.–13. sajandil ning selle mõjudest Eesti keskaja arhitektuuriplastikas, juh. Krista Andreson, rets. Merike Kurisoo

2021

(48) Peeter Talvistu, Väljaspool Vabaduse väljakut: Tallinna-väline Eesti kunstielu nullindatel, juh. Tõnis Tatar, Indrek Grigor, rets Holger Rajavee

2022

(49) Elis Pärn, Eestimaa puitmõisad aastail 1700–1850: etnoloogilisest pärandist stiiliarhitektuurini, juh Juhan Maiste, rets Hannes Vinnal

2023

(50) Ragne Kangro, Märgist alates – Maret Olveti elu ja looming, juh Kadri Asmer, rets Holger Rajavee

 


Kunstiajaloo õppetoolis (osakonnas) alates 1992 kaitstud doktoritööd

 

2009

(15) Epi Tohvri, Valgustusideede mõju Tartu arhitektuurikultuurile 19. sajandi alguses, juh. Jaak Kangilaski

2013

(16) Mari Nõmmela, Stiiliajaloolise ja marksistliku käsitluse konflikt Voldemar Vaga kunstiajalookirjutuses 20. sajandi II poolel, juh. Jaak Kangilaski

2015

(17) Tõnis Tatar, Kolmas tee Eesti NSV kunstis: avangardi ja võimumeelsuse vahel. Juh. Jaak Kangilaski, Juhan Maiste, rets. Sirje Helme, Jörg Hackmann

2019

(18) Kadi Polli, Valgustuskunst. Balti kunstiharrastusest ja joonistuspraktikatest 18. ja 19. sajandi vahetusel. Juh. Juhan Maiste, Ulrike Plath, rets. Krista Kodres, Andreas Fülberth

(19) Holger Rajavee, Moodsa kunstnik-geeniuse sünd ja kujunemine Prantsuse ja Briti traditsioonide põhjal 17.–18. sajandil ning selle reflektsioonid 20. sajandil. Juh. Juhan Maiste, Janika Päll, rets. Kristiina Savin

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega