Foto:
Tartu Ülikool

Koolidele

Põhikooli lõpuklassi ja gümnaasiumi õpilastel on võimalus kuulata õppejõudude ja doktorantide miniloenguid (vt sisu allpool) instituudi ruumides või kutsuda nad esinema oma kooli. Huvi korral võtke ühendust Tartu Ülikooli teaduskooliga.

Miniloengute teemad:

Loeng on mõeldud gümnaasiumiastmele.

Loengus antakse ülevaade 1930. aastate alguses Eesti poliitilist elu sügavalt mõjutanud vabadussõjalaste liikumise tekkest ja arengust ning otsitakse vastust küsimustele, kes olid vabadussõjalased ja mida nad taotlesid.

Kestus: 45 minutit

Loeng on mõeldud nii põhikoolilõpetajatele kui gümnaasiumiastmele.

Igal aastal leitakse arheoloogiliste välitööde käigus kümneid luustikke. Mis aga saab nendest edasi? Mil moel määrab luu-uurija surnu soo ja vanuse? Milliseid haigusi ja vigastusi on võimalik luudelt välja lugeda? Kuidas saab skeleti järgi teada, mida inimesed minevikus sõid? Loengus antaksegi ülevaade sellest, miks ja kuidas inimsäilmeid tubastes tingimustes uuritakse.

Kestus: 45 minutit

Loeng on mõeldud nii põhikoolilõpetajatele kui gümnaasiumiastmele.

Paljudes keskaegse Euroopa riikides oli kuningast suuremalt jaolt sõltumatuid kõrgaadlikke (hertsogid, markkrahvid, krahvid) või linnu. Ometigi ei löönud need sõltumatud võimukandjad kuningriigist lahku, vaid tunnustasid aastasadade jooksul kuninga nominaalset ülemvõimu. Meie aja vaatepunktist tundub seesugune käitumine mõneti kummaline. Oma ettekandes püüan selgitada, miks keskajal ei püüeldud iseseisvumise ehk uute riiki loomise poole, nii nagu see tänapäeval tavaks saanud on. Teen seda Püha Rooma keisririigi ehk Saksa-Rooma riigi näitel, mis oli ajavahemikus 13. saj keskpaigast kuni selle laiali saatmiseni aastal 1806 kõige nõrgema keskvõimuga riik kogu Euroopas.

Kestus: 45 min

Loeng on mõeldud nii põhikoolilõpetajatele kui gümnaasiumiastmele.

Loengus tutvustatakse Tartu Ülikoolis kasutusel olevaid uudseid meetodeid mineviku uurimisel. Esmalt 3D-mudelite tegemine fotodest ehk fotogramm-meetria, mis võimaldab jäädvustada mudelitena objekte väikestest leidudest suurte kaevanditeni.

Seejärel tuleb juttu veidi ulmelise välimusega aparaadist, mille nimi on röntgenfluorestsents-spektromeeter ehk lühidalt XRF. Arheoloogidele on sellest masinast olnud palju kasu, kuna tegemist on eset mitte kahjustava elementaaranalüüsi seadmega, mis võimaldab saada kiiresti ülevaate leidude keemilisest koostisest. Kuna tegemist on portatiivse seadmega, on võimalik loengu käigus masina tööpõhimõtet demonstreerida ning määrata ka huviliste poolt antud keemilist koostist. Näiteid 3D mudelitest võib näha siin.

Kestus: 45 minutit

#koostöö #teadus
Peahoone lippudega_2022_Foto_Andres_Tennus

Rahvusvaheline töötuba „The Same Event? Morphologies, Reflections, Disseminations“

#koostöö #teadus
Varauusaja päevad

Varauusaja päevadel anti ülevaade varauusaja uurimise hetkeseisust

#koostöö #valdkonnast
Tudengid

Esmakursuslaste infopäev toimub 2. septembril