Autor:
Pixabay

Instituudi tudengeid tunnustati üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil kõrgelt

Kristo Oks ja Linda Vilumets said kõrge tunnustuse osaliseks üliõpilaste teadustööde konkursil, Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia läks Elis Pärnale. Teisipäeval, 13. detsembril autasustati Tartu Haridus- ja Teadusministeeriumis 2022. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid.

Image
Linda Vilumets

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes sai 1. preemia Linda Vilumets  konkursitöö „Varauusaegse Tallinna eeslinna laste tervis ja elukeskkond paleopatoloogilise analüüsi põhjal“ eest, juhendajad: Ülle Aguraiuja-Lätti, Martin Malve. Juhendajaid tunnustati tänukirjadega. Linda Vilumetsa magistritööst selgub, et varauusajal mõjutasid Tallinna eeslinna laste tervist nii kehvad elutingimused kui ka toitumine, mida näitasid ilmekalt nende luudel tuvastatud skorbuut, rahhiit ja tuberkuloos. Samas kategoorias märgiti ära Marilyn Mägi konkursitöö „Abielulahutuste põhjused Viljandi-Pärnu Rahukogu lahutustoimikutes 1923-1940", juhendaja Aigi Rahi-Tamm.

Image
Kristo Oks preemiat vastuvõtmas

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes  pälvis 1. preemia Kristo Oks konkursitöö „Tarvastu ordulinnuse sepikoda“ eest, juhendaja Ragnar Saage. Juhendajat tunnustati tänukirjaga. Kristo Oksa töö kujutab endast keskaegse ordusepise süvaanalüüsi ja hävinud sepikoja lokaliseerimist leidude leviku põhjal. Samas kategoorias märgiti ära Rasmus Heinsare konkursitöö „Kuningas ja piiskop Böömi- ja Määrimaal 13. sajandi esimesel poolel“, juhendajad: Kerli Kraus, Anti Selart

Image
Elis Pärn

Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia omistati Elis Pärnale konkursitöö „Eestimaa puitmõisad aastail 1700-1850: etnoloogilisest pärandist stiiliarhitektuurini“ eest, juhendaja Juhan Maiste. Elis Pärna magistritöö tõestas arhiivimaterjale kasutades seda, et puit oli mõisaarhitektuuri "kuldajal" kõige rohkem kasutatud ehitusmaterjal.

Konkursi peapreemiad pälvisid Markus Valge ja Rasmus Pind, kes on mõlemad samuti Tartu Ülikooli tudengid. Preemia vääriliseks tunnistati 91 tööd kolmes õppeastmes ja kuues teadusvaldkonnas. Komisjonipoolse äramärkimise riikliku tänukirjaga sai 29 autorit. Loe täpsemat uudist Eesti Teadusagentuuri kodulehelt. Kes pälvisid preemiad üliõpilaste teadustööde preemiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas, leiad siit