Magistriõppe vastuvõtt kestab Tartu Ülikoolis taas veebruarist juulini

Teist aastat saab juba alates 1. veebruarist esitada SAIS-is avaldusi Tartu Ülikooli magistriõppesse astumiseks. Varasem kandideerimine on võimalik nii eestikeelsete kui ka võõrkeelsete õppekavade alusel. Lisaks on alanud vastuvõtt võõrkeelsesse bakalaureuseõppesse.

Eelmisel aastal alustas Tartu Ülikool esmakordselt vastuvõttu magistriõppesse juba veebruarikuus. „Senisest varasem vastuvõtt tõi kaasa kandidaatide arvu hüppelise, ligikaudu 20% kasvu, mis andis kindlust samamoodi ka tänavu jätkata,“ ütles õppeprorektor Aune Valk. 

Õppeprorektori sõnul on Tartu Ülikooli magistriõpe teinud viimasel viiel aastal läbi suure muutuse. „Erinevalt teistest suurtest Eesti ülikoolidest, kus magistriõppe vastuvõtt kahaneb, oleme meie oma õppekohtade arvu kasvatanud. Samal ajal on tihenenud ka konkurss, nii et ühele kohale kandideerib varasema kahe asemel kolm inimest. Vastuvõetutest umbes pooled on varem õppinud Tartu Ülikoolis, veerand teistes Eesti ülikoolides ja veerand välismaal. Kõige enam on kasvanud just teistest Eesti ülikoolidest õppima tulijate arv,“ rääkis Valk.

Tänavu võtab Tartu Ülikool üliõpilasi vastu 70 magistriõppekava alusel, neist 46 on eestikeelsed ja 24 võõrkeelsed. Lisaks toimub kaheksa magistriastme ühisõppekava alusel vastuvõtt partnerülikoolides. Kandideerima oodatakse nii neid, kes alles sel kevadel esimese kõrgharidusastme õpingud lõpetavad, kui ka kõiki teisi, kes on lõpetanud varasematel aastatel.

Avatakse neli uut aktuaalse suunitlusega magistriõppekava: kaks eestikeelset osaajaga  õppekava, üks venekeelne õppekava ja koostöös Eesti Maaülikooliga pakutav ingliskeelne ühisõppekava. 

„Juhtimis- ja digikommunikatsioon“ ning „Kaasav haridus“ on Eesti haridusmaastikul uudsed eestikeelsed osaajaga 60-ainepunktised magistriõppekavad, mis võimaldavad senisest paremini töö kõrvalt erialaseid lisaoskusi omandada. Esimene neist annab juhtimiskogemusega spetsialistile võimaluse õppida mõtestama ja suunama digikeskkondades toimuvat kommunikatsiooni. Kaasava hariduse õppekava eesmärk on pakkuda juba töötavatele õpetajatele uusimate teadustulemuste toel oskusi muuta õpet senisest kaasavamaks, arvestades õppijate vajadusi, ning toetada kolleege kaasava hariduse rakendamisel.

Narva kolledžis avatud venekeelses õppekavas „Vene keele õpetamine võõrkeelena“ keskendutakse süvendatult vene keele õpetamisele, mõeldes ennekõike töövõimalustele Euroopas ning kasutades ära Narva erilist asukohta. Ühisõppekava „Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes“ juhtpartner on Eesti Maaülikool. Õppekava läbinud saavad oskuse teha strateegilisi otsuseid keskkonnakorralduse ja -poliitika kujundamiseks ning rakendamiseks rahvusvahelisel tasemel.

Lisaks magistriõppele on alanud vastuvõtt võõrkeelsesse bakalaureuseõppesse, kus on kolm õppekava: ettevõttemajandus, loodusteadused ja tehnoloogia ning arstiteadus.

Esimese nädalaga on magistriõppesse kandideerimiseks esitatud üle poolesaja avalduse. Võõrkeelsete magistriõppekavade puhul on kandideerimistähtaeg 15. märts ja eestikeelsete puhul 30. juuni. Võõrkeelsesse bakalaureuseõppesse saab avaldusi esitada 15. aprillini. Vastuvõtutingimused on Tartu Ülikoolis õppekavati erinevad. Täpne teave on iga õppekava kirjelduse juures sisseastumisveebis

Lisateave:
Tuuli Kaldma, Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja, 737 6391, tuuli.kaldma@ut.ee
Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor, 526 7930, aune.valk@ut.ee

Sandra Sommer
pressinõunik
737 5681
5307 7820