Autor:
Tartu Ülikool

Mikrokraadiprogramm

Tartu Ülikool ootab 2022. aasta sügisest huvilisi mikrokraadiprogrammi „Muuseumid ja tulevikupärand“. Programmi eesmärk on analüüsida ja uurida, millised on muuseumide vajadused ja olemus ning kuidas vastata 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele. Sügissemestril toimub õppetöö Tartus reedesel päeval septembri keskpaigast detsembri keskpaigani. Kevadsemestri kursus on kavandatud toimuma sarnase kava järgi veebruari keskpaigast mai lõpuni. Mida kirjutab instituudi programmijuht uuest mikrokraadiprogrammist, saab täpsemalt lugeda siit. Registreerimine ja muu info: https://ut.ee/et/mikrokraadid.

Muuseumid ja tulevikupärand HVAJ.TK.008
Toimumise aeg 29.08.2022–22.06.2023
Registreerimise tähtaeg 21.08.2022
Eesmärk Programmi eesmärk on analüüsida ja uurida, millised on muuseumide vajadused ja olemus ning kuidas vastata 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele. Mikrokraad annab teoreetilised ja praktilised vahendid analüüsimaks muuseumide vajadusi ning hindamaks kriitiliselt 21. sajandi väljakutseid muuseumitöös; ülevaate teooriatest ja meetoditest muuseumivaldkonnas, lisateadmisi naabervaldkondadest (nt arhiivid); ning süvendab professionaalseid oskuseid muuseumispetsiifilistes valdkondades (kogud, andmebaasid, näitused)
Sihtrühm Mikrokraadiprogramm on suunatud muuseumite ja kultuurivaldkonna töötajatele ja huvilistele, kes tunnevad vajadust saada teadmisi pärandi tõlgendamisest, mõtestamisest ning kaasaja ühiskonda toomisest
Õpingute alustamise tingimused Kõrgharidus, soovitav on muuseumitöö kogemus
Õppekeel Eesti keel
Õpiväljundid Mikrokraadiprogrammi läbinu
- mõistab ja analüüsib muuseumide rolli ühiskonnas täna ja lähitulevikus
- kirjeldab muuseumite eri valdkondade ülesandeid ning tajub muuseumi rolli tervikuna
- leiab ja kasutab Eesti ja rahvusvahelist teoreetilist erialakirjandust
- rakendab museoloogilist pädevust nõudvaid oskusi (objektide teaduslik kirjeldamine ja andmebaaside koostamine, näituste korraldamine, analüüsimine jne)
Õppeained

Kureerimise alused ∙ HVAJ.05.017 (3 EAP)

Museoloogia ∙ HVAJ.02.016 (6 EAP)

Mäluasutused andmestunud ühiskonnas ∙ HVAJ.02.015 (6 EAP)

Programmi hind 750 € (ei lisandu käibemaksu)
Lõpetajale väljastatav dokument Tunnistus

Mikrokraadiprogramm

Huvilised on oodatud uuenduskuuri läbinud mikrokraadiprogrammi „Muuseumid ja tulevikupärand“

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale