Skip to main content
Foto:
Tartu Ülikool

Mikrokraadiprogramm

Tartu Ülikooli ootab 2022. aasta sügisest huvilisi mikrokraadiprogrammile „Muuseumid ja tulevikupärand“. Programmi eesmärk on analüüsida ja uurida, millised on muuseumide vajadused ja olemus ning kuidas vastata 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele. Sügissemestril toimub õppetöö Tartus reedesel päeval septembri keskpaigast detsembri keskpaigani. Kevadsemestri kursus on kavandatud toimuma sarnase kava järgi veebruari keskpaigast mai lõpuni. Mida kirjutab instituudi programmijuht uuest mikrokraadiprogrammist, saab täpsemalt lugeda siit. Registreerimine ja muu info: https://ut.ee/et/mikrokraadid

Muuseumid ja tulevikupärand HVAJ.TK.008
Toimumise aeg 29.08.2022–22.06.2023
Registreerimise tähtaeg 21.08.2022
Eesmärk Programmi eesmärk on analüüsida ja uurida, millised on muuseumide vajadused ja olemus ning kuidas vastata 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele. Mikrokraad annab teoreetilised ja praktilised vahendid analüüsimaks muuseumide vajadusi ning hindamaks kriitiliselt 21. sajandi väljakutseid muuseumitöös; ülevaate teooriatest ja meetoditest muuseumivaldkonnas, lisateadmisi naabervaldkondadest (nt arhiivid); ning süvendab professionaalseid oskuseid muuseumispetsiifilistes valdkondades (kogud, andmebaasid, näitused).
Sihtrühm Mikrokraadiprogramm on suunatud muuseumite ja kultuurivaldkonna töötajatele ning huvilistele, kes tunnevad vajadust saada teadmisi pärandi tõlgendamisest, mõtestamisest ning kaasaja ühiskonda toomisest.
Õpingute alustamise tingimused Kõrgharidus, soovitav on muuseumitöö kogemus.
Õppekeel Eesti keel
Õpiväljundid Mikrokraadiprogrammi läbinu:
-Mõistab ja analüüsib muuseumide rolli ühiskonnas täna ja lähitulevikus;
-Kirjeldab muuseumite eri valdkondade ülesandeid ning tajub muuseumi rolli tervikuna;
-Leiab ja kasutab Eesti ja rahvusvahelist teoreetilist erialakirjandust;
-Rakendab museoloogilist pädevust nõudvaid oskusi (objektide teaduslik kirjeldamine ja andmebaaside koostamine, näituste korraldamine ja analüüsimine jne).
Õppeained

Kureerimise alused ∙ HVAJ.05.017 (3 EAP)

Museoloogia ∙ HVAJ.02.016 (6 EAP)

Mäluasutused andmestunud ühiskonnas ∙ HVAJ.02.015 (6 EAP)

Programmi hind 750 € (Ei lisandu käibemaksu)
Lõpetajale väljastatav dokument Tunnistus

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022
#õppimine #õpetamine #vilistlane
Ilmar Tammisto

Ilmar Tammisto julgustab ajalooõpetajaks õppima

Jaga
21.06.2022
#õppimine
Rasmus Kagge

Rasmus Kagge peab ajaloo õppimist puhtalt teraapiaks

Jaga
21.06.2022