Õpime e-õppima ja e-õpetama

Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor

Oleme ikka veel erilises olukorras. Eksameid tehakse suures mahus veebis ja koroona ei näita leevenemise märke. Praegust seisu hinnates oleme otsustanud, et kevadsemester algab suures mahus veebipõhiselt.  Auditooriumis võib teha praktikume, mida teisiti korraldada ei saa. Kevadise kogemuse põhjal kinnitame üle, et selle otsusega ei lükata õppetöö algust märtsini edasi. Õppetöö algab veebruaris, kuid teistsuguses vormis.

Selle kohta, mis saab märtsis, teeme uue otsuse kuu aja pärast veebruari esimesel poolel. Loodetavasti saame hakata märtsis-aprillis naasma väikestes rühmades tavapärase õppetöö juurde. Vajaduse korral saame selleks kasutada teaduspõhiseid arvutusi ning andmeid ruumide mahu ja ventilatsiooni kohta.

Kevadel pidime eriolukorra tõttu tulema üleöö toime nii veebi teel õppimise, töötamise kui sageli ka isikliku elu korraldamisega. See oli raske, aga andsime vastastikku eksimused andeks, kuna tegemist oli erakorralise olukorraga. Nüüd on õppetöö, sh eksamid, taas suures mahus veebis. Veebiõpe on keerukas peamiselt seetõttu, et me pole üldjuhul tahtnud sel moel õppida ega õpetada. Igasugune muutus on vastuoluline. Sellega kaasneb lisatöö ja uue asja õppimisega seotud ebamugavus, kuid ka lahknev arusaam muutuse vajalikkusest, võimalikkusest ja kasulikkusest. See omakorda näitab, et teavitada ja selgitada on vaja mitu korda enam kui tavaolukorras, kus kõik on olnud kokku lepitud.

Et saaksime senisest kogemusest õppida, tuletame meelde üldised e-õppe tarkused ja mõne õppetunni eelmisest kevadest.

 1. Õppejõud vastutab õppevormi valiku eest
  1. Õppejõud valib õppetöö viisi, kuid peab enne muudatuste tegemist nõu programmijuhi ja/või õppeprodekaaniga. Ülikool on enamat kui üksikud ained ja seetõttu on valikutel kohati piirid.
  2. Kui mõnda asja tuleb teha esimest korda või see pole seni mingil põhjusel hästi õnnestunud, saab nõu ja abi valdkonna õppedisainerilt, õpetamisoskuste konsultandilt või oma instituudi e-õppe tugispetsialistilt. Peaaegu kõike on võimalik teha veebi kaudu, kui vaid tahta!
  3. Muudatusest tuleb teavitada üliõpilasi, kellele tuleb ka selgitada selle põhjusi. Samuti on vaja muudatus fikseerida ÕIS-is.
  4. Oluline on kehtestada aines osalemise reeglid ja neid järgida. Toeks on e-õppija käsiraamat.
 2. Õppe tulemus sõltub suuresti üliõpilaste ja õppejõudude aktiivsusest
  1. Veebis on väga lihtne olla kohal tegelikult kohal olemata. Kui üliõpilased sooviksid praegusest rohkem veebiõpet, siis õppejõude pidurdab üliõpilaste passiivne osalus – kaamerad on kinni ja rääkida tuleb kui musta auku. Oluline on õppejõu oskus aktiivset osalust soodustada ja hinnata: korraldada arutelusid väiksemates rühmades, kavandada üliõpilaste pikemaid sõnavõtte ja neid ka hindamisel arvestada. Kuid veel tähtsam on üliõpilase enda ettevalmistus, panustamine, eeskuju näitamine ja aines etteantud reeglite järgimine.
   Üliõpilane! Ole kohal, mõtle kaasa, tee kaamera ja mikrofon lahti ja ütle oma seisukoht välja, muretsemata, mida teised sellest arvavad. Oma nime ja näoga esinemine on akadeemilise hariduse loomulik osa, mis toetab nii õppejõudu kui ka kaasüliõpilasi sellel keerulisel ajal. Kui õpe eeldab aktiivset osalust, siis on elementaarne, et kaamera on avatud. On arusaadav, kui mõnel juhul tehnilised probleemid seda ei võimalda, kuid see ei saa olla reegel.
  2. Kevadine kogemus näitas, et nii õppejõude kui ka üliõpilasi häiris füüsiliste kohtumiste puudumine. Üliõpilased hindasid kõrgemalt aineid, milles õppejõud andis üksi kodus materjalide lugemise asemel või sellele lisaks võimaluse osaleda veebiseminaridel.
 3. Usaldame, aga mõistagi ka kontrollime
  1. Üliõpilasesindus saatis jõulude eel programmijuhtide listi ettepanekud veebieksamite tegemise kohta, viidates hindamise kohandamise juhistele. Üliõpilased leidsid, et „e-eksamite/e-arvestuste rakendamise vastuargumendiks ei peaks olema akadeemiline petturlus“ ning et eksameid võiks kohandada, nii et „faktiteadmistele keskendumise asemel oleks fookuses faktide ja teooriate rakendus, süntees ja analüüs.“ Üliõpilaste ettepanekud väärivad igal juhul toetust. Väga tahaks, et sellest keerukast ajast jääks meelde hea õppimiskultuur, sh aus käitumine teadmiste kontrollil. Kahjuks on aga olnud ka näiteid, kus veebieksamil petetakse või kus õppejõud piirab petmise vältimiseks eksamiaega määral, mis ei võimalda analüüsi.
  2. Head üliõpilased! Loodan, et käitute küpsete õppuritena ja saate aru, kelle jaoks te õpite. Tasub ka meeles pidada, et õppekorralduseeskiri näeb petturluse korral ette noomituse või eksmatrikuleerimise.
  3. Head õppejõud! Hinnakem faktiteadmistest enam analüüsivõimet ja vajaduse korral võtkem tudengitelt nn aususe lubadus. Petturluse vastu aitab lisaks vastamisaja piiramisele ka küsimuste järjekorra muutmine ja nende paigutamine ühekaupa lehele, arvude muutmine samatüübilistes matemaatikaülesannetes jm. Nagu auditooriumis toimuva eksami puhul, kasutagem ka veebis järelevalvet. Võimalused selleks on olemas: SEB (Safe Exam Browser), testi järelevalve plugin või testisoorituste videojälgimine. Sobiva kontrolliviisi valikul saab nõu õppedisainerilt. Vaata, millised on testide seadistamisel ja videojärelevalve korraldamisel ohukohad, mis võivad tekitada tehnilisi probleeme.
  4. Järelevalve on küll kõigile ebamugav, raiskab aega ja võrgukiirust, kuid on usaldusväärsuse tagamiseks vältimatult vajalik.
  5. Üliõpilased, kes ei soovi sooritada enda koduses keskkonnas järelevalvega eksamit, saavad seda teha ülikooli raamatukogus. Raamatukogu teise korruse laenutusletist saab videojälgimise jaoks vajaduse korral laenutada veebikaamera komplekti.

Kuigi muutused on praeguses olukorras paratamatud, jäävad õppimise ja õpetamise püsiväärtused ometi muutumatuks. Üliõpilasesinduse eestvedamisel on kokku lepitud õppimise hea tava, õppejõud järgivad õpetamise hea tava. Mõlema tavaga väärtustatakse koostööd. Keerulistel aegadel aitab teadmine, et koos õpetamist ja õppimist õppides tuleme ka sellest kriisist välja loodetavasti targema ja tugevamana.

Lisateave: Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor, 526 7930, aune.valk@ut.ee