Õppetöö korraldus veebruaris ja märtsis

Eile arutas rektoraat veebruari- ja märtsikuise õppetöö korraldust ning otsustas, et mõlemas kuus toimub õppetöö suures mahus veebis, kuid püüame samm-sammult liikuda suurema avatuse poole. Kevadsemestri õppetöö kohta teeme otsuseid ühe kuu kaupa – iga kuu kohta hiljemalt eelmise kuu keskpaigaks. Rektori käskkiri täpsemate suunistega jõustub pärast õigusakti kooskõlastusringi läbimist.

Veebruaris toimub õppetöö veebis, välja arvatud praktikumid, mida võib reegleid järgides teha ka kokku tulles.

Märtsis jätkub veebiõpe seal, kus see on vähegi võimalik, aga kindlasti kõigis loengutes.

  • Praktikume ja seminare võib põhjendatud juhtudel korraldada auditooriumis, kuid sealjuures tuleb arvestada ruumi ventilatsiooni, piirata inimeste arvu ruumis, kanda maske ning hoida turvalist vahet. Võimaluse korral tuleb jälgida CO2 sisaldust õhus. Et vältida suure hulga inimeste jäämist eneseisolatsiooni, tuleb ka suuremates ruumides hoida rühmi väiksena (kuni 20 inimest).
  • Eneseisolatsioonis olijaid arvestades tuleb ka auditoorsete seminaride puhul pakkuda kaugõppe võimalust, kas hübriidõppena või koduse tööna.
  • Õppekavati tuleb järgida ühtset lähenemisviisi. Otsuse õppetöö korralduse kohta teeb instituudi või kolledži juht kooskõlastatult õppeprodekaaniga.
  • Õppekava haldav struktuuriüksus teavitab oma üliõpilasi oma õppekavade märtsikuise õppetöö täpsest korraldusest hiljemalt 15. veebruaril. Samaks kuupäevaks peab info õppetöö viisi kohta olema ÕIS-is iga aine juures kirjas.
  • Kui otsustatakse pidada auditoorseid seminare, tuleb need kavandada lähestikku, näiteks kindlatele nädalapäevadele. Kui märtsikuu tunniplaanides otsustatakse teha muudatusi, tuleb nendest teavitada hiljemalt veebruari lõpus.

Aune Valk
Tartu Ülikooli õppeprorektor