Autor:
Pixabay

Palju õnne, armas lõpetaja!

Juba 16. juunil toimub humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus ja 20. juunil bakalaureuseõppe lõpuaktus. Ajaloo ja arheoloogia instituudis kaitsti 2023. aasta kevadel kakskümmend üks bakalaureusetööd, üheksa magistritööd ning sooritati kaks bakalaureuseeksamit ja neli magistrieksamit. Õnnitleme kõiki lõpetajaid!

Arheoloogia bakalaureusetööd

Karoline Mai. Rosma linnamäe väravakäigu kaevandi rekonstrueerimine fotogramm-meetria abil. Juhendajad Ragnar Saage, Phd ja professor Heiki Valk;

Peeter Toomas Tael. Saablid Eesti muuseumite kogudes. Juhendaja kaasprofessor Andres Tvauri;

Kunstiajaloo bakalaureusetööd

Hanna Simona Allas. Hellenistlikud mõjud Gandhara regiooni kunstis Heraklese kujutamise näitel. Juhendaja emeriitprofessor Juhan Maiste;

Eliisebeth Pruus. Viinaköögist viinavabrikuks. Eestimaa kubermangu Viru ja Järva kreisi mõisate piirituse tootmishoonete näidetel. Juhendajad nooremlektor Anu Ormisson-Lahe ja nooremteadur Elis Pärn;

Mio Lize Rebane. Eesti vitraažikunst sakraalruumis. Juhendaja Krista AndresonPhd;

Eesti ajaloo, arhiivinduse, uusima aja ja üldajaloo bakalaureusetööd

Grete Silem. Kolmanda maailma kuvand lasteajakirjas Täheke aastatel 1960-1991. Juhendaja Karin Veski, Phd;

Helena Eglit. CSCE/OSCE konflikti ennetamise strateegia ja missioon Eestis 1993-1996: topeltstandardid, westsplaining ja orientalism? Juhendaja kaasprofessor Kaarel Piirimäe;

Artur Heinsalu. Eesti osalemine Jugoslaavia sõdades: interpretatsiooni paradigmad. Juhendaja kaasprofessor Kaarel Piirimäe;

Fiona Jõesuu. Eesti ja Ukraina suhted 1993-1996. Juhendaja kaasprofessor Kaarel Piirimäe;

Mihkel Johannes Kangro. The Price of Continuity: Financing Estonia’s Consulate General in the U.S. During 1940-1991 (Järjepidevuse hind: Eesti Peakonsulaadi finantseerimine USA-s aastatel 1940-1991). Juhendaja professor Eero Medijainen;

Agnes Kesküla. Nõukogude võimu algusaastad Pihtlas valla täitevkomitee tegevuse näitel aastatel 1944-1950. Juhendaja professor Tõnu-Andrus Tannberg;

Mihkel Kraav. Eesti USA saadik Ants Piip ja diplomaatiline päevaraamat. Juhendaja professor Eero Medijainen;

Hipp Saar. Venestus ja selle tagajärjed hariduses Eesti NSV üldhariduskoolide näitel aastatel 1978-1985. Juhendaja professor Tõnu-Andrus Tannberg;

Solveig Niitra. Hiina Rahvavabariigi ja Ameerika Ühendriikide poolt Aafrika riikidele 21. sajandil antud arenguabi võrdlus Etioopia näitel. Juhendaja Karin Veski, PhD;

Hanna-Riin Karu. Narva karantiini kaudu Nõukogude Venemaalt Eestisse saabunud optandid aastatel 1920-1922. Juhendajad professor Aigi Rahi-Tamm ja Mark Gortfelder, PhD (TLÜ);

Kristjan Raja. Rohepöörde mõjutused Eesti muuseumite säilitamisvõimalustele. (arheoloogia) Juhendaja kaasprofessor Kurmo Konsa;

Julius Raamat. Sihtasutus Eesti Kultuurfilm sporditeemaliste filmiklippide looja ja vahendajana. Juhendaja Janet Laidla, PhD;

Ketlin Lillepuu. Eesti-Rootsi suhted 1934-1940. Juhendajad Janet Laidla, PhD ja doktorant Silver Loit;

Henri Silluta. Eestlasest ajateenijate kogemused Tšehhoslovakkias 1968.aastal. Juhendaja professor Aigi Rahi-Tamm;

Elisabeth Kont. Bathsua Makin oma tütarlastekooli reklaamijana tema 1673. aastal ilmunud haridustraktaadi An Essay to  Revive the Antient Education of Gentlewomen kaudu. Juhendaja Janet Laidla, PhD;

Marian Laur. Naise kuvand ajakirjas Pilt ja sõna. Juhendajad Karin Veski, PhD ja professor Tõnu-Andrus Tannberg;

Bakalaureuseeksami sooritasid Maikli Ojaviir ja Taavi Tammet.

Arheoloogia magistritööd

Mairi Kaseorg. Pinnase, matmise ja hoiustamise aja mõju vana DNA säilimisele Eestist leitud inimluudes. Juhendajad professor Aivar Kriiska ja professor Kristiina Tambets;

Kristi Ilves. Viimsi I tarandkalmesse maetute toitumine: luu kollageeni stabiilsete isotoopide analüüside põhjal. Juhendajad kaasprofessor Mari Tõrv ja kaasprofessor Ester Oras;

Sandra Sammler. Põletamise ja matmiskeskkonna mõju söestunud kaun- ja teraviljade isotoopanalüüsidele: Iru linnamäe juhtumiuuring. Juhendaja kaasprofessor Ester Oras;

Sander Jegorov. Eesti arheoloogilise raua päritoluanalüüs. Juhendaja Ragnar SaagePhd;

Sander Nuut. Kolme koera elu rekonstruktsioon zooarheoloogilise materjali põhjal. Juhendajad kaasprofessor Eve Rannamäe ja kaasprofessor Mari Tõrv;

Kunstiajaloo magistritööd

Ragne Kangro. Märgist alates – Maret Olveti elu ja looming. Juhendaja nooremlektor Kadri Asmer;

Eesti ajaloo, arhiivinduse, uusima aja, üldajaloo ja õpetajakoolituse magistritööd

Robert Varik. Poliitilised  tulevikuvisioonid  ja revolutsiooni mõtestamine Tartu ajalehtedes 1905. aastal: Postimehe, Uudiste ja Nordlivländische Zeitungi analüüs. Juhendajad David Ilmar Lepasaar Beecher, PhD ja professor Aigi Rahi-Tamm;

Katariina Sofia Päts. Kanada eestlaste poliitiline tegevus Eesti iseseisvuse taastamise toetamiseks 19841991. Juhendaja professor Tõnu-Andrus Tannberg;

Roman Kasak. Lennart Meri ja "pehme jõud": Eesti Instituut ning BASIS 1988-1994. Juhendaja kaasprofessor Kaarel Piirimäe;

Magistrieksami sooritasid 
Kaspar Kivastik, Triin Kald, Grete Sirge ja Kaarel Viljaste.