Autor:
Irina Paert

Tartus luuakse Läänemere maade naisajaloo võrgustik

8. aprillil Tartu Ülikoolis toimuval ühepäevasel konverentsil „Varjust välja: toome naiste lood minevikust päevavalgele“ asutatakse naiste ajaloolist rolli tähtsustav võrgustik, mille eestvedajateks on Balti riikide ja Skandinaavia maade ülikoolide naisteadlased. Konverentsile saab registreeruda 5. aprillini ja konverentsil osalemine on tasuta. 

Läbi ajaloo on naised vaatamata oma olulisele rollile ühiskonnas puutunud sageli kokku marginaliseerimise, diskrimineerimisega ja tõrjutusega. Loodava võrgustiku eesmärk on heita pilk sellele ajaloolisele ebaõiglusele, analüüsida seda ning tuua naiste lood peavoolu diskursusesse ja narratiividesse.

Ajalugu on näidanud, et kui naised seisavad muutuste eest ja saavutavad edu, suurendavad nad kaasamist ja võrdsust kogu ühiskonnas. Naiste võimestamine kasvatab ka neid ümbritsevate inimeste mõjuvõimu, mis omakorda tõukab tagant laiemaid ühiskondlikke muutusi. Loodavas võrgustikus ei keskenduta ainult ajaloost tuntud naiste või naisaktivistide esiletõstmisele, vaid ka tavalistele naistele, kelle osalus majanduses, meditsiinis, kultuuris ja hariduses on ühiskonda edendanud.

Kuigi Eestis on välja kujunenud riiklikud ja ühiskondlikud algatused, mis tõstavad esiplaanile soolise võrdõiguslikkuse teemad, saab veel palju teha, et näidata naiste tähtsust ajaloolisest vaatenurgast.

Läänemere maade naisajaloo võrgustiku loomise mõte pärineb nelja riigi naisajaloolastelt. Tartu Ülikoolist kuuluvad algatusrühma Eesti ajaloo lektor Janet Laidla ja õigeusu kirikuloo kaasprofessor Irina Paert. Konverentsil peavad ettekandeid Eesti, Rootsi, Soome, Leedu ja Suurbritannia teadlased.

Konverentsi kava näeb konverentsi kodulehel.
 

Tõnu Tannbergi raamat

Ilmus kogumik „Ajalugu ei ole kunagi liiga palju"

New Haven

Konverentsimaraton New Havenist Tartuni

TÜ Ajalooringi fotokogu

TÜ Ajalooring reisis Riiga