Autor:
Tartu Ülikool

Tule kunstiajaloo bakalaureuseõppesse

  • ​​​​Tartu Ülikoolis õpetatakse kunstiajalugu klassikalisest ajastust tänapäevani
  • Teoreetilise õppe kõrval läbitakse praktika muuseumides, arhiivides ja galeriides
  • Suur osa õppetööst leiab aset Tartu Ülikooli peahoones (vt ruumide videotuuri)
  • Väikesed rühmad võimaldavad isiklikku lähenemist
  • Kunstiajaloolasi töötab nii muuseumides, arhiivides, pedagoogika valdkonnas kui ka kultuurikorralduses, turunduses, ajakirjanduses jne

Inglise kunstikriitik John Ruskini sõnul kirjutab iga rahvas oma eluloo kolmes raamatus: tegude raamat, sõnade raamat ja kunsti raamat. Neist ükski pole täielikult mõistetav ilma kahe teiseta, ent kõige usaldusväärsem on kolmas raamat. Ruskin mõte kehtib eriti tänapäeval, mil maailm visuaalsem kui kunagi varem. 21. sajandiks on kunstist kujunenud ühelt poolt ülemaailmse kõrgkultuuri väljendus, mida eksponeeritakse rahvusliku uhkusena miljonite külastajatega kunstimuuseumides. Teiselt poolt on kunst ja selle ajalugu, olgu kasvõi internetimeemide või tänavakunsti kujul, lahutamatu osa meid igapäevaselt ümbritsevast visuaalsest keskkonnast.

Image
Üliõpilased õppereisil

 

 

Õppetöö

Kunstiajaloo õpe Tartu Ülikoolis on lähedalt seotud ajaloo erialaga (arheoloogiast uusima ajani), ent klassikaline ülikool võimaldab siduda kunstiajaloo õpinguid paljude distsipliinidega semiootikast ja psühholoogiast kirjandusteaduse ja ajakirjanduseni.

Kunstiajaloo õpe hõlmab kõik ajalooperioodid antiigist kaasaegse kunstini. Võrdset tähelepanu pööratakse nii eesti kui maailma kunstile, kunsti teoreetilistele alustekstidele ja visuaalsele materjalile. Õppejõud on tavakohaselt oma eriala parimad, näiteks Juhan Maiste, Sirje Helme jt. Kunstiajalugu saab õppida ka kõrvalerialana, pannes eri moodulitest kokku just omale sobiva õppekava.

 
Image
Muuseumis
Õppevorm

Kunstiajaloo stuudiumi põhja moodustab humanitaarteaduste valdkonna alusmoodul. Seejärel keskendutakse üldistel kursustel maailma ja Eesti kunstipärandi tundmaõppimisele ja omandatakse kunstiteaduse põhialused. Väikesed rühmad loovad rahuliku õpikeskkonna ja hea kontakti õppejõududega. Loengute ja seminaride kõrval on olulisel kohal õppereisid ja -käigud, mis võimaldavad vahetus kokkupuutes süvendada teadmisi konkreetse paiga ja ajastu kunsti- ja kultuuripärandist. Õppetöö hulka kuulub ka praktika, mis valmistab tudengeid ette kunstiteadlase tööks kunsti- ja mäluasutustes. Kunstiajaloo erialal õppides on tudengil vabadus valida endale sobiv kõrvaleriala teistest õppesuundadest, olgu siis filosoofia, sotsioloogia, semiootika, keelte või teatriteaduse vallast.

Image
Firenzes
Keskkond

Kunstiajaloolasel on erakordne võimalus õppida alma mater’i sammaste varjus, ülikooli peahoones, kust ka teised südalinna õppehooned on paari minuti kaugusel. Kunstiajaloolased moodustavad väikese sõbraliku kogukonna, kes tähistavad üheskoos uute tudengite saabumist sügisel, jõule ning õppeaasta lõppu kevadel. Aeg-ajalt leiavad aset ühised filmiõhtud ja muud koosviibimised. Kunstiajaloolaste tegemisi kajastab Tartu Ülikooli kunstiajaloolaste blogi. Meie üliõpilased ja õppejõud osalevad ka ajalooüliõpilaste traditsioonilistel sündmustel, sealhulgas rebaste ristimisel.

Kui vene poeet Vladimir Majakovski sõnul pidid tänavad ja väljakud saama kunstnikele lõuendiks, siis kunstiajaloolasele on maailm tõepoolest ammendamatuks õpikuks ja pildiraamatuks. Alates meie oma ülikooli valgustusaegsest arhitektuurist kuni ükskõik millise kultuurilinna arhitektuuri ja muusemideni – kunstiajaloolase jaoks leidub kõikjal väärtuslikku, mida vaadata, analüüsida, nautida. Olulise osa kunstiajalooharidusest annavad reisid Eestis kui ka kaugemal, nii üheskoos kui ka üksi. Viimaste aastate reisid on meid viinud Belgiasse, Peterburi, Itaaliasse, Kreekasse, Lätti ja Türki, oleme avastanud Põhja- ja Lõuna-Eesti mõisaid ning õppinud tundma oma väikesaarte kultuurilugu. Kunstiajalugu tähendab ka palju lugemist, milleks pakuvad võimalusi nii ülikooli suur kui osakonna väike raamatukogu.

Image
Seminariruumis
Vilistlasena

Tartu Ülikoolis mitmekülgse kunstiajaloolase eriala omandanud inimene on hinnatud töötaja kultuuri- ja haridusvaldkonnas, kuid mitte üksnes. Meie lõpetajaid töötab muuseumides, galeriides, koolides, linna- ja valitsusasutustes, turismivaldkonnas, meedias ja mujal.

Kontakt:

Ajaloo ja arheoloogia instituut
Kunstiajaloo osakond
Ülikooli 18-024
Anu Ormisson-Lahe
e-post: anu.ormisson-lahe@ut.ee
tel: 7375655 

Tutvu vastuvõtutingimustega 

Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS2)

Kunstiajaloo kasulikkusest sain paremini aru hiljem, kui elu viis mind teistesse valdkondadesse. Näiteks filmikaadreid läbi mõeldes saan aru, et püüan imiteerida mineviku maalikunstnikke. Või siis vaadates kunstivoolude vaheldumist läbi sotsiaalsete muutuste tausta hakkab teistmoodi kõlama kogu kaasaegne kultuur.

Ilmar Raag, filmirežissöör, vilistlane (1997)
Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega