Ülikoolis jätkub e-õpe semestri lõpuni

Ainetes, kus on võimalik korraldada virtuaalset õppetööd, jätkame semestri lõpuni sel viisil. Loodame, et kui koroonaviirus taandub, on sarnaselt koolidega võimalik mai teisel poolel taastada õppetöö väikestes rühmades. Peame silmas praktikume ja vajaduse korral ka eksameid, st tegevust, mida on keeruline või võimatu teha arvuti vahendusel.

Lõplik otsus õppetöö taastamise mahu ja aja kohta tehakse pärast läbirääkimist Haridus-ja Teadusministeeriumiga. Täpne teave konkreetsete ainete kohta saadetakse nendes osalejatele.

Lisateave: Ülle Hendrikson, TÜ õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse juhataja, 518 5919, ulle.hendrikson@ut.ee