Autor:
Oskar Vihandi, EFA.204.0.54290. Fotol: Kirjanik V. Beekman Kirjanike Maja avaüritusel – kirjandusõhtul lugejatega kohtumas.

Uus valikkursus Nõukogude eesti kirjandusest ja selle sõnumitest

Sügissemestril algab Eesti ajaloo osakonna uus valikkursus "Nõukogude Eesti kirjandus ja selle sõnumid" (6 EAP) (HVAJ.03.021), mida loeb Keele ja Kirjanduse peatoimetaja Johanna Ross. 

Ainekursus keskendub nõukogude perioodil ilmunud eesti ilukirjandusele ja selle suhtele ümbritseva ühiskonnaga. Nõukogude ideoloogia kohaselt oli kirjandus oluline töövahend rahva kaasamiseks ja harimiseks ning eriti varasemaid teoseid nähakse ka tagantjärele puhtalt kui võimu tööriista. Hilisema nõukogude kirjanduse kohta on jällegi levinud arusaam, et igast teosest, mis vähegi midagi väärt on, tuleb otsida topeltkodeeritust, varjatud sõnumit, mis võimu hoopiski õõnestab. Kursusel vaadatakse, kui raske või kerge on tänapäevase pilguga eristada omas ajas võimumeelseid ja võimuvastaseid teosed, ning uuritakse, kas nõukogude kirjanduses on ruumi ka mingite muude tähenduste jaoks peale poliitiliste.

Poole kursuse mahust moodustavad seminarid, kus loetakse valitud näiteid erisugustest tekstidest: nn sotsialistliku realismi juhtnööride järgi koostatud luule ja proosa; varane vabavärss, mille vorm omandas ideoloogilise kaalu; realismist selgesti distantseeruv eksistentsiaalne või mudelkirjandus; hilisnõukogude ühiskonna puduprobleeme käsitlev olmekirjandus; põrandaalune almanahhikirjandus jpm.

Tallinna Linnaarhiiv

Väljasõit Tallinna Linnaarhiivi

Külalisprofessor Mart Kuldkepp alustab tööd kevadsemestril

Külalisprofessor Mart Kuldkepp alustab tööd kevadsemestril
Sisseastumine

Uuendus ajaloo bakalaureuseõppe sisseastumiskatsetel