Väliseesti külalisprofessor käsitleb kevadsemestri kursusel rahvaid ja impeeriume

Tartu Ülikooli esimene väliseesti külalisprofessor David Ilmar Lepasaar Beecher peab kevadsemestril loengukursuse rahvaste ja impeeriumite ajaloost üleilmastumise taustal. Kursusele saab registreeruda ÕIS-is kuni 7. veebruarini.

Ingliskeelsel kursusel keskendutakse üleilmastuva maailma geopoliitilise korra uurimisele pika aja jooksul, tuginedes rahvaid ja impeeriume käsitlevatele poliitikateoreetilistele käsitlustele. Lähemalt vaadeldakse uusima aja poliitilist arengut, sh impeeriumite ümberkujunemist rahvusriikideks ning 20. sajandi ideoloogilisimate impeeriumite – Natsi-Saksamaa, Nõukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide – katseid tasakaalustada imperialistlikke ja rahvuslikke põhimõtteid.

Väliseesti külalisprofessuuri kaudu kutsutakse nimekaid välismaal töötavaid eesti päritolu teadlasi vähemalt üheks semestriks Tartu Ülikooli. 2020/2021. õppeaastal on külalisprofessoriks David Beecher ning stipendium võimaldab tal teha õppe- ja teadustööd Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis. USA-s Berkeleys asuva California Ülikooli ajaloo ja globaaluuringute lektorina töötav Beecher on eesti juurtega ajaloo- ja ühiskonnateadlane. Tema teadustöö põhisuund on Euroopa ning Venemaa uusaja kultuuri- ja mõttelugu.

Ingliskeelne kursus „Rahvad ja impeeriumid üleilmastuvas maailmas“ (ainekood SVJS.00.026) on mõeldud kõigile ajaloost huvitatud üliõpilastele. Kursusele saab registreeruda ÕIS-is kuni 7. veebruarini.

Loe lähemalt väliseesti külalisprofessuurist Tartu Ülikooli veebilehelt.