Autor:
Silver Gutmann

Veel viimaseid päevi saab osaleda ülikooli liikuvusuuringus

Ülikool selgitab uuringu alusel välja, millist liikuvust toob endaga kaasa Eesti suurim ülikool ning millised on kestliku liikuvusega seotud hoiakud üliõpilaste ja töötajate seas. Üks osa suurest liikuvusuuringust on küsitlusuuring, mille veebiküsitlusele saavad 19. novembrini vastata kõik TÜ töötajad ja üliõpilased. 

Tartu Ülikoolis töötab üle 4000 inimese ja õpib üle 14 000 üliõpilase kõikjalt Eestist. See on märkimisväärne arv inimesi, kes peab regulaarselt valima, kuidas liikuda ülikoolihoonete vahel: kas kõndida jalgsi, sõita rattaga, kasutada ühissõidukit või eelistada autot või kuidas tulla kodulinnast ülikooli õppima või tööle. 

Arendusprorektor Tõnu Esko sõnul on ülikool võtnud eesmärgiks seista kestliku mõtteviisi eest nii ülikoolis kui ka ühiskonnas. „Uuringu tulemused annavad aluse liikumisega seotud keskkonnapõhimõtete sõnastamiseks ja liikuvuskava koostamiseks ülikoolis. Seepärast on oluline, et kõik ülikooli töötajad ja üliõpilased võtaksid sellest küsitlusest osa,“ sõnas Esko. 

Uuring koosneb ülikooliperet hõlmavast küsitlusuuringust, liikumist iseloomustavate teiseste andmete analüüsist ja aruteludest ülikooli üksuste töötajatega. Laiemalt käsitletakse liikuvusuuringus ka kaugtöö tegemist, lähetusi, ülikoolile kuuluvate parklate kasutust, tunniplaanide alusel tuvastatavat liikumisvajadust ning rattaringluse jalgrataste kasutust ülikoolihoonete läheduses asuvates rattaparklates. 

„Uuringu tulemused annavad meile ülevaate ülikooliõpingute ja -tööga seotud liikumisvajadusest nii Eestis kui ka piiriüleselt, samuti andmepõhise aluse liikuvuse korraldamiseks ning kestlike liikumisotsuste soodustamiseks ülikoolipere seas,“ sõnas uuringu vastutav korraldaja ja linnakeskkonna kaasprofessor Age Poom.  

Liikuvusuuringu korraldab ja kogutud andmeid töötleb Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga. Uuring on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteega. 

Loe uuringu kohta lähemalt kodulehelt.

 Vasta küsitlusele

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos

Naised

Tartus luuakse Läänemere maade naisajaloo võrgustik

Naised teaduses kleepsud laual

Tartu Ülikoolis peetakse teemanädalat „Naised teaduses“ ja arutletakse teadust kimbutavate sookollide üle