Autor:
Maritta Anton

Kristin Kongi – uudishimu kannustab ajalugu õppima

Kui sõbrad-tuttavad said teada, et plaanin astuda Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituuti ajalugu õppima, küsiti üksmeelselt, kas plaanin karjääri ajalooõpetajana. Minu huvi ajaloo vastu hakkas vaikselt kasvama juba lapsepõlves, kui isa luges mulle ette mõnda endal parajasti käsil olevat ajaloolist teost või rääkis lugusid ajaloolistest sündmustest. Peamiseks innustajaks oli siiski minu esimene ajalooõpetaja, kes lihtsalt oskas tunnis nii kaasahaaravalt rääkida. Sellest tulenevalt hakkasin juba ise lisaks kooli ajalooõpikule vanemate raamatukogust täiendavat lugemist otsima. Seega võib öelda, et minu valik langes ajaloo kasuks ennekõike suurest uudishimust. Ilma teadmisteta minevikust oleks raske mõista tänases ühiskonnas aset leidvaid sündmusi ja ühiskonna korraldust - miks on jõudude vahekord täna selline nagu ta on jpm.   

Lastekirjanikuna on juba omandatud teadmised ajaloost toetanud olulisel määral ka minu kirjutamisprotsesse. Ehkki kirjutan ennekõike fantaasiaraamatuid,  olen sündmustikku teadlikult sidunud seikadega, mis on kunagi aset leidnud – eesmärgiga sütitada lastes huvi ajaloo vastu. Selleks, et ma ajalooliste sündmuste, tegelaste ja faktide osas võimalikult tõepärane oleks, peavad mul olema taustateadmised. Samuti peaksin teadma, kust uurimustööks vajalikku infot otsida, näiteks milliste autorite teoseid tasub üleüldse aluseks võtta, kuidas arhiivis töötada, milliseid muuseume külastada jpm. Kuna ma õpin ajalugu alles esimest aastat, siis pidasin oluliseks oma raamatu „Kuningas Toti ja Dorpati tulelinn“ puhul teha koostööd kogenud ajaloolastega, kes kontrolliksid raamatus olevaid ajaloolisi fakte. Ma leidsin kiiresti tuge ja abi oma õppejõudude seast, kellele olen siiralt tänulik. See andis mulle autorina ja annab kindlasti ka lugejale kindlustunde, et raamatust on võimalik ajalugu õppida. Ehkki ma alati rõhutan, et lasteraamatust sajaprotsendiliselt ajalugu otsida ei tasu. 
 
Kristin Kongi on Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi bakalaureuseastme tudeng, kes spetsialiseerub oma õpingutes üldajaloole. Kõige köitvamaks teemaks ajaloos peab ta õigusajalugu. Kristin Kongi on kirjutanud kaks ajaloost inspireeritud lasteraamatut. 2020. aastal ilmus muuhulgas ka Tallinna ajalugu puudutav „Lukas, Luurih ja lonkav linn“. Käesoleva aasta mai lõpus ilmunud lasteraamat „Kuningas Toti ja Dorpati tulelinn“ jutustab 9-aastasest Lukasest ja tema väikevend Thorist, kes satuvad muinasjutulisele rännakule 200 aasta tagusesse Dorpatisse. Raamatus saab lugeda nii lohejumalast kui ka näiteks sellest, et Tartus oli linnamüür, mis 18. sajandil hävis. 

Loe ka, mida teised tudengid ajaloo õppimisest kirjutavad.

Tallinna Linnaarhiiv

Väljasõit Tallinna Linnaarhiivi

Külalisprofessor Mart Kuldkepp alustab tööd kevadsemestril

Külalisprofessor Mart Kuldkepp alustab tööd kevadsemestril
Sisseastumine

Uuendus ajaloo bakalaureuseõppe sisseastumiskatsetel