Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Tartu Ülikooli rektoraadi otsuse kohaselt jätkub 2021/22. õa kevadsemestril ülikoolis lähiõpe. Auditoorse õppetöö säilimiseks ja suurte haiguspuhangute vältimiseks on endiselt oluline end vaktsineerida, haigestumisel jääda koju ja lükata suured üritused edasi.

Rektor Toomas Asseri sõnul ei plaani ülikool rakendada lähiõppe käigushoidmiseks kiirtestimist. „Kõige olulisem meede on vaktsineerimine ja ka tõhustustoosi tegemine. Samuti kehtib nulltolerants haigena tööle ja loengusse tulemise suhtes,“ lisas rektor.

Õppeprorektor Aune Valk kinnitas, et instituutidele jääb ka kevadsemestril õigus vajaduse korral õppetööd lühikeseks ajaks paindlikult ümber korraldada, ent seda tuleks teha üksnes äärmisel juhul. „Soovime anda üliõpilastele kindluse, et lähiõpe toimub senikaua, kuni vähegi võimalik. Eriti oluline on see kindlus väliskülalisüliõpilaste jaoks, kes tulevad Tartusse üksnes üheks semestriks,“ sõnas ta.

Kevadsemestril toimuvad ka väärikate ülikooli auditoorsed loengud, ent tavapärasest väiksemates rühmades. Loengutes osalemiseks tuleb esitada Covidi-tõend ja kanda maski. Loengutes on turvalisem osaleda, kui on tehtud tõhustusdoos.

Teisipäevasel rektoraadi koosolekul otsustati ka, et kuna ülikooli esmane ülesanne on tagada õppetöö toimepidevus, lükkub edasi varem 23. veebruarile planeeritud aktus.

Kõige täpsema info oma eriala õppekorralduse kohta saavad üliõpilased enda instituudist.   

Ülikooli soovitused ja suunised koroonaviiruse ennetamiseks on veebilehel ut.ee/koroona.

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega