Selgunud on tänavused aasta õppejõu auhinna saajad

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse moodustatud komisjon valis esitatud taotluste alusel Tartu Ülikooli 2021. aasta õppejõud.  

Üliõpilasesinduse juhatuse aseesimehe Hanna Britt Sootsi sõnul oli aasta õppejõudude valimine väga keerukas, sest kandidaate esitati väga palju ja põhjendused, miks nad tiitlit väärivad, olid väga sisukad. „Põhjendustest võib lugeda, et hea õppejõud on oma ainest vaimustunud ja õpetab seda kirega, motiveerides ka üliõpilasi õppima. Palju rõhutati ka õppeainete selget ülesehitust ja konkreetseid põhjendatud nõudmisi, mis õppides pingutama innustavad,“ lisas Soots. 

Õppeprorektor Aune Valgu arvates oli selle aasta ettepanekutes läbiv teema dialoog. „Dialoogile viidati väga mitmes tähenduses. Väga hea õppejõud on dialoogis üliõpilastega, austab nende arvamust ja elukogemust ning arvestab sellega, võtab tagasisidet tõsiselt. Ka iseloomustab teda dialoog päriseluga: ta toob näiteid, kaasab praktikuid, suudab paindlikult eri oludes hakkama saada ja rõõmsa meele säilitada,“ lisab Valk. 


Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 2021. aasta õppejõud on maailma keelte ja kultuuride kolledži norra keele õpetaja Antonina Kostina, kes loob üliõpilaste sõnul teadlikult toetava ja avatud õpiõhkkonna, kus ei kardeta katsetada ega vigu teha. Kostinale on oluline, et õpitav oleks selgelt põhjendatud ja tegeliku eluga seotud. Ülekantavad oskused pole tema ainete ja moodulite õpiväljundites kirjas lihtsalt moe pärast, vaid nendega tegeldakse kogu õppeaja jooksul. Nii saavadki Kostina üliõpilased ülikoolist lisaks keeleoskusele ning Skandinaavia kirjandust, ajalugu ja keele struktuuri puudutavatele süvateadmistele kaasa esinemisoskuse, analüüsi- ja  kriitilise mõtlemise võime, meeskonnatööoskuse ja digipädevused humanitaariaalase uurimistöö tegemiseks. Antonina Kostina on enda teadmiste pideva täiendamisega elukestva õppija etalon.  Õppejõuna näeb ta iga tudengit ja huvitub sellest, kuidas neil tegelikult läheb. Teda armastavad ja hindavad nii üliõpilased kui kolleegid. 

Humanitaarteaduse ja kunstide valdkonna nominendid olid veel 

 • Olga Schihalejev, usuteaduskonna religioonipedagoogika kaasprofessor 
 • Külli Habicht, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele kaasprofessor 
 • Nelly Mäekivi, filosoofia ja semiootika instituudi semiootika teadur 
 • Elo-Hanna Seljamaa, kultuuriteaduste instituudi eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor 
Image
Antonina Kostina_HV_Foto_Andres_Tennus.jpeg

Antonina Kostina. Foto Andres Tennus 

Sotsiaalteaduste valdkonna 2021. aasta õppejõud on ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm, kes on üliõpilaste hinnangul oma töös suurepärane. Ta pingutab, et olla kursis nii iga õppija kui ka kogu kursuse tegemistega. Üliõpilaste individuaalset arengut toetavad kord semestris toimuvad arenguvestlused. Triin Vihalemm annab üliõpilastele juba õppimise ajal võimaluse panustada päriselt Eesti arengusse. Tema loengud on huvitavad, põnevate aruteludega, ajakohased, lahenduskesksed ja tudengisõbralikud, sisaldades liikumispause. Tema tagasiside on alati väga täpne ja edasiviiv, inspireeriv ja selgesõnaline, tekitades õppijates tunde, et neid nähakse ja mõistetakse, et nende mõtted on olulised ja õiged. Professor Vihalemm suudab keerulisel ajal keerulisi inimesi rahulikult suunata. Kaugõppega kaasnevatest raskustest hoolimata tunnevad üliõpilased, et saavad täisväärtuslikku ja tipptasemel õpet. 

Sotsiaalteaduste valdkonna nominendid olid veel 

 • Ingrid Koni, haridusteaduste instituudi pedagoogika lektor 
 • Emanuele Bardone, haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia kaasprofessor 
 • Mario Truu, õigusteaduskonna karistusõiguse nooremteadur 
 • David Ilmar Lepasaar Beecher, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi poliitiliste ideede ja kultuuriloo lektor 
Image
Triin Vihalemm. Foto: Andres Tennus

Triin Vihalemm. Foto Andres Tennus   

Meditsiiniteaduste valdkonna 2021. aasta õppejõud on kliinilise meditsiini instituudi dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingo. Üliõpilased kirjeldavad teda väga põhjaliku, targa ja tudengisõbraliku õppejõuna, kellest on kaugele näha, et ta on oma eriala suurim fänn, mis tekitab ka üliõpilastes huvi eriala vastu. Ta kasutab erinevaid õppimist toetavaid ja kontrollivaid meetodeid (teema lühiülevaate andmine, eelnevate teemade kontroll, kodused juhtumianalüüsid jms) ning kui üliõpilane kahtleb, annab rõõmuga lisaselgitusi. Professor Kingo on suurepärane suhtleja, aitab lahendada probleeme ja seletab materjali suurepäraselt. Ta seisab selle eest, et üliõpilased patsientidega kohtuksid. Üliõpilased on öelnud, et õpivad tema aines rohkem kui ei kunagi varem. 

Meditsiiniteaduste valdkonna nominendid olid veel  

 • Jana Kivastik, bio- ja siirdemeditsiini instituudi inimese füsioloogia kaasprofessor 
 • Rando Porosk, bio- ja siirdemeditsiini instituudi meditsiinilise biokeemia teadur 
 • Meeme Utt, farmaatsia instituudi farmatseutilise keemia lektor, bio- ja siirdemeditsiini instituudi immunoloogia kaasprofessor 
 • Raivo Puhke, sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi funktsionaalse morfoloogia lektor 
Image
​​​​​​​Külli Kingo. Foto Andres Tennus

Külli Kingo. Foto Andres Tennus   

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2021. aasta õppejõud on ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika lektor Ene Kook, kes paistab üliõpilaste sõnul silma erakordselt suure teadmistepagasi, vastutulelikkuse ja selge missiooniga äratada huvi ka kõige taimevaenulikumas tudengis. Iga-aastastes välipraktikumides üllatuvad üliõpilased, kuidas on võimalik vaat et iga ettejuhtuva taime hingeelu ning eesti- ja ladinakeelset nime tunda. Kõik tema õppeained on suurepäraselt organiseeritud, mitte kunagi ei ole probleeme tähtaegade, materjalide ja üldise korralduse mõistmisega. Ene Kook arvestab alati üliõpilaste tagasisidet, palveid ja soovitusi. Ta toetab iseõppimist ja laseb üliõpilasel ise lahenduseni jõuda. Tema näidatud seosed eri teemade, õppeainete ja igapäevaelu vahel suurendavad õpitava väärtust. Ta on nii parajalt range ja nõudlik, et õppeaine läbimiseks peab pingutama ja vaeva nägema. Ent kõige olulisem on see, et ta armastab ja naudib seda, mida teeb.  

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna nominendid olid veel  

 • Meelis Kull, arvutiteaduse instituudi masinõppe kaasprofessor  
 • Angela Ivask, molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika professor 
 • Ella Puman, matemaatika ja statistika instituudi teoreetilise mehaanika kaasprofessor 
 • Tauno Palts, arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika lektor 
Image
Ene Kook. Foto erakogu

Ene Kook. Foto erakogu   

Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igas valdkonnas üht õppejõudu, kes on eelnenud aastal silma paistnud väga hea õpetamisoskusega, mille hindamisel lähtutakse õpetamise heast tavast. Iga valdkonna üliõpilaskogu valib oma valdkonnas viis parimat õppejõudu, kelle hulgast Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse hindamiskomisjon otsustab auhinna saaja. 2021. aasta õppejõu tiitliga autasustamiseks tehti 222 ettepanekut ja kokku esitati auhinnale 179 õppejõudu. 

Canva

Janet Laidla sai AABSi alustava teadlase uurimisgrandi

Õnnesoovid

Mihkel Mäesalu sai Jaan Tõnissoni nimelise raamatugrandi

Lilled

Hendrik Sepa artiklipreemia pälvis professor Tõnu Tannberg