Autor:
Tartu Ülikool

Esitletakse raamatut Siberisse küüditatud baltisakslasest

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arhiivinduse osakond ning maailma keelte ja kultuuride instituudi germanistika osakond kutsuvad 23. märtsil kell 16 raamatu „Surm peab ootama. Siberisse küüditatud eestisakslase Georg Heitmanni päevik aastatest 1945–1947“ esitlusele Lossi 3 fuajees.

Märtsiküüditamise läheneva aastapäeva eel on põhjust meenutada, et lisaks Eesti ühiskonnas hästi tuntud märtsiküüditamisele ning 1941. aasta juuniküüditamisele toimus Stalini ajal ka siia jäänud baltisakslaste küüditamine. Laiemale üldsusele tundmatu sakslaste väljasaatmine korraldati sõja lõppdes 1945. aasta suvel. Siberisse deporteeriti 407 sakslast ja nende perekonnaliiget – pea eranditult Eesti elanikud, kes vaatamata baltisakslaste ümberasumisele (1939–1941) olid kodumaale jäänud ega lahkunud kodumaalt isegi siis, kui Punaarmee asus 1944. aastal Eestit taasvallutama.

Üks Eestisse jäänud sakslastest ning 1945. aastal Siberisse saadetutest oli Georg Heitmann (1875–1955). Küüditeekonnal hakkas ta kirjutama päevikut, mida pidas 1947. aasta sügiseni. Päevik jõudis Eestisse tänu tema põgenemisele asumiselt samal aastal. Illegaalselt tagasitulemise tõttu arreteeriti ta 1949. aastal, mõisteti 20. aastaks sunnitööle ja saadeti Venemaale karistust kandma. Kodumaale ta enam tagasi ei jõudnud. Tema lapselaps Inna-Maia Paiken kinkis 2019. aastal päeviku Eesti Mälu Instituudile.

Nüüd ilmub päevik Argo kirjastuse ja Eesti Mälu Instituudi koostöös eesti keeles. Päevikule on lisatud Georg Heitmanni viimased Eestisse saadetud kirjad 1955. aastast, sissejuhatav artikkel päeviku autori elukäigust ning sakslaste küüditamisest, Heitmanniga asumise ajal läbi käinud sakslaste eluloolised andmed ning Eestist küüditatud sakslaste nimestik.

Raamatut esitleb selle koostaja ja toimetaja, arhiivinduse kaasprofessor Olev Liivik. Raamatu välja andnud Argo Kirjastus pakub kohapeal hea hinnaga baltisaksa teemalisi teoseid.

Loe lisaks: Ilmunud on raamat Siberisse küüditatud eestisakslase päeviku põhjal

Paris

Paris Pin-Yu Chen räägib globaalsest lähenemisest rassile ja eugeenikale sõdadevahelises Eestis

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand