10. detsembril tähistab 80 aasta juubelit Tartu Ülikooli kunstiajaloo emeriitprofessor Jaak Kangilaski

Jaak Kangilaski lõpetas Tartu Ülikooli 1963. aastal ajaloo erialal ja kaitses samas 1969. aastal kandidaaditöö. Ta on töötanud Tartu Ülikooli kunstiajaloo õppejõuna 1967–71 ning 1994–2015, lugedes peamiselt loenguid 20. sajandi kunstist. Aastatel 1994–2005 oli Kangilaski Tartu Ülikooli kunstiajaloo professor. 2003–2006 oli Kangilaski ka Tartu Ülikooli prorektor. Samuti on Kangilaski õpetanud alates 1971. aastast Eesti Kunstiakadeemias, mille rektor ta oli aastatel 1989–1995.

Kangilaski on käsitlenud 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi lääne kunsti ning tegelenud kunstiteooriaga. Pikka aega oli ta peamine lääne moodsa kunsti suundumuste tutvustaja Eestis. Kangilaski on paljude raamatute autor, sealhulgas “20. sajandi kunst” (koos Ants Juske ja Reet Varblasega), “Lühike eesti kunsti ajalugu” (koos Sirje Helmega), artiklitekogumik “Kunstist, Eestist ja eesti kunstist”. Kangilaski on “Eesti kunsti ajaloo” kaheosalise VI köite toimetaja ja paljude õpikute autor.

Jaak Kangilaski on kunstiajaloolane par excellence, kes on õpetanud välja põlvkondade kaupa kunstiajaloolasi (vaevalt leidub Tartus ja Tallinnas kunstiajaloolast, kes ei oleks tema õpilane). Kangilaskis haruldaselt õnnelikul kombel kohtunud sügav eruditsioon ja särav kõnelejatalent muutsid tema loengud 20. sajandi kunstist legendaarseks. Kangilaski teadmised hämmastavad, ent kõik, kes temaga kokku on puutunud, hindavad samavõrd tema sügavat ja sooja heatahtlikkust.

Tartu Ülikool ning tema kunstiajaloo osakond tänavad.