2016. aasta ajalookirjanduse aastapreemia laureaat on emeriitprofessor Jaak Kangilaski

26. mail 2017. a. kuulutati Tallinna Linnaarhiivis välja 2016. aasta ajalookirjanduse aastapreemia laureaat. Tunnustuse pälvis "Eesti kunsti ajaloo" 6. köite teine osa, mille koostaja on Tartu Ülikooli emeriitprofessor Jaak Kangilaski.

Ajalookirjanduse aastapreemia eesmärk on tunnustada paremate ajalooraamatute autoreid, hinnata kord aastas eesti ajalooteaduse hetkeseisu ning tõsta avalikkuse huvi ajaloo ja ajaloolaste töö vastu. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada kõiki kalendriaasta jooksul ilmunud eestikeelseid ajalooalaseid originaalkäsitlusi. Raamatute hindamisel on kriteeriumiks käsitluse teaduslik tase ning uudsus. Lisaks arvestatakse raamatu tehnilist teostust kujunduse, trükkimise ja köitmise osas.

Preemiat annavad välja Akadeemiline Ajalooselts, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskond, Pärnu muuseum, Rahvusarhiiv,  Tallinna Ülikooli ajaloo instituut,  Tallinna Linnaarhiiv, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut.