28.- 29.04.2014 peab kaks avalikku loengut PhD Liv Nilsson Stutz Emory Ülikoolist

Liv Nilsson Stutz on arheoloog ja bioloogiline antropoloog, kes huvitub sotsiaalteooriate - eelkõige praktikate, keha ja rituaali, rakendamisest surmaarheoloogias.
Loengud toimuvad Jakobi 2-213, algusega kell 16.15.

Esmaspäeval, 28. aprillil peetava loengu "Death in the Mesolithic. Analysis of the mortuary practices at Skateholm, Vedbak and Zvejnieki" keskmes on mesoliitilised matmispraktikad.

Teisipäeva, 29. aprilli loengus "The taphonomy of ritual practice. Archaeological approches to mortuary ritual and the treatment of the body"  tuleb juttu arheotanatoloogilisest lähenemisest matmisrituaalide rekonstrueerimisel minevikus.

Loengute korraldamist toetab Kultuuriteooria tippkeskus Euroopa Regionaalarengu Fondi (Euroopa Liit) kaudu.